2018 m. spalio 14 d., sekmadienis

A. Širinskienė: „Ar A. Landsbergienės darželiai turi teisę bausti vaikus už jų tėvų pažiūras?“

A. Širinskienė: „Ar A. Landsbergienės darželiai turi teisę bausti vaikus už jų tėvų pažiūras?“

Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, prašydama įvertinti portale „delfi.lt“ pasirodžiusią informaciją, kad A. ir G. Landsbergių šeimos verslui priklausantis darželis informavo nutraukiantis sutartis dėl vaikų ugdymo su šeima, kuri išdrįso prabilti apie Landsbergių verslo etiką ir skaidrumą (https://www.delfi.lt/news/daily/education/landsbergienes-darzelio-reakcija-i-neigiama-nuomone-isdrisusios-sukritikuoti-mamos-vaikus-meta-lauk.d?id=79242099).
Kreipimesi Seimo narė A. Širinskienė nurodo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis įtvirtina asmenų lygybę ir draudžia varžyti žmonių teises, juos diskriminuoti įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Konstitucija taip pat gina pamatinę žmogaus teisę – žodžio laisvę.
„Atvejai, kai dėl tėvų pažiūrų ar išreikštos nuomonės nukenčia vaikai, kai jie netenka galimybės lavintis, kaip kad įvyko „Vaikystės sode“, kur vaikai vos ne tiesiogine to žodžio prasme metami į gatvę iš jiems pažįstamos ir įprastos lavinimosi, ugdymosi aplinkos, yra pati skaudžiausia diskriminacijos forma. Ypač apmaudu, kad tai daro žmonės, kurie skelbiasi patyrusiais pedagogais, besirūpinančiais vaikų gerove“, – teigia Agnė Širinskienė.
Seimo narės teigimu, tokia A. ir G. Landsbergių šeimai priklausančiuose darželiuose susiklosčiusi situacija tik patvirtina jau anksčiau viešojoje erdvėje kilusias abejones, kad šiam verslui trūksta socialinio jautrumo ir atsakomybės. „Pastaruoju metu Landsbergių švietimo verslas kelia ypač daug diskusijų, visuomenė pastebi mažus pedagogų atlyginimus. Politikai klausia, kodėl pensijų fondų investicijos pasiekia Karalienės Mortos mokyklų statybas. Juk skundą dėl pensijų fondų reformos Konstituciniam Teismui inicijavo būtent Seimo nariai, atstovaujantys G. Landsbergio vadovaujamai konservatorių partijai. Maža to – skundas didžiąja dalimi nukopijuotas nuo teisininkų, atstovaujančių pensijų fondams, rengto teksto. Taigi, ar milijoninės investicijos privačios mokyklos statyboms nėra atlygis už konservatorių pastangas stabdyti pensijų fondų reformą? Dabar išgirstame, kad darželiai suveda sąskaitas su darželinukais, kurių tėvai drįsta išsakyti savo kritišką nuomonę. Kokių demokratijos principų vaikai išmoks tokioje aplinkoje, kuri dvelkia sovietiniu požiūriu į žmogų, kur vaikai turėdavo atsakyti už savo tėvų pažiūras ir represijos už laisviau išreikštą mintį paliesdavo ištisas šeimas?“ – stebisi Seimo narė.
Parlamentarės kreipimesi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą taip pat prašoma Karalienės Mortos mokykloms bei „Vaikystės sodas“ darželiams pateikti rekomendacijas, kurios padėtų šioms ugdymo įstaigoms užtikrinti vaikų teisę būti nediskriminuojamiems dėl jų tėvų požiūrių ar įsitikinimų.
LRS inf.

2018 m. spalio 13 d., šeštadienis

Prezidentas Rolandas Paksas: Skirkime pinigus vaikams ir mokykloms, o ne karinei amunicijaiSkirkime pinigus vaikams ir mokykloms, o ne karinei amunicijai

Skirkime pinigus vaikams ir mokykloms, o ne karinei amunicijai


Jeigu paprašytume įvardinti, kas dabar labiausiai slegia mūsų visuomenės pečius, daugelis neabejotinai paminėtų beatodairiškai augančias maisto produktų ir būtiniausių paslaugų kainas.
Nepaisant titaniškų valdžios pastangų įtikinti, jog įvedus eurą Lietuvoje kainos keitėsi tik infliacijos ribose, kiekvienas „ant savo skūros“ patyrė staigų jų šuolį į viršų.
Kalbėti apie tikrus statistinius rodiklius, šia prasme, būtų bergždžias reikalas, nes statistikos valdininkai, visų pirma, tarnauja valdžios „teisingam“ požiūriui.
O šalyje toliau brangsta viskas: pradedant elektra, degalais, daržovėmis turguose, baigiant sviestu, knygomis ir vaistais.
Akivaizdu, jog viešumoje bandoma įdiegti kitokią „tiesą“. Jeigu būtų priešingai, vargu bau valdžios viešiesiems ryšiams ir reklamai per televiziją būtų leidžiami didžiuliai pinigai.
Valdančiosios ir privilegijuotos grupės siekia, jog paprasti žmonės patikėtų „teisinga“ euro zonos finansų politika, nuolat augančia ekonomika ir kylančiais atlyginimais, o dėl nepritekliaus kaltintų tik savo nesėkmingai susiklosčiusį asmeninį likimą arba „periodiškai kylančias pasaulines krizes“.
Tariamai įtakingiausių visuomenės lyderių skleidžiamos „sėkmės istorijų tiesos“ tapo nuolatinėmis iškreiptų visuomeninių santykių palydovėmis, tik dar labiau paryškinančiomis socialinius kontrastus. Socialinė atskirtis Lietuvoje toliau auga.
Dauguma žiniasklaidos lyderių, nuožmiai besikaunančių už kiekvieną savo laisvės dalelytę „nevaržomai informuoti visuomenę“, tyli tarsi susitarę, kai reikia įvardinti esmines skurdo priežastis, atverti socialines žaizdas, atsistoti vargstančiųjų pusėn paprastomis gyvenimo aplinkybėmis.
Lietuvoje skurde gyvena žymiai daugiau žmonių, nei priskaičiuoja mūsų statistai, tačiau net ir šie deklaruojami rodikliai - šiurpinantys. Kas penktas šalies gyventojas skursta, žemiau skurdo ribos yra priverstas gyventi kas ketvirtas vaikas.
Valdžios patvirtintų metodikų apibrėžiama skurdo riba - 322 eurai per mėnesį vienam asmeniui. Skelbiama, jog žemiau šios ribos egzistuoja (nedrįstu teigti - gyvena) daugiau kaip trečdalis mūsų tautiečių. Šimtmečio Lietuvoje auga net dirbančiųjų skurdas.
Valdžios laviravime skaičiais nesimato skurdo bėdos sukeliamų padarinių asmens orumui, mikroklimatui šeimose ir bendruomenėse. Mūsų šeimos nuolat balansuoja ties egzistencine išsilaikymo riba.
Skurdo rizika nuolat didėja įvairiuose socialiniuose sluoksniuose. Mokytojų, slaugytojų, vaikų darželių auklėtojų, gaisrininkų, kultūros darbuotojų ir aibė kitų profesijų bendruomenių (sąrašą būtų galima tęsti be galo) šiandien yra panardintos į nuolatinio pajamų trūkumo liūną.
Lietuvos miestuose ir kaimuose - daugybė iš tiesų suirzusių ir pavargusių žmonių, kurie tiesiog nebeišgali oriai gyventi.
Šiandien reiktų aiškiai pasakyti, jog augančios kainos ir brangstančios prekės, skurdo grėsmė ir socialinių kontrastų visuomenė yra ilgalaikės valstybės politikos pasekmė.
Politikos, kuri metų metais nesikeičia, nepriklausomai nuo to, kokiai politinei grupei yra patikėta vairuoti globalaus pasaulio vandenyse dreifuojantį valstybės laivą.
Šeima yra pagrindinė socialinė institucija, pirmoji natūrali bendruomenė, iš kurios išauga humaniškoji visuomenė, tačiau jos saugojimas ir vientisumo išlaikymas (ne) sąmoningo valdžios abejingumo pagalba patenka į Europos Sąjungos diktuojamos politikos lauką, kuriame tradicinės sąjungos, kurią sudaro vyras ir moteris, samprata jau yra eliminuota.
Tradicinės šeimos likimas tampa visos mūsų nacionalinės bendruomenės ir tautos rūpesčiu, todėl pirmiausiai turime įžvelgti, atpažinti ir sustabdyti pavojingos politikos siekius.
Tikėtis Europos Sąjungos institucijų paramos priešinga linkme būtų naivu. Būtent valdžios sprendimai nacionaliniu lygmeniu turėtų pašalinti skurdą šeimose. Tačiau jų nėra arba jie yra nepakankamai veiksmingi.
Į tai turi būti nukreiptos institucijų pastangos, tai yra pagrindinė ašis, aplink kurią turi suktis skurdo įveikimo politikos strategija.
Esu įsitikinęs, jog mūsų valstybės biudžeto asignavimai turėtų būti skiriami ne ginkluotei, karinei amunicijai ir poligonams, o vadovėliams, pratybų sąsiuviniams, meninio ir sportinio ugdymo būreliams bei kūrybiškumo lavinimui. Kūdikių ir vaikų rūbeliams jau šiandien galėtų būti taikomas nulinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas.
Reali finansinė pagalba šeimai turėtų tiesioginės įtakos katastrofiškos demografinės situacijos įveikimui.
Parama šeimoms, auginančioms vaikus, turi būti reali, ilgalaikė ir stabili. Esu tikras, jog ne ginkluotė, o šeimos politikos stiprinimas turėtų teigiamos įtakos ir Lietuvos saugumo užtikrinimui.
Valstybės ir bendruomenės pareiga - pagelbėti silpniesiems ir skurstantiesiems. Atrodytų, jog tai teiginys, kurio teisingumas akivaizdus.
Tačiau, kai kalba iš tiesų prasideda apie valstybės požiūrį į socialines problemas, apie tikrai teisingą, o ne statistikos manipuliacijomis pagrįstą vieningų minimalių pajamų vienam asmeniui užtikrinimą, rūpestis ir atjauta išsisklaido kaip rytmečio rūkas.
Šiandien mūsų valdžios jau ne vienoje valstybingumo srityje yra atsisakiusios suverenios valstybės politikos svertų.
Pirmiausia, žinoma, turiu omenyje nacionalinę finansų sistemą ir mūsų valiutą - litą, kurie yra sudeginti kaip atnašų aukos ant euro zonos plėtros aukuro.
Socialinė politika - apgailėtina. Žmonės Lietuvoje nesijaučia socialiai saugūs, todėl masiškai išvyksta svetur. Jie vadinami ekonominiais emigrantais, tačiau bėgimas nuo karų, kuriuos įvairios valdžios kariauja prieš savo piliečius juos skurdindamos, negali būti laikomas ekonomine emigracija.
Pastaruoju metu vis dažniau įvairių tariamų ekspertų lūpomis prabylama apie didelio masto ekonominės krizės artėjimą, kuriam valdžia turi pasiruošti.
Neatmesčiau, jog tai vėl yra didelių užmačių ir toli siekiančių tikslų kontūrai, siekiant pateisinti, o gal net ir dar labiau padidinti socialinę atskirtį ir darbo jėgos išnaudojimą, skatinti emigraciją, dar labiau paplaunant valstybės savarankiškumo pamatus, ir sudaryti prielaidas vadinamajai neišvengiamai Europos Sąjungos integracijai...
Laisvosios rinkos dėsnių įdiegimo priklausomybė nuo šoko yra tiesioginė. Sakyčiau, jog šiandien valdžios pastangos kažką daryti dėl kainų šoko Lietuvoje labiau primena triukšmingą veiklos imitavimą, nei pastangas suvaldyti siautėjantį laisvosios rinkos drakoną.
Lygiagrečiai matome, kas pastaruoju metu vyksta su mūsų nacionaline švietimo sistema. Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog tokia mokyklų ir mokytojų diskreditacija yra nusikaltimas. Tada, kai valstybė turėtų užtikrinti geriausias sąlygas ugdyti vaikus ir jaunuomenę, mokytojas yra žeminančioje padėtyje.
Kiek dar bus postringaujama viešojoje erdvėje apie itin kuklias mokytojų algas ir trimituojama apie profesijos prestižą. Savo laiku liberalizmo ideologijos ir laisvos rinkos principų diegimas švietime jau yra pridaręs didžiulės žalos visuomenei, tačiau šiandien matyti, jog šios pamokos nėra išmoktos.
Tada, kai iš mūsų laukiama drąsos, teisingumo ir protingumo, iškilus pavojams mūsų šeimos, tautos ir valstybės ateičiai, mes prarandame savikontrolę.
Pabaigai norėčiau pateikti du siūlymus Ministrui pirmininkui.
Pirmas. Sugrąžinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą į prieškrizinį lygį, t.y. 18 procentų, ir taip įvykdyti valdžios duotą įsipareigojimą.
Antras. Nustatyti nulinį PVM tarifą būtiniausiems maisto produktams ir užbaigti dirbtinai sukeltas diskusijas apie prekybos tinklų pelnus ir valdininkų išpuolius prieš verslą.
Valdžia turi svertus ir galimybes sureguliuoti santykius taip, jog niekas negalėtų piktnaudžiauti ir naudotis dominuojančia padėtimi.
Nebent ji šito nenori.

“ZONA LA KURVA“ K. Juraitis ir A. Drižius apie teisėją Stasį Lemežį (video)

“ZONA LA KURVA“ K. Juraitis ir A. Drižius apie teisėją Stasį Lemežį (video)

Teisėjas Stasys Lemežis – ZONA LA KURVA. K. Juraitis ir A. Drižius. 2018 10 13 Po 2018 10 07d. reportažo “Rasos Juknevičienės KURMIS – Vilniaus apygardos teisme “, kur kalba sukosi ir apie šio teismo teisėją teisėją Stasį Lemežį, į PressJazz televiziją įsiveržė įpykęs Laisvo Laikraščio redaktorius, pagarsėjęs recidyvistas, daug kartų teistas už savo nuomonės turėjimą, Aurimas Drižius.
Grasindamas į pistoletą panašiu daiktu (kuris vėliau pasirodė esąs dešros nuograuža), jis privertė Kazimierą Juraitį papildyti minėtąjį reportažą apie Rasos Juknevičienės Kurmį Vilniaus Apygardos teisme ir šio teismo girtuoklį teisėją Stasį Lemežį naujais faktais, aplinkybėmis ir argumentais. Redaktorius papasakojo istoriją apie tai, kaip Stasys Lemežis girtas padarė avariją, o po to išsisuko, nes jo kolegos 2 metus nesugebėjo to įvertinti, o paskui netikėtai nelauktai, suėjo senaties terminas, ir gavosi, kad viskas gavosi visai visai netyčia.
Kazimieras Juraitis pritaria teisėsaugos metodikai, nes jeigu alkoholis, ką reglamentuoja Teisėjų etikos kodekas, buvo vartojamas medicininiais tikslais, nors ir tyčia, tai jo padauginus, žinoma, kad viskas gaunasi netyčia. Kitaip beveik ir nebūna! Akivaizdu, kad Aurimas Drižius atstovauja dar TSRS laikais klestėjusią praktiką, kai girtuokliavimas buvo visuomet sunkinanti aplinkybė. Bet būnant Europos Sąjungoje tokia pozicija yra visiškas anachronizmas. Bet negi tą išaiškinsi negeriančiam žmogui…teisingai sako liaudies patarlė: kuprotą tik grabas ištiesins…

2018 m. spalio 11 d., ketvirtadienis

R. Pakso advokatas Stanislovas Tomas (interviu)

Вечер с Дмитрием Джангировым. Казимерас Юрайтис 07 10 2018

Вечер с Дмитрием Джангировым. Казимерас Юрайтис 07 10 2018Rasos Juknevičienės KURMIS – Vilniaus apygardos teisme. Kazimieras Juraitis.

Rasos Juknevičienės KURMIS – Vilniaus apygardos teisme. Kazimieras Juraitis. Paskelbta 2018-10-10
Vilniaus Apygardos teisme įsiveisė Rasos Juknevičienės "kurmis" iš zona la kurvos, t.y. agentas, diversantas. Jis naikina, slepia arba klastoja itn svarbius dokumentus. Š.m. spalio 10 d. Ernestas Rimšelis turėjo būti nagrinti bylą, kur žurnalistas Kazimieras Juraitis kaltina rasą Juknevičienę šmeižtu. pavargęs laukti, Kazimieras Juraitis užklausė teismo, kur dingo jo byla? Į užklausą atsakė girtuokliavimu pagarsėjęs teisėjas Stasys Lemežis: dokumentų rejestras rodo, kad teismo nutartis jums išsiųsta rugsėjo 11 d (t.y. jau sekančią dieną po posędžio!). Na, tiesiog pavyzdingas stropumas! Nepasitikėti teisėju Stasiu Lemežiu neturime pagrindo, nes teisėjų etikos kodekso jis nepažeidžia. O šids dokumentas girtuokliavimą reglamentuoja taip: teisėjas negali piktnaudžiauti alkoholiu ir psichotropiniais medikamentais ne medicininiais tikslais. Stasys Lemežys, be abejo, "pila" tik mediciniškai. Na, o kad padaugina, tai juk natūralu – darbas bjaurus ir nedėkingas. Ypač kai persekioja visokie Drižiai. O štai Aurimas Drižius, persekiojantis mediciniškai girtuokliaujančius teisėjus – išties labai įtartina asmenybė, nes negeria. Vadionasi, jis – mutacija, nuokrypis nuo normos, kas savaime įtartina. Todėl Stasiau, darom sąjungą prieš Aurimą Drižių. Negerk nors tris dienas. Jei tu tą teismo nutartį panaudojai kokiai silkei suvynioti, tai ma juos bala, tuos popierius. Bet jei į Vilniaus Apygardos teismą įsiveisė Rasos Juknevičienės "Kurmis",,tada Tėvynė pavojuje. Tam atvejui Kazimieras Juraitis parašė raštus LR Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Rimvydui Norkui, prašydamas tą "kurmį" į dienos šviesą išvilkti. Nes pasak mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės, "kol yra nors vienas besipriešinantis Lietuvos žmogusi, tol mūsų Tėvynė gyvuos!".

Pagarba Ramūnui Karbauskiui, ginančiam Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės interesus.

Pagarba Ramūnui Karbauskiui, ginančiam Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės interesus.


2018 m. spalio 10 d., trečiadienis

Президенту Литвы грозит тюрьма с конфискацией имущества

Главу Литвы обвинили в финансовом мошенничестве. Поистине сенсационные свидетельства озвучила бывший депутат Европарламента Маргарита Старкявичюте.Политик поведала о странных действиях Дали Грибаускайте в момент начала экономического кризиса 2008 года. Тогда, чтобы поправить финансы страны, Брюссель предложил Вильнюсу под гарантии ЕС взять кредит у МВФ с процентной ставкой 1,5%. В Литве же, по неведомым причинам, отвергли предложение, заняв денег под 9%. Старкявичюте этот ход Грибаускайте объяснила следующим образом.
В финансах существует принцип лучшего исполнения, когда используется лучшая цена на рынке. Для Литвы лучшим и самым дешёвым решением была кредитная линия в МВФ под гарантии ЕК с процентной ставкой 1,5%. Однако Литва не стала руководствоваться этим принципом и стала брать кредиты по самой невыгодной для себя цене.
В Евросоюзе за такое поведение принято в отношении виновников возбуждать уголовное преследование, тюремное заключение с конфискацией имущества. Неважно — умышленный ущерб или из-за финансовой некомпетентности.
«А теперь я хочу спросить, не заработали ли на этом высокие литовские чиновники, которые призывали инвестировать с процентной ставкой в 9%», — спросила бывший политик, напоминая, что, когда Литва выпустила гособлигации, первой, кто их стал скупать и даже этого не скрывал, была президент Даля Грибаускайте. Она тогда это представила как личный вклад в борьбу с кризисом.

Не забудьте поделиться этой статьей со своими друзьями!

2018 m. spalio 9 d., antradienis

N. Puteikis: klausimas toks, ar dirba už pingus, ar iš simpatijos • 2018...

Ignas Vėgėlė yra debilas – advokatas prof. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbo...

Pilietybės teisės precedentai – advokatas prof Stanislovas Tomas, EŽTT,...

Vilmantas Povilaitis: Sisteminė, mano giliu įsitikinimu, psiaudo žiniasklaida iš nevilties, toliau puola Ramūną Karbauskį ir naudojant, psichotroninio montažo prinsipus, bando apjuodinti.

Pagarba, Agnei Širinskienei, kuri aktyviai gina pozicijas. 
Gerbiama Agne Širinskiene, viešinkite visus " konservatorių" darbelius, kuriuos turi suvokti visa Lietuvių Tauta. Naudokite visas nesistemines žiniasklaidos priemones ir laisvus nepriklausančius sistemai žurnalistus. Gelbėkite Lietuvą, nuo psiaudo "konservatorių" ir jų įsakymus nuolankiai vykdančios, "žiniasklaidos" ir " teisėsaugos" kurie senai, mano giliu įsitikinimu, nebedraugauja su realybe ir naudodami, psichotroninio montažo prinsipus, vedą Lietuvą į sunaikinimą. Agnė Širinskienė pasidalino įrašu.
20 val.
1. Atsakant į Monika Garbačiauskaitė Budrienė retorinį klausimą „Ar ir į naujai sugalvotą LRT valdybą bus deleguoti „valstiečių“ atstovai, kaip ir į „Jonavos grūdus“?“ Pirma, ribojimus partijų nariams užimti vienas ar kitas pareigas gali nustatyti tik Konstitucija. Tą jau yra pasakęs ir Konstitucinis Teismas. Tokio ribojimo, kad partijos narys negalėtų užimti vietos įmonės valdyboje, Konstitucijoje nėra.
Antra, duomenys, kuriuos surinko LRT veiklą tyrusi komisija, rodo, kad LRT Taryba anksčiau buvo formuojama į Tarybos nario pareigas deleguojant partinius žmones, net priklausančius partijų valdymo organams – partijų taryboms. Galimai tie žmonės partijose narystės nėra nutraukę ir dabar. Tikiuosi, kad į tokias galimas politines priklausomybes LRT taryboje LRT direktorė pažiūrės taip pat principingai.
Trečia, dėl LRT Valdybos ir Tarybos. Taip, Valdyba bus ir tikimės – jau kitamet. Valdyba bus sudaryta iš savo srities specialistų, skirtų Tarybos, kurie žinos, kaip atrodo įmonių sąskaitos. Vargu, ar 40 milijonų biudžetą valdančios įmonės valdymą gali patikėti subjektui, kurio atstovas LRT Komisijai per apklausas prisipažįsta, kad Taryba yra sudaryta iš humanitarų ir sąskaitų skaityti bei jų vertinti šie žmonės nemoka. Jau nekalbu apie LRT padalinius, kurie metų metais nevykdė jiems įstatyme nustatytų prievolių ir nevertino planuojamų investicijų – dėl to, kad tokiais veiksmais galėjo būti padaryta žala valstybės interesams, šiandien LRT komisijos pirmininkas A. Nekrošius kreipėsi į prokuratūrą. Tuo tarpu Taryba pagal naująją tvarką bus pradėta formuoti tik pasibaigus joje esančių narių kadencijoms – t. y. ne anksčiau kaip po 2020 rinkimų, laikantis to paties pozicijos ir opozicijos proporcinio atstovavimo.
2. Sakote, kad “Planų šią įmonę privatizuoti buvo ir anksčiau. Jų realizuoti nepavyko, tačiau dabar įmonės valdyboje atsidūrė daugiau R. Karbauskiui palankių žmonių, pavyzdžiui, nepriklausomų narių, kurie priklauso būtent „valstiečių“ partijai.“
Nežinau, kas buvo anksčiau, iki 2016 m. rinkimų, tačiau žinau, kad nuo 2018 m. sausio antrojo sąrašo nacionaliniam saugumui svarbių įmonių (sąraše yra ir AB Jonavos grūdai) akcijų pardavimo klausimus, kada jau galima kalbėti apie įmonės valdymo pakeitimą ir privatizavimą, sprendžia ne tokių įmonių valdybos, o Seimas. Tokį saugiklį numato Seimo priimtas įstatymas. LVŽS balsais tokių įmonių akcijų pardavimo tvarka netgi buvo sugriežtinta: nuo ½ iki 2/3 pakelta valstybės valdomo akcijų paketo riba nacionaliniam saugumui svarbių įmonių, kuriai priklauso ir AB „Jonavos grūdai“, kategorijoje. Taigi, net akcijas parduoti tapo sunkiau. Gaila, kad to nepastebi arba ignoruoja profesionalūs žurnalistai. ir gimsta istorijos, kurios panašios į tiesą, bet tokios nėra.

Посещение Островецкой атомной электростанции I Анонс

Kas ir kaip užvaldė Lietuvos Valstybinę įmonę "Mažeikių Nafta"?Kas ir kaip užvaldė Lietuvos Valstybinę įmonę "Mažeikių Nafta"?
Yra tokia šventa konservatorių partija, kuri Lietuvoje sukūrė krūvas valstybinių įmonių ir nei vienos nesugriovė, nepardavė ir neprivatizavo.
Konservatoriai dėl ekonominės galios koncentracijos aiškinsis, ar nėra užvaldoma valstybinė įmonė
Seimo narių grupės dėl Ekonominės galios koncentracijos žemės ūkio sektoriuje tyrimo vadovas Jurgis Razma kreipėsi į žemės ūkio ministrą Giedrių Surplį, prašydamas detaliai atsakyti į klausimus, susijusius su valstybine įmone „Jonavos grūdai“, kuri yra nacionaliniam saugumui svarbių valstybės valdomų įmonių sąraše.
Parlamentaras prašo atsakyti, kaip keitėsi įmonės valdybos sudėtis 2016–2018 metais (kada ir kokie valdybos nariai buvo atleisti, kokie naujai paskirti, kam jie atstovauja?). Kokia įmonės valdybos sudėtis yra šiuo metu? Kaip vykdoma naujai skiriamų valdybos narių atranka? Šiais klausimais parlamentaras reaguoja į informaciją žiniasklaidoje, kad valstybinė įmonė darosi užvaldoma privačios, su valdančiosios daugumos didžiausios frakcijos vadovu siejamos bendrovės.
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojas J. Razma taip pat teiraujasi, kokią dalį tarp 2017–2018 m. valstybiniam rezervui nupirktų grūdų sudaro pirkimai iš bendrovės „Agrokoncerno grūdai“?
„Kaip supratome iš žiniasklaidos, žurnalistams informacija, kokią dalį grūdų ši valstybinė įmonė pirko iš su Ramūnu Karbauskiu siejamos įmonės „Agrokoncerno grūdai“, nebuvo suteikta. Todėl informaciją, koks kiekis, ar nepažeidžiant viešųjų pirkimų reikalavimų grūdai buvo perkami iš minėtos įmonės, tikimės gauti Seimo komisijoje“, – sako J. Razma.
Parlamentarui taip pat sukėlė įtarimų ministro pasisakymai, kuriuose jis neatmetė galimybės įmonę privatizuoti prieš tai atsisakant kai kurių jai valstybės deleguotų funkcijų.
J. Razma G. Surplio prašo informuoti, kokiose vyriausybinėse ar kitose politinėse struktūrose buvo aptartas įmonės privatizavimo klausimas, kas buvo šios idėjos iniciatorius?
„Kokių šios įmonės funkcijų, suteikiančių jai pagrindą būti nacionaliniam saugumui svarbių įmonių sąraše, ir kada numatote atsisakyti, ar tos funkcijos būtų naikinamos, ar kam nors perduodamos? Kokį šios įmonės privatizavimo būdą ketinate pasirinkti ir kada planuojate privatizavimą?“ – ministro klausia Seimo tyrimo grupės vadovas.
Kreipimesi taip pat prašoma tikslinti informaciją, nuo kada AB „Jonavos grūdai“ ėmė teikti ir naujas paslaugas – į skolą ūkininkams pagal vekselius duoti „Agrokoncerno“ trąšų. Kieno vardu „Agrokoncerno“ ar „Jonavos grūdų“ išduodami vekseliai, t.y. kam atitenka įsiskolinimo išieškojimo pareiga ir rizika, jei ūkininkas už gautas trąšas nesugebės nustatytu laiku atsiskaityti?
Artimiausias Seimo narių grupės dėl Ekonominės galios koncentracijos žemės ūkio sektoriuje tyrimo posėdis vyks šį trečiadienį (spalio 10 d.), 15 val., Seimo 220 kabinete (III rūmai).
Parengta pagal LRS inf.
 Aš, Vilmantas Povilaitis, esu giliai įsitikinęs, kad save vadinantys, bet nesantys konservatoriais, veikėjai, priėjo liepto galą. 
Ramūnai Karbauski, ir Agne Širinskiene, ištieskite rankas,  neteisėtai nušalintam Prezidentui, Rolandui Paksui, Gerbiamam Signatarui, Zigmui Vaišvilai, buvusiam Seimo nariui Audriui Nakui ir kitiems, su neteisybe ilgus metus kovojantiems  Žmonėmis, kurių gyvenimą pavertė pragaru, save vadinantys konservatoriais veikėjai, kurių įtakoja, mano giliu įsitikinimu,  yra beveik visa Lietuvos žiniasklaida ir netgi teisėsauga.  Akivaizdu, kad nuo pat Jūsų išrinkimo į Seimą, yra bandoma su Jumis susidoroti ir Jus pašalinti, kaip ir buvo susidorota, su Prezidentu Rolandu Paksu. Būkite kartu su Tauta ir padarykite viską, kad Lietuvos Valstybė taptu laisva, teisinė ir demokratinė.  Jus rinkę Žmonės, to iš Jūsų ir tikisi. Nesustokite, ties 2009-2010 metų "krizės", kurią, mano giliu įsitikinimu, sukūrė konservatoriais save vadinantys, bet jeis nesantys veikėjai, bet ir padarykite viską, kad tos krizės sukėlėjai, atsidurtų teisiamųjų suole. O, kad taip atsitiktų, pirmiausia reikia išvalyti Lietuvos teisėsaugą. Tam reikalingas Prezidentas, kuris nebūtų priklausomas ilgus metus Lietuvą naikinusiam klanui. Prezidentas priima ir atleidžia teisėjus, todėl būtina padaryti tvarką ir pskirti teisėjus, kurie vykdytų teisingumą, o ne vykdytu, mano giliu įsitikinimu, užsakomus susidorojimus, kas vyksta ilgus metus. 
 Linkiu Jums Išminties ir Stiprybės, išvaduojant Lietuvą iš neteisybės ir tamsos.
Pagarbiai
Vilmantas Povilaitis


Vilmantas Povilaitis: Mano ir mano Šeimos gyvenimas paverstas pragaru, o susidorojimas išplito net per kelias valstybes ir tesiasi iki šiol

Vilmantas Povilaitis:  Mano ir mano Šeimos gyvenimas paverstas pragaru, o susidorojimas išplito net per kelias valstybes ir  tesiasi iki šiol.  Bet yra ir teigiamų dalykų, kas nenužudo, tas daro mus stipresniais.

  Liūdnos istorijos pradžia, aprašoma šiame straipsnyje, po kurio, vėliau sudėsiu ir kitas nuorodas, kas vyko toliau iki pat šių dienų. Manau, kad atsitiktinumų, gyvenime nėra. Taip pat manau, kad nei vienas padaręs nusikaltimą, neliks nenubaustas, ar tai būtų paprastas banditėlis, ar teisėjo mondurą, savo nusikalstamu sprendimu, sutepęs teisėjas, kuris turėtų vykdyti teisingumą. Prieš įstatymą privalo būti lygus visi, be išimties.
  Įdomus faktas, kad istorijos pradžioje, neteisėtų kalėjimų įkurimu, kaltinamas Prezidentas, Valdas Adamkus, sugebėjo atleisti bent vieną Teisėją.
    Tuo tarpu, Dalia Grybauskaitė, tikriausiai mėgaujasi, ilgus metus besitesiančiu Mūsų Šeimos kankinimu ir naikinimu, nes nepadarė nieko, kad prieš mane ir mano Šeimą, nusikaltimai būtų sustabdyti2004 metų, gruodžio 8 dienos straipsnis, laikraštyje "Šiaulių Kraštas"

Dveji metai banditų taikiklyje

2004 m. gruodžio 8 d.
Tomas BERŽINSKAS
SpausdintiKomentarai (0)lankomiausiasdaugiausiai komentarų
Vilmantas Povilaitis dvejus metus kenčia nusikalstamos gaujos atakas. Šiaulių banditams pasipriešinusio Vilmanto Povilaičio gyvenimas virto pragaru. Dvejus metus nusikalstamos gaujos puolamas vyras prarado sveikatą, darbą bei pinigus. Du kartus žiauriai sumuštas, kartą - peršautas, nuolat bauginamas bei terorizuojamas.
Bandė padėti sūnėnui
Į policijos pareigūnams gerai žinomos "vanaginių" grupuotės nemalonę V. Povilaitis pateko 2002-ųjų spalį. Tąkart jis tik bandė padėti šešiolikos metų sūnėnui Lukui, iš kurio du jaunuoliai atėmė mobilųjį telefoną.
Susitikęs su Andriumi - vaikinu, pažįstančiu plėšikus - vyras pareikalavo grąžinti aparatą. Po neilgo pokalbio supratęs, kad susitarti gražiuoju nepavyks, V. Povilaitis nuvažiavo pas Luko mamą ir paragino ją rašyti pareiškimą policijai. "Kitą dieną Andrius pasakė sūnėnui, kad nori susitikti su manimi. Kai atvažiavau, jis užsimanė paskambinti iš mano telefono kažkokiam Baravykui", - prisimena V. Povilaitis.
Tada jis dar nežinojo, kad Gediminas Baravykas - nuolat į Šiaulių teisėsaugininkų akiratį patenkantis, "vanaginių" gaujai priskiriamas asmuo. Pareigūnų teigimu, vyras pasižymi nuožmiu charakteriu.
"Skambinti nedaviau. Sakau, man tas pats, skambink nors ir Raudonkepuraitei, bet atiduokite telefoną Lukui. Kartu su sūnėnu ir jo draugu sėdome į mašiną ir išvažiavome", - pasakoja V. Povilaitis.
Po kelių minučių jis "susipažino" ir su G. Baravyku, ir su Renatu Simonenko. Vanago pravardę turintį vyrą Šiaulių teisėsaugininkai laiko minėtos grupuotės lyderiu.
Egzekucija miesto centre
Vytauto gatve važiavęs V. Povilaitis pastebėjo paskui jo BMW sekantį mersedesą. Ragindamas sustoti jo vairuotojas mirksėjo priekiniais žibintais.
V. Povilaičiui sustojus iš mersedeso išlipo trise: R. Simonenko, G. Baravykas ir dar vienas vyras. Vienas iš trijulės smogė V. Povilaičiui į veidą, kiti paleido į darbą kumščius, kojas.
"Praradau sąmonę. Atsipeikėjau, o G. Baravykas laiko prie mano galvos pistoletą: nori, kad nušaučiau? Jam pasitraukus atsistojau, nuėjau į mašiną nusivalyti kraujo", - pasakoja vyras.
Jo teigimu, prie BMW priėjęs R. Simonenko pareikalavo "štukos žalio" (1000 JAV dolerių red. past.). Arba pinigai, arba išmesime tave iš automobilio.
Atsakymo nereikėjo: vyrai dar kartą apipylė V. Povilaitį smūgiais. Pastarasis vėl prarado sąmonę. Atsipeikėjęs išvydo, jog nusikaltėliai išvažiuoja.
"Atsikėliau, sėdau prie vairo ir nuvažiavau iš paskos. Norėjau paskambinti policijai - bet neveikė telefonas. Matyt, mušdami jį kliudė. Užsirašiau mersedeso valstybinius numerius ir nuvažiavau į ligoninę", - teigia vyras.
Nuo meilikavimo iki grasinimų
Nusikaltimą tyrė Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Jį sumušusius R. Simonenko ir G. Baravyką nukentėjusysis atpažino iš teisėsaugininkų parodytų nuotraukų.
Įtariamieji sulaikyti, vėliau paleisti. V. Povilaičio žiniomis - už trisdešimties tūkstančių litų užstatą.
Vykstant ikiteisminiam tyrimui "vanaginiai" ėmėsi taktikos "nuo meilikavimo - iki grasinimų". Pažįstami žmonės V. Povilaičiui perdavė: tave sumušę vyrai siūlo taiką ir pinigų.
Eiti iki galo nusprendęs vyras netrukus sulaukė naujos užuominos: pagalvok, ar gerai elgiesi. Niekada neišsižadėk lazdos, terbos ir kalėjimo. "Kokie subtilūs", - ne be šypsenos konstatuoja V. Povilaitis.
"Vėliau siūlė iškelti balių, dar vėliau - parūpinti "stogą". Suprask - atsiimsi pareiškimą, o mes tapsime tavo draugais ir gynėjais", - tvirtina jis.
Kai R. Simonenko ir G. Baravykas išėjo į laisvę, vyras nuolat susidurdavo su jais mieste. Į bulvaru einantį V. Povilaitį šnairuodavo skustagalvių vyrukų kompanijos, miesto gatvėmis vyrą sekiodavo jam jau žinomas mersedesas.
Už tai, kad Šiaulių miesto
centre kartu
su sėbru
žiauriai sumušė vyrą,
"vanaginių"
grupuotės
lyderiu pareigūnų vadinamam
Renatui Simonenko teismas skyrė lygtinę bausmę.
Kaukėtų nusikaltėlių šūviai 2003-iųjų sausio pabaigoje V. Povilaitis užsuko į svečius pas sūnėną. Vos užvėrus duris pasigirdo skambutis, ir į butą įsiveržė du kaukėti, pistoletais ginkluoti vyrai.
"Neabejojau, kad atėjo manęs. Pamaniau, vis tiek nušaus, pabandysiu bent pasipriešinti", teigia V. Povilaitis.
Spyris nusikaltėliui baigėsi pastarojo šūviu į koją. Į sieną atsirėmęs V. Povilaitis bandė smogti banditui ranka - tada pastarasis šovė antrą kartą. Į petį.
Nusikaltėliai iškratė ant žemės nukritusio V. Povilaičio, jo sūnėno bei kelių bute buvusių draugų kišenes, čiupo kompiuterį, kompaktinių diskų grotuvą, kitus daiktus - ir dingo.
Policija šį nusikaltimą įvykdžiusių įtariamųjų nenustatė. ONTT pareigūnai V. Povilaičiui sako nemaną, kad šūviai ir plėšimas - "vanaginių" darbas.
"Gal tai ir tiesa - tačiau aplinkybės labai keistos. Jie įsiveržė tik man įėjus į butą, sužalojo tik mane. Daiktus galėjo pavogti "dėl akių", - svarsto V. Povilaitis.
Prieš nuosprendį - dar viena ataka
V. Povilaitis manė, kad vienintelė institucija, galinti sutramdyti "vanaginius", - Šiaulių miesto apylinkės teismas. Laukė nuosprendžio, kurio vis nebuvo: susirgo ekspertas, vėliau - teisėjas. Bylos nagrinėjimas tęsėsi beveik dvejus metus. "Laukiau, maniau, kad tada teroras baigsis. Juk "vanaginius" sutikdavau kone kas savaitę. Gerai, kad bent gyvenu ne Šiauliuose ir man nereikia čia vaikščioti kasdien. Mano vietoje bet kam būtų mažiausiai nejauku", - sako V. Povilaitis.
Galiausiai vyras sužinojo, kad nuosprendis bus skelbiamas rugsėjo 8-ąją. Likus vos dviem dienoms, rugsėjo 6 dieną, jis dar kartą susidūrė su nusikaltėliais.
Netoli Pramonės gatvės kelią V. Povilaičio vairuojamam automobiliui užblokavo "Opel Kadett". Viduje sėdėjo penki jauni vaikinai. "Sustok, reikia pasišnekėti", - tarė vienas iš jų.
V. Povilaičiui sustojus atlėkė "VW Golf". Iš dviejų mašinų išpuolę jaunuoliai kalbėtis neketino. Nepraėjus nė minutei vyras gulėjo ant žemės be sąmonės. "Lūžo žandikaulis, sukrėstos galvos smegenys", - medikų išvadą prisimena V. Povilaitis.
Jis įsitikinęs, kad tąkart jį irgi sumušė "vanaginiai". "Gal kad vėl įbaugintų, gal kad į teismą neateičiau", - gūžčioja vyras.
Mušeikoms - lygtinės bausmės
Į teismą jis atėjo - nepaisydamas svaigstančios galvos, stipriai veikiančių vaistų. Teisėjo Viktoro Roščenkovo paskelbtas verdiktas V. Povilaitį pribloškė. Nukentėjusiojo manymu, nuosprendis - daugiau nei humaniškas.
R. Simonenko skirti treji metai nelaisvės, bausmės vykdymas atidėtas tokiam pat laikotarpiui. Tas pats - ir G. Baravykui.
Nuteistieji įpareigoti atlyginti V. Povilaičiui padarytą žalą. Turtinė žala - daugiau kaip 2000 litų, neturtinė - 25 tūkstančiai litų. R. Simonenko ir G. Baravykas privalo ją atlyginti solidariai.
Kiti įpareigojimai - "teikti nukentėjusiajam V. Povilaičiui pagalbą, kol šis gydosi", be teisėsaugininkų žinios neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.
Stebisi ir pareig nai
Skirdamas bausmes teismas atsižvelgia ir į nusikaltimo pobūdį, teisiamųjų kaltę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Tokiomis tampa ankstesni teistumai, kardomosios priemonės.
R. Simonenko yra teistas už chuliganizmą, išžaginimą, melagingų parodymų davimą. Pavardė figūruoja keliose dar nebaigtose bylose. Ne kartą skirti teismo įpareigojimai, ne kartą oficialiai perspėtas nutraukti nusikalstamą veiklą. Už teismo įpareigojimų nevykdymą iškeltos kelios baudžiamosios bylos.
G. Baravykas anksčiau teistas už atvirąją vagystę, dukart - už transporto priemonės nuvarymą, kartą - už savavaldžiavimą bei tyčinį apysunkį kūno sužalojimą.
Kelis kartus vyrui taikyti teismo įpareigojimai, jis buvo oficialiai perspėtas nutraukti nusikalstamą veiklą, įrašytas į operatyvinę prevencinę įskaitą.
"Tokiems žmonėms skiriamos tik lygtinės bausmės?" - nuostabos neslepia ne tik V. Povilaitis, bet ir ONTT pareigūnai.
Kančios metų kaina pagal teisėją
V. Povilaičio netenkina ir jam priteistos neturtinės žalos dydis. Vyras prašė 100 tūkstančių litų.
"Manau, kad 25 tūkstančiai už dvejus baisius metus - ne ta suma. Jei būčiau dirbęs, būčiau uždirbęs daugiau. Ir būčiau likęs sveikas", - tvirtina V. Povilaitis.
Iškart po nuosprendžio vėl į ligoninę grįžęs vyras praleido apskundimo terminą. Surašęs skundą paprašė jį atstatyti. Prašymą nagrinėjo teisėjas V. Roščenkovas - ir jį atmetė.
Šiaulių apygardos teismas prašymą patenkino. Byla bus nagrinėjama iš naujo.
Teis jas atleistas iš pareigų
V. Roščenkovas - jau nebe teisėjas. Nuo 1999-ųjų pabaigos Šiaulių miesto apylinkės teisme dirbo teisėju, o šių metų lapkričio 16-ąją Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus dekretu atleistas iš pareigų.
Atleisti ar paskirti dirbti teisėjus Prezidentui rekomenduoja Teismų taryba: šalies teismų savivaldos organas.
"Pirmą kartą teisėjas skiriamas penkeriems metams - tai tarsi bandomasis laikotarpis. Jam praėjus Prezidentas kreipiasi į Tarybą patarimo - pratęsti ar ne teisėjo įgaliojimus", - sakė "Šiaulių kraštui" Raimondas Bakšys, Nacionalinės teismų administracijos direktorius.
V. Roščenkovo atveju Teismų taryba rekomendavo Prezidentui atleisti teisėją iš pareigų.
"Teismų taryba vertina, ar nėra nusiskundimų dėl teisėjo darbo bei etikos. Atleidimo motyvai nebūtinai būna neigiami. Galima rekomenduoti atleisti teisėją dėl to, kad jis nesusitvarko su darbo krūviu", - teigė direktorius.
Kalbėti apie pasiūlymo atleisti iš pareigų V. Roščenkovą motyvus R. Bakšys tvirtino negalįs.
Tomas BERŽINSKAS

2018 m. spalio 8 d., pirmadienis

Zigmas Vaišvila. Kodėl mus lengva suskaldyti ir supriešinti. 2018-10-07 

Zigmas Vaišvila. Kodėl mus lengva suskaldyti ir supriešinti. 2018-10-07


Iškart ir atsakau. Todėl kad bijome tiesos. Todėl, kad gerbiame ne žmogų, o jo užimamas pareigas. Todėl, kad nedrįstame pripažinti klaidų. Todėl, kad lyginant su Sąjūdžio metais esame nelaisvi savyje. Todėl, kad nesimokome net iš mūsų tautos istorijos.
Adolfo Ramanausko – Vanago laidotuvės ir emocijų pliūpsnys, ketverius metus Lietuvos žiniasklaidos dirbtinai įsiūbuojama partizanų tema, kuri „delfiams“, „lrt“ ir panašiems žinių skelbėjams iki 2014 m. beveik nerūpėjo, o dabar skelbiama kasdien ir viskas, kas paskubomis sugraiboma apie partizanus ir Rusiją (lyg kitų problemų Lietuvoje nebūtų), sekmadienio popietę privertė mane pavartyti Vinco Kudirkos eiles.
Nors dirbtinai kuriamas mūsų supriešinimas ir dikusijų pakeitimas vienpusiais kaltinimais ir baigia susipainioti pats savyje, tačiau būtina atkreipti dėmesį į esminius dalykus. Š.m. rugsėjo 30 d. LRT TV laida „Savaitė“ signatarus Bronislovą Genzelį, Audrių Butkevičių ir Zigmą Vaišvilą dėl jų siekio pašalinti viešai skelbiamą šmeižtą apie a.a. kardinolą Vincentą Sladkevičių, laiminusį Sąjūdžio kelią į Nepriklausomybę kito signataro Vytauto Landsbergio lūpomis išvadino Kremliui dirbančiais aferistais. Tačiau tuo neapsiribojo. Toje pačioje TV laidoje dar paskelbta apie, suprask, „aferistų“ reikalavimą atsisakyti partizano Jono Noreikos - Generolo Vėtros atminimo įamžinimo. Tik „pamiršo“ paminėti, kad šio reikalavimo autorius – Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės numylėtas valdžios atstovas užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Skaudu? Taip. Vinco Kudirkos eilės kaip niekad tinka šiems jausmams apibūdinti:

Vincas Kudirka. ŠIRDIS. Pagal [Ž.]Rišpeną

Turėdams krūtinę piktumo pripiltą,
Aš motiną savo nudėjau senyvą
Ir, peilį įleidęs lavonan jos šiltą,
Išplėšiau padūkęs jai širdį da gyvą.

Kada gi, tą širdį teriodams baisiausia,
Pasiutusiom kojom ją spardydams, kuldams,
Parpuoliau į kraują, širdis toji klausia:
,,Vaikeli, ar tu nepasižeidei puldams?"

A. Ramanausko – Vanago laidotuvių dieną ekspertai.eu paklausė paprastą, tačiau psicologiškai mums visiems sudėtingą klausimą, kuria Dalia Grybauskaite tikėti? Ta, kuri, pagal jos mokslinį darbą, smerkiantį pokario partizanus, trukdžiusius kolektyvizacijai ir sunaikinusius 13000 žmonių, ir kurį 1993 m. Lietuvos mokslo taryba Lietuvos Respublikos mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikacijos komisijos sprendimu nostrifikavo ir išdavė socialinių mokslų daktaro diplomą, ar Lietuvos Respublikos Prezidente, kuri rodo tvirtą pasiryžimą atremti Rusijos grėsmes partizano  A. Ramanausko-Vanago laidotuvėmis, tebebūdama tos pačios Rusijos valstybės paslaptimi www.ekspertai.eu/prezidente-pagerbe-ziauriais-teroro-aktaisgasdinimaissantazu-pasizymejusi-klases-priesa96686/ ?

Susigaudyti gali padėti š.m. spalio 4 d. TASS paskelbtas Rusijos URM atstovės spaudai Marijos Zacharovos pranešimas spaudai: „Rusija sunerimusi dėl Lietuvos valdžios veiksmų įamžinant atmintį banditų „miško brolių“ formuotės lyderio Adolfo Ramanausko -Vanago atmintį... Ypač ciniška tai, kad kapas atsakingo už žūtį daugelio taikių gyventojų bus greta nuo vietos palaidojimo 5 tūkstančių tarybinių kareivių, kurie žuvo išvaduojant Vilnių nuo fašistinių grobikų“. Tačiau visa tai būtina vertinti blaiviu protu, bet ne emocijomis.
Rusija, ilgai tylėjusi apie Lietuvą, nesusilaikė. Arba sulaukė, kada Rusijos valstybės paslapties veiklai jau reikia ir oficialaus Rusijos Federacijos įvertinimo.
Algimantas Lebionka. motyvuodamas „rusų NKVD-istų užmuštų lietuvių, vežamų iš Ukmergės kalėjimo“ faktais, impulsyviai pasiūlė Rusijai šiuos karius perlaidoti Rusijoje  (www.sarmatas.lt/10/jeigu-rusijai-nepatinka-kad-lietuvos-sostineje-netoli-rusisku-okupantu-laidojami-lietuvos-didvyriai-ji-gali-savo-tevynainiu-palaikus-issivezti-i-maskva/ ).
Visų pirma, Gerb. Algimantai Lebionka, skirkite esminius dalykus. Pabandykite suprasti ir Rusijos, ir kitas Tarybų Sąjungos tautas, kurios gynėsi nuo nacistinės Vokietijos. Ir jūs niekada nepakeisite jų mąstymo bei faktų, kad šie žmonės gynėsi nuo nacistinių užuolikų ir juos siekė įveikti, nueidami karo kelią iki Berlyno. Siekė ir atkeršyti už artimųjų mirtį ne jų sukeltame kare. Tai, kad ši kariuomenė po to neišėjo iš Rytų Europos (beje, išėjo iš Austrijos, šią šalį palikdama Vakarų sąjungininkams, nes taip buvo su jais sutarta) ir iš Lietuvos, tai jau yra kita tema. Ir ne kariuomenė, o politikai tai sprendė, beje, pasidalinę Europą ne tik Ribentorpo-Molotovo susitarimais, bet ir Teherano, Jaltos ir Potsdamo susitarimais.
Kodėl Vokietijoje nereikalaujama iškeldinti Tarybinės armijos karių kapus? Manau, ne tik dėl tarptautinės teisės reikalavimų gerbti karių kapus, bet ir dėl to, kad Vokietija nebenori savo teritorijoje dar kartą laidoti svetimų šalių karius, atėjusius juos nukariauti.
Suplakdami šias dvi temas į vieną, mes ne tik nieko nelaimėsime, bet ir padėsime mūsų korumpuotai valdžiai išsaugoti savo valdymą. Ji nebeturi jokių argumentų savo veiksmams pateisinti. Lieka tik siekis mus supriešinti vienus su kitais, dirbtinai kurstyti emocijas ir aistras, pametėjant mums temas, kuriomis diskutuoti mes vis esame specialistai.
O kodėl apie tai net nekalba nė vienas apsiskelbęs būsimu kandidatu į Lietuvos Prezidentus?
Ar mes norime Lietuvoje dar vieno kraujo praliejimo, po kurio piliečius ir taip nestabdomai prarandanti Lietuva vargu, ar beatsigaus?
Ar jau spėjome pamiršti Popiežiaus Pranciškaus klausimą Baltijos valstybių žmonėms jo kalboje Taline, kodėl mes matome tik grėsmes iš Rytų, bet nematome jų iš Vakarų?

Norintiems gilintis į tai galima pateikti ir daugiau klausimų, į kuriuos būtina ieškoti atsakymų, jei norime žinoti, kaip mums elgtis su Rusija, ir su mūsų valdžia bei jos valios vykdytojais:
1. Kodėl Vytautas Landsbergis mums pasiūlė Dalią Grybauskaitę, kuri iki šiol yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis?
2. Kodėl mūsų valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė atvirai klastoja savo biografiją, o mes į tai nekreipiame dėmesio?
3. Kodėl Lietuvos Prezidente tapus Daliai Grybauskaitei, Sausio 13-osios byloje naikinami įtarimai kolaborantams, ši byla nutraukinėjama, kaltinimai paliekami tik TSRS kariškiams?
4. Kodėl Vytautas Landsbergis viešai Seime užsipuolė Zigmą Vaišvilą, kad šis drauge su Audriumi Butkevičiumi kreipėsi į prokuratūrą dėl Algirdo Paleckio „savi šaudė savus“?
5. Kodėl tuometinė Seimo narė ir Sausio 13-osios draugijos pirmininkė, Adolfo Ramanausko – Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė – Skokauskienė neatsiliepė į prokuroro prašymą liudyti baudžiamojoje byloje dėl Algirdo Paleckio „savi šaudė savus‘?
6. Kodėl prokuratūra nepaaiškina, kokie Sausio 13-osios byloje surinkti įrodymai paneigia šią Algirdo Paleckio ir Lietuvos TV ir bokštą šturmavusios Alfa-grupės vado Michailo Golovatovo versiją?
7. Kodėl „Komsomolskaja pravda“ apžvalgininkė Galina Sapožnikova, kurios knyga apie šiuos įvykius Lietuvoje yra uždrausta, atmetė Zigmo Vaišvilos 2012 m. pasiūlymą į viešą diskusiją su Michailu Golovatovu pakviesti ne Algirdą Paleckį, o Zigmą Vaišvilą?
8. Kodėl Vytautas Landsbergis ir Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pagerbė partizanų vadą a.a. Adolfą Ramanauską – Vanagą, tačiau toleruoja patyčią iš a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus, kuris ne mažiau svarbiu ginklu - žmonių tikėjimu – laimino Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kelią į Lietuvos Nepriklausomybę?

 Klausimų sąrašas - didžiulis. Visų pirma, pildytinas klausimais dėl milijardinių Lietuvos valstybės lėšų išgrobstymo. Tačiau sekmadienį leiskite šias mintis baigti vėl Vinco Kudirkos eilėmis. Kad kada nors mums patiems nebūtų labai labai gėda dėl mūsų pačių:
 Vincas Kudirka  ŽVIRBLIAI IR KALIAUSĖ

Sutarė žvirbliai pasimylėt kartą.
O kad lyg gėda lau˛yt žodį tartą,
Išlėkė pulkas grūdų paieškoti.
Atrado dirvą, kviečių kelias lyses
Ir, kuris buvo lyg labiau išdrįsęs,
Šoko prie darbo: varputes terioti.

Štai vienas žvirblis pamatė tuo tarpu
Kas˛in ką juodą styrint viršum varpų
Ir išsigandęs ,,čir čir čir" suriko.
Žvirbliai, išgirdę, kad jų draugas rėkia,
Nelaukdami, tuoj į krūvą sulėkę,
,,Kas čia yr,- klausia, - kas čia atsitiko?"

Žvirbluks parodė - taip, tikra teisybė:
Kviečiuose riogso bauginga baisybė.
Lyg būtų paukštis: turi sparnus, snapą...
Lyg lėkti taikos... kas tai per daikts būtų?
,,Kad į nelaimę iš mūs kas nekliūtų!" -
Šnekasi žvirbliai, vos gaudami kvapą.

- Vyrai, ar žinot? tai tikras erelis!
Aš jį pažįstu! - tarė viens žvirblelis.
- Lėkime iš čia, kol da sveikas sparnas!
- Netiesa, broli! sakau, kad pelėda!
- Ir nuo jos bėkim nes ir ta mus ėda!
- Tai vanags, vyrai!- Ne ne ne, tai varnas!

Da bailių žvirblių balsai nenutilo,
Tuo tarpu vėjas lyg tyčia pakilo
Ir sujudino kviečiuose baisybę.
Žvirbliai varguoliai per valandą ūmą
Tarytum šaute sulindo į krūmą
Užmiršę kviečius ir varpų gausybę.

* * *
Mat žvirbliai, žodžių baugingų paklausę,
Arčiau nebandę pažinti baisybės,
Palydėję kviečius... Na, o iš teisybės
Kviečiuos būt radę tik seną kaliausę.