2017 m. lapkričio 29 d., trečiadienis

D.Grybauskaitės kerštas bado akcijos dalyviams

D.Grybauskaitės kerštas bado akcijos dalyviams 
Žmonėms, pranešusiems apie teisėjų nusikaltimus, keliamos baudžiamosios bylos
Aurimas Drižius

Šiaulių apygardos teismo pirmininko Kursevičiaus reikalavimu iškelta baudžiamoji byla už nepagarbą teismui bado akcijos prie prezidentūros organizatoriui Donatui Šulcui.
Be to, Aukščiausias teismas gražino apylinkės teismui iš naujo nagrinėti D.Šulco baudžiamąją bylą, kurioje jis buvo išteisintas, o Kauno apygardos teismas iš karto iškėlė bankroto bylą D.Šulco vadovaujamai Lietuvos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungai.
Pats D.Šulcas mano, kad tokie trys veiksmai, sekę iš karto po to, kai policija išvaikė bado akciją, yra prezidentės kerštas už tai, kad viltį praradę žmonės įsikūrę purvinose palapinėse šalia blizgančių Grybauskaitės rūmų Daukanto aikštėje.
Tas pats D.Šulcas su Scholestika Katavičiene buvo gavę Vilniaus savivaldybės administracijos leidimą surengti bado akciją prie prezidentūros – žmonės, praradę bet kokią viltį, surengė bado akciją dėl teisėjų daromų nusikaltimų ir piktnaudžiavimo.
Kaip vieną iš tokio piktnaudžiavimo pavyzdžių D.Šulcas nurodė tą patį Šiaulių apygardos teismo pirmininką V.Kursevičių.  „Kreipėmės į prezidentę dėl trijų Šiaulių apygardos teismo teisėjų atleidimo iš darbo, - pasakojo Donatas Šulcas, - prieš tai rašėme skundus generalinei prokuratūrai skundus dėl minėto teismo teisėjų nusikaltimų – šmeižto, melagingų duomenų pateikimo. Kursevičius su kita Šiaulių apygardos teismo teisėja inicijavo man baudžiamąją bylą vien už tai, kad aš pasirašiau šiuos skundus, pagal BK 232 str. – nepagarba teismui. 

Donato Šulco vadovaujamai Lietuvos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungai Kauno apygardos teismas lapkričio  16 d. nusprendė kelti bankroto bylą. Ši sąjunga jau 17 metų gina žmones, kurie nesugeba patys atsiginti. Teismas neišsiuntė šio sprendimo D.Šulcui, todėl šis apie sprendimą sužinojo atsitiktinai. 
Dalia Grybauskaitė neseniai paskelbė pranešimą „„Lietuvos Prezidentė: Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis“, kurio esmė – „tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje yra nepageidaujami“. 

2017-11-29 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininko ir tęsiamos akcijos už teisingumą Lietuvoje organizatoriaus Donato Šulco spaudos konferencijos Seime „Lietuvos Prezidentė: Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis“ pranešimas spaudai

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pasirašiusi Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, paskelbė: „Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis. Tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje yra nepageidaujami“.
Sveikiname Respublikos Prezidentę dėl šių teisingų reikalavimų ir norime atkreipti jos dėmesį į tai, kad šių principų nesilaikoma Lietuvoje.
Neterminuotą protesto akciją „Už teisingumą Lietuvoje“ Daukanto aikštėje Vilniuje š.m. spalio 5 d. naktį nutraukė policija, vykdydama vienašališkai, t.y. pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pakeistas akcijos sąlygas. Akcijos organizatorius Donatas Šulcas ir dalyviai buvo sulaikyti ir išvežti. Netruko jie sulaukti ir keršto – dėl šios akcijos vykdymo D. Šulcas policijos pareigūnų administracinėmis baudomis baustas net 11 kartų, kiti dalyviai – mažiau kartų. Kažkodėl kita akcijos organizatorė Scholestika Katavičienė nenubausta. Nors tiek gerai.
D. Šulco vadovaujamai Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai, ginančiai teismuose Lietuvos žmones, kurie patys tai negali daryti, 2017 m. lapkričio 16 d. nutartimi Kauno apygardos teismas tenkino Sodros Kauno skyriaus pareiškimą ir nutarė iškelti bankroto bylą. Ši teismo nutartis dar neįsiteisėjusi, nes apskųsta. Bene svarbiausia yra tai, kad labai skubėta - atsakovui Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai nesuteikta galimybė pateikti teismui atsiliepimą ir įrodymus apie organizacijos būklę. Įstatymas leidžia tokią nutartį skųsti per 10 dienų, tačiau šioje byloje teismas nurodė, kad skųsti reikia per 7 dienas.
2017 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo baudžiamąją bylą D. Šulcui dėl to, kad jis nukentėjusiųjų vardu surašė 2014 m. kovo 28 d. raštą Generaliniam prokurorui, kuriuo, anot Šiaulių apygardos teismo pirmininko Vytauto Kursevičiaus, įžeidė jį ir kitus pareigūnus pagal LR BK 290 str. (valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas). Beje, D. Šulcą pirmosios instancijos teismas (Panevėžio miesto apylinkės teismas) buvo išteisinęs, o LR BK 290 str. nuo 2016 m. balandžio 1 d. nebegalioja, ir įstatymas neleidžia teisti asmenį dėl dekriminalizuotos veikos, net jei ji ir būtų padaryta.
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V. Kursevičius neturėtų įsižeidinėti, verčiau reikliau vadovautų šiam teismui. Akcijos Daukanto aikštėje metu kreiptasi į Respublikos Prezidentę ir Generalinę prokuratūrą dėl to, kad 2015-12-16 Šiaulių apygardos teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr.1A-402-309/2015 pasirašė bylą nenagrinėjęs teisėjas V. Mylė. Teismo pirmininkas V. Kursevičius raštu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui patvirtino, kad teisėjas V. Mylia netyčia ir per apsirikimą pasirašė šį nuosprendį, o šios bylos teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Z. Kavaliauskas nepastebėjo, kad nuosprendį ir 2015-11-05 teismo posėdžio, kuriame nagrinėta ši byla, protokolą pasirašė ir teisėjas V. Mylia.
Generalinė prokuratūra 2017 m. rugsėjo 25 d. atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių teisėjų piktnaudžiavimo (teisėjai tai esą padarė per neapdairumą ir netyčia), tačiau kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos teisėjams V. Mylei ir Z. Kavaliauskui iškėlimo. Kol kas neskelbta, kad komisija būtų nagrinėjusi šį klausimą.
Skundą dėl Generalinės prokuratūros prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl teismo pirmininko V. Kursevičiaus klausimo perdavimo Teisėjų etikos ir drausmės komisijai atmetė ir Vilniaus miesto apylinkės teismas. Šio teismo nutartis apskųsta. Tokių išvadų nei teismas, nei Generalinė prokuratūra nebūtų padarę, jei būtų pastebėję, kad Šiaulių apygardos teismo pirmininko V. Kursevičiaus rašte patvirtinta, kad teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Z. Kavaliauskas būsimą teismo nuosprendį derino su teisėju V. Mylia, kuris nebuvo šios teisėjų kolegijos narys. Tad apie neapdairumą ir šių veikų padarymo „netyčią“ kalbėti neįmanoma. Pats Šiaulių apygardos teismo pirmininkas tai patvirtino raštu. Tad reikia tik noro tai pastebėti. Tačiau to noro nėra nei prokuratūroje, nei teisme.
Respublikos Prezidentė, gavusi šią medžiagą, dėl šio unikalaus „teisingumo“ vykdymo Šiaulių apygardos teisme ir visiško Lietuvos teismų diskreditavimo Kanclerio raštu mums pasiūlė patiems kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Norime atkreipti Prezidentės D. Grybauskaitės dėmesį, kad šiame teisme tikrai negeri dalykai vyksta – Zigmas Vaišvila iš Šiaulių apygardos teismo gavo 2017-10-31 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr.2S-900-368/2017, kurią priėmė Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius. Ponia Respublikos Prezidente, tokiu tempu mes nespėsime rašyti prašymus Teisėjų etikos ir drausmės komisijai dėl drausmės bylų teisėjams kėlimo.

Prezidentei D. Grybauskaitei Z. Vaišvila buvo pateikęs prašymus ir dėl drausmės bylų inicijavimo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjoms Ingai Staknienei, kuriai Z. Vaišvilos chirurginė operacija nėra priežastis nenagrinėti bylą, Vitai Valeckaitei, kuri „nepastebėjo“ 6 bylos dalyvių, nurodytų Z. Vaišvilos skunde, ir šio teismo pirmininkei Loretai Braždienei, kuri mano, kad Z. Vaišvila chirurginėmis operacijomis modeliuoja bylų eigą ir kuri nenori patikrinti, kokiu būdu teisėja V. Valeckaitė byloje pradangino 6 dalyvius.
Prezidentė pasiūlė Z. Vaišvilai pačiam kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Matyt, pamiršusi tai, Respublikos Prezidentė š.m. lapkričio 27 d. pasirašė dekretą L. Braždienę skirti Vilniaus apygardos teismo pirmininke. Lapkričio 24 d. Teisėjų taryba Prezidentei tai daryti patarė vienbalsiai. Šį kartą į šias pareigas pretendavo bent dvi kandidatės. Prieš pusmetį į šias atsakingas pareigas pretendavo vienintelė L. Braždienė. O kur kiti teisėjai, kurie nemažiau kvalifikuoti ir verti užimti šias atsakingas pareigas? Negi kaip ir visa inteligentija susigūžusi ir be savo nuomonės? Būkite drąsūs ir gerbkite save.
Keipiamės į Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Savo pavyzdžiu, ne tik žodiniais pareiškimais parodykite ir teisėjų visuomenei, kad „Įstatymo viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės valstybės dalis, kad tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje yra nepageidaujami“.
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Už savo nuomonės reiškimą prokuratūra reikalauja kalėjimo


Klaipėdos apygardos teisme prokurorė Edita Mikalainienė pasiūlė sekančias bausmes: 
G.Grabauskui 10 000 eurų bauda, Ž.Razminui 3,5 metų nelaisvė lygtinai , Titorenkai 90 parų arešto.
Minėti asmenys kaltinami dėl tokių nusikaltimų : jie teisiami dėl proklamacijų prieš euro įvedimą Lietuvoje ir Lietuvos narystę NATO spausdinimo, platinimo bei laikymo.


Tačiau Lietuvos teismai mielai teisia žmones už savo pilietines teisės - tai yra už nuomonės reiškimą. Štai visai neseniai tas pats Klaipėdos apygardos teismas nuteisė Vaidą Lekstutį už tokį komentarą:
„Lietuva daugelį amžių kenčia nuo visokių užpuolikų. Šimtus metu Lietuva kartu su žemaičiais, rusais, baltarusiais, ir t.t. gynėsi nuo kryžiuočių nešamos iškrypėliškos pasaulėžiūros. Ir štai dabar visiškai aišku, jog Lietuva tapo JAV kolonija.  Ir tuo pat metu daug kas smerkia Rusiją, net Rusiją išvadina teroristine valstybe.  Kodėl nesmerkiami vokiečiai, kurie šimtus metų lietuvių, žemaičių tautas naikino? O tai, kad rusai po Antro pasaulinio karo Vakarų propagandos apšvitintus vežė į gryną orą (Sibirą) prasivėdinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas. Taip, tai tremtis, buvo ištremta ir daug nekaltų žmonių, kuriuos skundė jų kaimynai ir ,,draugai”. Gal prablaivėkime ir nustokime sirgti?”


LAISVĖ AR DIKTATŪRA?
Socialistinio Liaudies fronto pirmininko, žurnalisto Giedriaus Grabausko paskutinis žodis Klaipėdos apygardos teisme:
,,GERBIAMAS TEISME, GERBIAMI PROCESO DALYVIAI IR STEBĖTOJAI,

Esu teisiamas šiame teismo procese nuo š. m. balandžio mėnesio, tačiau jis prasidėjo gerokai anksčiau. Savo kaltės nepripažįstu, nes kaltinimai nepagrįsti ir paremti daugiau prielaidomis, negu faktais. Esu nekaltas ir atmetu visus kaltinimus. Šis politinis persekiojimas - tai konkretus pavyzdys jog Lietuvoje formuojasi profašistinis režimas. Galime sakyti atvirai - atgimsta fašizmas. Kaip žurnalistas, kaip istorikas, galiu pasakyti – jei ir būsiu nuteistas, žinau jog prieš istorijos teismą mano sąžinė švari. Pats politinis procesas tik nukreipia visuomenės dėmes nuo tikrų procesų, - nuo tikro genocido vykdymo Lietuvoje, nuo žmogaus žmonių skurdinimo, masinių žmogaus teisių pažeidimų ir jų išvarymo į Vakarus (išvaryta jau ne mažiau pusantro milijono žmonių, o pagal naujausius duomenis, šis skaičius galo būti gerokai didesnis). Savo pareiga skaitai atskleisti korumpuotų klanų melą ir nusikaltimus, nes žmonės mulkinami, skurdinami ir išvaromi į Vakarus.
Nuo 2015 metu sausio buvo pradėta taip vadinama „antikonstitucinė byla“. Esu įsitikinęs, kad tai politinė byla, kurioje LR piliečiai persekiojami dėl savo įsitikinimų. Aš ir O. Titorenko bei Ž. Razminas kaltinami tam tikrų tekstų platinimu ar laikymu. Tačiau principe nebuvo įvykdyta nieko, kas prieštarautų LR įstatymams ar demokratijos principams. Štai aš esu kaltinamas tuo, jog namuose laikiau penkis lapelius prieš euro įvedimą ir prieš NATO. Bet ar literatūros laikymas yra nusikaltimas? Toks persekiojimas pažeidžia LR Konstitucijos 25 straipsnį, 29 straipsnį ir kai kuriuos kitus straipsnius. Noriu pabrėžti jog ši persekiojimas nukreiptas ir prieš pažangias organizacijas – Socialistinį Liaudies frontą, sambūrį ,,Būkime vieningi“, judėjimą ,,Vytis“, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą, kurie nariai buvo kratomi, persekiojami. Aišku galime dar džiaugtis-esame tik teisiami. O mūsų bendražygiai P. Šliužas, I.Krinickis, Ž. Šumskis, S. Rakauskienė buvo tiesiog nužudyti korumpuotų klanų užsakymu. Lietuvoje ilgą laiką klestėjo brutalios represijos prieš socialistus ir komunistus-nuteisti A. Paleckis, D. Raugalienė, J. Kuolelis, J. Jarmalavičius ir daug kitų patriotų. 
Kokios analogijos? Tai A. Dreifuso byla Pracūzijoje, ir ypač G. Dimitrovo byla Vokietijoje. Politinės bylos, kurios žlugo, nes buvo sufabrikuotos.
Politinės represijos mūsų krašte sustiprėjo po Ukrainos įvykių 2014 m. pradžioje. Po ten įvykusio kruvino perversmo padidėjo tarptautinė įtampa, o kai kuriuose kraštuose, tame tarpe ir Lietuvoje, padidėjo spaudimas kairiųjų antifašistinių jėgų atžvilgiu. Pasaulinėje praktikoje ne kartą įrodyta, kad visuomenė pamiršta sunkumus ir susivienija, kai iškila rimta grėsmė laisvei ir nusistovėjusioms vertybėms. Manau, kad šiuo metu Lietuvoje susiklostė kaip tik tokia situacija, kai negebėjimą išspręsti susidariusių socialinių ir ekonominių problemų bandoma pridengti išorės ir vidaus priešų grėsme. Ir būtent šioje byloje bandoma sudaryti įspūdį, kad surasti ir teisiami būtent tokie „priešai“, bandę pakenkti Lietuvos valstybei ar jos žmonėms. Tačiau mano giliu įsitikinimu tai tik „dūmų uždanga“, slepianti kur kas rimtesnes bėdas. Vienas iš šio politinio teismo proceso liudytojų Edvardas Satkevičius buvo teisus pasisakydamas apie tai, kas vyksta Lietuvoje nuo 1990 metų. Mūsų šalyje palaipsniui įsigalėjo išnaudojimas, socialinė nelygybė, ekonominis ir psichologinis teroras. Docento E. Satkevičiaus minimas gyventojų išvarymas į Vakarus tai realus reiškinys. Žmonės bėga nuo skurdo, nuo neteisingumo. Ir iškyla klausimas – kas dėl to atsakingas? Teisiamieji? Ar kriminalizuoto elito grupuotės? Pagal rudens pradžioje paskelbtus duomenis Lietuva užėmė 81 vietą socialinės nelygybės lentelėje. Kur nuėjome? Ar tai pažanga? Manau, kad tai nepriimtina situacija, turint omeny Lietuvos ekonomikos augimą ir praėjus daugiau kaip 25-iems metams po nepriklausomybės atgavimo. Tauta nepatenkinta, ieško kaltų. Tačiau kai kam atrodo, kad jeigu nekalbėsime apie problemas, tai jų niekas ir nematys. Šitoje situacijoje kažkas turėjo tapti kaltas ir kalti buvo surasti.

Bylos eiga buvo standartinė. Tačiau neužilgo pradėtos kurti galingos tyrimo grupės ir suplanuotos kratos vienuolikos Lietuvos piliečių būstuose bei po to sekusi šmeižto kampanija. Susidaro įspūdis, kad prieš prasidedant kratoms buvo neva tikima, kad kratomųjų namuose bus rasti neginčijami įrodymai apie sąmokslą prieš valstybę ir galimai ruošiama gal net ginkluotą perversmą. Tai įrodo tas faktas, kokios pajėgos atvyko kratos daryti mano namuose. Ginkluoti pareigūnai apsupo namą ir tiesiogine to žodžio prasme šturmavo mano butą, neteisėtai išlaužė duris, kol aš bandžiau susisiekti su advokatu ir žurnalistais. Tą pačią dieną pasirodė straipsniai spaudoje apie mano turimus butus ir neteisėtą nevą nusikalstamą veiklą, nors faktai buvo laužti iš piršto ir niekuo nepagrįsti. Įsisiūbavo šmeižto kampanija, kuri prasidėjo dar kratų išvakarėse ir tęsėsi kelis mėnesius. Kaltinimai skambėjo kelis kartus per diena per įvairius TV kanalus. Jie neatitiko jokių faktų, skambėjo tokie žodžiai, kaip „galimai“, „planavo“, „bandė“, „rengė“, ,,Kremliaus agentai“ ir kt. Buvo rodomos įvairių laikotarpių nuotraukos, senesni filmuoti laidų įrašai, taip sudarant įspūdį, kad „maištininkai“ nerimsta ir tęsia veiklą. Ir apie šiuos kaltinimus sužinodavau iš trečiųjų asmenų, nes po kratos iš namų buvo išnešti mano ir žmonos telefonai, kompiuteriai, maršrutizatorius. Likome atskirti nuo pasaulio. Mėnesį laiko negalėjome matyti TV laidų, kuriose buvau kaltinamas ir drabstomas purvais.
Kažkas nusprendė, kad man negalioja demokratinė teisė ir nekaltumo prezumpcija. Tik po trijų mėnesių pavyko atgauti ryšio priemones. Kiti daiktai buvo dalimis grąžinami ilgiau negu metų bėgyje. Ir po tiek pastangų aš kaltinamas, kad laikiau namuose 5 lapelius, kuriuos turi namuose ko gero daug piliečių. Už ši „nusikaltimą“ ir dar daugelį kitų, kurie menamai arba galimai galėjo būti vykdomi ar tik planuojami, rėmėsi pasisakymais per TV.


platinti tokius lankstinukus Lietuvoje jau tapo nusikalstama veikla


Žvelgiant į įrodymų bazę matyti, jog tai visiškas kratinys. Kuo susiję proklamacijos prieš eurą ir nacistinio nusikaltėlio Jono Misiūno-Žalio velnio bei jo bendrininkų nuotraukos, kurios paimtos kratos metu ir pridėtos prie bylos medžiagos? Kuo susiję šios proklamacijos ir per kratą paimti nacistinių nusikaltėlių sąrašai, parengti nacistinių nusikaltimų tyrėjo J. Melamedo? Kas bendro tarp kaltinimų surinktos medžiagos apie veiklą, kurią vykdė J. Misiūnas, J. Vitkus, J. Žemaitis-Vytautas bei kiti nacistiniai nusikaltėliai?
Kaip teisme liudijo Martynas Burkauskas, tyrimo eigoje vyko nuožmus VSD darbuotojų spaudimas. Jis buvo kelis kartus sulaikytas, vežamas į VSD būstinę, jam daromas spaudimas. Be to, M. Burkauskas buvo iškviestas ir pas prokurorę E. Mikalainienę tariamai ,,neformaliam pokalbiui“. Ko gero, suprantame, kas tai per pokalbiai? Iš esmės visa ta yra grubūs įstatymų pažeidimai.
Kai vykdomi tokie piliečių persekiojimai, tuo pat metu dangstomas tikras teroras – tilto per Bražuolę sprogdinimas, J. Abromavičiaus nužudymas bei kiti nusikaltimai, kurių taip ir nesugebėta išaiškinti. Ką tai reiškia? Terorui žalia šviesa, o pilietinei veiklai dedami pančiai? Kodėl neištirti J. Zajančkausko, A. Petrusevičiaus, A.Tučkaus ir jų bendrų įvykdyti nusikaltimai? R. Kaminsko, H. Daublio ir panašių veikėjų nusikaltimai? Tikrai ne tokios demokratijos siekėme, kovodami už laisvą Lietuvą 1990-1991. Ir ramia sąžine bei drąsiai žvelgdamas žmonėms į akis galiu tai teigti, nes ir aš, ir drauge su manimi kaltinami žmonės buvome tomis dienomis prie seimo rūmų, prie TV bokšto, nesislėpėme už niekieno nugarų. Deja, tarp mano kaltintojų ir šmeižėjų yra ir tokių, kurie tų įvykių metu pralaukė nuošalėje ar net dirbo buvusios valdžios struktūrose. Bet papūtus laisvės vėjams giliai įkišo savo partinius bilietus, iššoko į pirmas gretas toliau dirba atsakinguose postuose. 
Šiuo metu Lietuvoje atvirai veikia fašistų bendrijos, tokios kaip „Skydas”. Jie platina tekstus – „pažadink Hitlerį savyje“. Jie atvirai ir agresyviai pasisako prieš kitataučius, kitatikius, kitos odos spalvos piliečius. Ar buvo kratomi ir teisiami šitie fašistai? Deja, jų veikla valdžios struktūroms atrodo visai priimtina. Lietuvoje atvirai veikia ir ,,Žalio Velnio brolija“ bei kiti fašistiniai klanai. Ir jie neliečiami, savi gina savus.
AŠ KALTINU
Kaltinu bylos fabrikavimu Saugumo departamento pavaduotoją R. Vaišnorą. Jo pateikta VSD pažyma „Dėl informacijos pateikimo“ (pateikta 2015-02-25) yra tipiškas kryptingos propagandos produktas. Joje nėra tikrų faktų apie nusikaltimus, vien tik propaganda. Pilna teiginių: „hibridinis karas”, „separatistinės idėjos”, „prorusiški veikėjai”, „pavojingi asmenys” ir panašiai. Ir greta minimos įvairios pavardės, tame tarpe mano pavardė. Po šios pažymos pateikimo greitu laiku buvo pradėta planuoti kratas. Tai įrodo, kad R. Vaišnoro pateikta pažyma davė eigą aktyviems tyrimo veiksmams, nors buvo paremta tik prielaidomis, bet ne faktais. 
Kaltinu bylos fabrikavimu prokurorą V. Radišauską. Šis prokuroras vykdė tyrimą nepaisydamas, jog nebuvo tikrų faktų apie nusikaltimų vykdymą. Ir neatsižvelgęs į tai perdavė bylą Klaipėdos apygardos prokuratūrai.
Kaltinu bylos fabrikavimu ir viešu šmeižto skleidimu prokurorą I. Minkevičių. Jis po kratų viešai šmeižė ir žemino piliečius, pas kuriuos buvo vykdytos kratos, nepaisydamas nekaltumo prezumpcijos įstatymu. Deja, jo teiginiai nepasitvirtino. 
Kaltinu Klaipėdos kriminalinės policijos II skyriaus viršininką D. Bieliūną prisidėjus prie bylos fabrikavimo ir organizavus neteisėtą TV bei interneto ryšį užtikrinančio techninio bloko pagrobimą iš mano gyvenamojo būsto Kaune. Jo pateikti dokumentai propagandiniai, galimai klaidinantys kitus pareigūnus. 
Kaltinu politikus A. Anušauską, L. Kasčiūną, R. Juknevičienę, žinomą propagandistą N. Maliukevičių, žurnalistą A. Tapiną ir kitus asmenis vykdžius ilgalaikę masinę šmeižto kampaniją, nukreiptą prieš asmenis, pas kuriuos vykdytos kratos.
Aš už Lietuvos išlikimą ir taiką
Lietuvoje klestinti rusofobija tiesiog patologiška. Ji kenkia Lietuvai. Kaip žurnalistas pastaruoju metu daugiau rengiu straipsnius ir kita informacine medžiaga rusų kalba, neseniai išleista ir knyga rusų kalba, esu vienas iš šios knygos autorių. Bendravimas su kaimynais būtinas. Tie, kurie vykdo rusofobijos plėtrą, tai Lietuvos žlugdytojai. O mums, daugumai piliečių, reikia taikos ir tautų draugystės. Juk Rusija tiesią tvirtą proletarišką ranką, ir ne kartą padėdavo Lietuvai, grąžino Vilniaus kraštą, ir įvykdė daug kitų geranoriškų žingsnių. 
Pasisakau už Lietuvos išlikimą, už taikią ir stabilią Lietuvą. Mano giliu įsitikinimu – Lietuva tai ne tik teritorija, kurią reikia ginti ir saugoti, bet ir žmonės, kurie yra šios šalies piliečiai, kuriuos taip pat reikia ginti ir saugoti. Pasisakau prieš Lietuvoje klestintį išnaudojimą, akis badančią socialinę nelygybę, monopolinio kapitalo diktatą. Lietuvoje siauros, bet įtakingos grupės vykdo ekonominį ir psichologinį terorą prieš didelę dalį šalies piliečių, klesti jų sąskaita. Ekspertas L. Laužikas teigia, kad neva dauguma šalies gyventojų labai patenkinti gyvenimu Lietuvoje. Bet tai melas, tai įrodo socialinės apklausos ir socialinės akcijos, kuriose badaujantys varguoliai maitinami ,,Maltos“ sriuba, piliečiai skatinami aukoti maisto fondui, TV laidose renkami pinigai skurstantiems vaikams ir daugiavaikėms šeimoms. Lietuvą žlugdo tokia triada – korumpuoti politikai ir pareigūnai, oligarchų klasė ir šalių jų veikiančios šešėlinės grupuotės.
Kreipiuosi į teismą ir prašau mane išteisinti. Esu nekaltas, veikiau kaip žurnalistas, kaip vienas iš Socialistinio Liaudies fronto lyderių. Veikiau taikiomis priemonėmis ir siekdamas atkreipti dėmesį į susidariusias problemas, o ne jas sukurdamas.
Laikas atsakyti į klausimą, kas organizuoja mano persekiojimus? Tai fašistiniai elementai, tai rusofobai ir antisemitai. Tokie asmenys, kurie dangsto Holokausto nusikaltimus Lietuvoje ir gretimuose kraštuose, kurie dangsto kitus fašistinius nusikaltimus, kurie rėmė kruviną perversmą Ukrainoje 2014 m. pradžioje, kurie pasisako už Lietuvos okupaciją (remia neteisėtą vokiečių ir amerikiečių okupacinės armijos įvedimą į Lietuvą), kurie kursto rusofobiją, kurie aktyviai palaiko Lietuvos gyventojų išvarymą į Vakarus.
Ginu savo idėjas, savo socialistines pažiūras, ginu žodžio laisvę. Pasisakau už socialinio teisingumo atstatymą Lietuvos valstybėje. Pasisakau už europinės demokratijos teisę ir Lietuvą kaip neutralią šalį, kaip taikos zona. Lietuvoje nebus stabilumo ir socialinės darnos, kol nebus nutraukti itin brangiai kainuojantys ir neskaidrūs ginkluotės pirkimai. Tai Lietuvos biudžeto eikvojimas ir žmonių skurdinimas. Manau, kad daugelį dalykų galima išspręsti poliniais metodais, o ne grasinimais ir kaltinimais.
Dabar Lietuvoje yra daugybė reiškinių, kurie įrodo, jog LR Konstitucija paminama. Nei kratos ir grasinimai, nei teismai, nei nužudymai nesustabdys pažangos. Istorijos ratas sukasi ir kenčia tie, kurie nepaiso istorijos pamokų. Istorijos ratas sukasi link socialistinės Europos sukūrimo. O bylų fabrikuotojai anksčiau ar vėliau žlunga. Faktų negalima pakeisti – juos galima iškraipyti, slėpti, arba suvokti ir nekartoti klaidų. Mūsų pilietinė pareiga siekti konstitucinės tvarkos atstatymo."

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 21 d., antradienis

Сегодня 2017.11.21 в Клайпедском суде проходит последнее слушанье по громкому делу против активных общественных деятелях и граждан Литвы Олега Титоренко, Жильвинаса Разминаса, Гедрюса Грабаускаса

   

Сегодня 2017.11.21 в Клайпедском суде проходит последнее слушанье по громкому делу против активных общественных деятелях и граждан Литвы Олега Титоренко, Жильвинаса Разминаса, Гедрюса Грабаускаса, которые участвовали в пикете против размещения войск НАТО в Литве у посольства США. Сегодня с утра я навестил обвиняемых в зале суда и пожелал победы «добра над злом».
Предыстория такова. Полтора года назад, были проведены обыски в домах активистов гражданского общества, которые открыто выступали против размещения войск НАТО и выступали против введения Евро. Требования вполне конституционные, ст.137 гласит что на территории Литовской республики не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Каким-то крупным политикам или каким-то чиновникам показались такие протесты антигосударственными и на этих людей образно говоря "спустили собак с привязи", а именно, ДГБ Литвы направило в прокуратуру письмо о том, что в Литве готовится какой-то государственный переворот и в нём подозреваются активисты гражданского общества, выступающие против НАТО и введения Евро. Прокуратура направила распоряжение в полицию по особо тяжким делам, провести обыски в домах и выявить свидетельства о подготовке к антиконституционным действиям. Но полиция как мне известно нашла только листовки против введения Евро, книги о здоровом образе жизни и один мелкокалиберный пистолет, который можно было купить на территории Литвы в любом оружейном магазине без всякого разрешения и регистрации.
Как мне сейчас сообщили из зала суда, прокуратура официально на суде выдвинуло обвинение и настаивает:
Гедрюсу Грабаускасу – оштрафовать
Жильвинасу  Разминасу  3,5 года условно
Олегу Титоренко – 90 дней Ареста.
Не было бы так смешно, как становится грустно от того, что эти активисты как раз и защищают нашу конституцию Литвы ст. 137.
И такое их преследование чиновниками возможно нарушает статьи 3 и 25,26 конституции Литвы. Как говорил мой преподаватель по праву бывший прокурор Клайпеды, был бы человек, а статью всегда подберут. Судя по всему, прокуратура уже статью подобрала, остаётся последнее слово за решением суда. Мы внимательно следим за этим делом, по результату решения суда я думаю будут сделаны адекватные выводы демократического обществае

Вячеслав Титов

www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

2018-01-09 Bus teisiami Kovotojai už Teisingą, Teisinę ir Nepriklausomą Lietuvą.

2018 Saudio 9 dieną, 09:00 valandą. Klaipėdos Apygardos Teisme, adresu Herkaus Manto g. 26 įvyks teismo posėdis. Teisiami aktyvūs kovotojai už Teisingą, Teisinę, Laisvą, Nepriklausomą ir Demokratinę Lietuvą, Žilvinas Razminas, Olegas Titorenko ir Giedrius . Kaip daugelis žmonių supranta, kad Lietuva jau senai nebėra nei teisinga, nei teisinė, nei demokratinė. Tą puikiai parodo ne tik, Lietuvos "teisinė" sistema, bet ir "politikai", bankininkai ir visa "teisėsauga", kurie mano giliu įsitikinimu, virto į gerai organizuotą, nusikalstamą susivienyjimą, darantį ne tik nusikaltimus prieš Lietuvių Tautą, bet ir prieš visą Žmoniją. Taigi, gerbiami Lietuvos Žmonės, visi kam pabodo fašistinė diktatūra ir kurie palaikote, už Lietuvos Valstybės ateitį kovojančius Lietuvos Didvyrius, kviečiame prisidėti ir palaikyti juos savo buvimu kartu, kai su Jeis akivaizdžiai bandoma susidoroti. Laukiame Jūsų visų 2018-01-21, 09:00 valandą, Klaipėdos Apygardos Teisme adresu Herkaus Manto gatvė. Nr 26.
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienis

Kas nutiko su Mūsų Tėvyne Lietuva ir Mūsų gyvenimais?

Kiekvienas garbingas Vyriausybės ir Seimo Narys, turėtų rūpintis silpniausiu socialiniu sluoksniu. Tai pensininkai, žmonės su negalia, daugiavaikės Šeimos, bei Žmonėmis netekusiais pragyvenimo šaltinio darbo. Biudžeto surenkami pinigai, pirmiausiai turėtų būti skiriami tiems mano išvardintiems sluoksniams. Lietuvą valdantys , mano giliu įsitikinimu, uolūs globalistų tarnautojai, pagal globalistų planą sunaikinę Lietuvos ekonomiką ir santykius su taip gyvibingai Lietuvos verslui ir ekonomikai reikalinga Rusija. Pasmerkė Lietuvą išnykimui. Kiekvienos Valstybės pamatas yra Valstybės ekonomika, todėl Valstybės būsena tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos. Lietuvą užvaldę, mano giliu įsitikinimu, parsidavėliai it škudurinės lėlės vykdo liguistus Pasaulį pavergti sumaniusių antžmogių planus, visiškai nesusimąstydami apie jų sukeltas pasėkmes. Mes privalome ateinančiuose Prezidento ir Seimo rinkimuose, atsisakyti, Mūsų Tėvynę ištisus du dešimtmečius naikinusių nevykėlių paslaugų ir atstatę Lietuvoje TEISINGUMĄ ir iš Lietuvos Teisėsaugos organų išvalę to paties išsigimusio klano narius, priversti juos visus atsakyti už įvykdytus nusikaltimus prieš Mūsų Valstybę ir Joje Gyvenančius, bei iš Jos išvarytus užslėpto GENOCIDO formos būdu, Lietuvos Piliečius. Per du dešimtmečius, Lietuva prarado labai daug turto, kuris nusėdo Lietuvos Valstybę išdavūsių aferistėlių kišenėse. O Lietuvos turtas priklausė ir toliau turėjo priklausyti kiekvienam Lietuvos Piliečiui. Lietuvą, mano giliu įsitikinimu, apgaulės būdu užvaldę nedorėliai, nusavino Lietuvos turtą iš Mūsų visų ir pagal globalistų planą įmurdė Lietuvą į neapsakomas skolas ir sunaikino ekonomiką, o tai reiškia, sunaikino galimybę iš tų skolų išbristi. Tarkime Jums buvo brunkamos lengvai prieinamos paskolos, jūs pasiimat paskola ir dėl sunaikintos ekonomikos nebetenkate darbo. Jūs neturėdami pajamų nebegalite vykdyti įsipareigojimų bankui. Ir prasideda Jūsų naikinimas, nors iš tikro Jūs tampate, gudriai suplanuoto nusikaltimo auka. Nes tai nenutiko savaime, tai buvo daroma suplanuotai. Pasistenkite gerai išanalizuoti, kas nutiko su Mūsu Valstybe ir su Mūsų gyvenimais, per pastaruosius dvidešimts metų ir padarykime išvadas. Nebesileiskime toliau būti kvailinami nevykėlių , kurie nesugebėjo pragyvenimui užsidirbti oriai, dorai ir sažiningai, bet norėdami būti turtingais, pardavė Mūsų Tėvynę Lietuvą ir Ją sunaikino. Metas Mums atgauti prarastą Lietuvą ir jos turtus. Mes privalome priversti atsakyti visus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie Lietuvos Valstybės sunaikinimo ir priversti atlyginti jų nusikaltimų, Valstybei padarytą žalą. Metas nubusti ir apginti savo Valstybę ir savo teisę GYVENTI. Vilmantas Povilaitis . . Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

Psichotroninio montažo sistemos

Psichotroninio montažo sistemos

2011-08-27

1. Nauja teisė

Valstybės organizacija psichotroninę techniką naudoja įvariems tikslams. Vienas tokių tikslų yra bylų fabrikavimas, kai tik vaizduoja, kad kažką aiškinasi, o ištikro taiko psichotroninį montažą. Šitaip, ką nors pakišę, gali gauti „rezultatą” arba susidoroti su nepageidaujamais žmonėmis vien tam, kad parodytų savo valdžią. Tai ir yra viena iš naujausių priemonių valstybės organizacijos arsenale, apie kurią retkarčiais nesukonkretindami užsimena žurnalistai, tarnaujantys valstybės organizacijai. Galima net teigti, kad yra iškerojusi ištisa sistema, tačiau dauguma žmonių apie ją nieko nežino. Ir nemoka apsiginti. O propaganda tokius persekiojamus žmones pateikia kaip nusikaltėlius.

Su tokiom priemonėm valdžia išplečia savo galią, įsivaizduoja, kad jai atsiveria neribotos galimybės, kurioms pasipriešinti negali joks laisvajai žmonijai priklausantis žmogus. Tačiau taip neturėtų atrodyti. Laisvoji žmonija turėtų dėti visas pastangas, kad sugebėti bent įrodyti, kad valdžia naudoja ne tikrovę, bet montažą, ir viskas, kas viešinama apie šitaip užgrobtą žmogų yra šlykštus melas ir šmeižtas.

Ši permaina baigia sunaikinti teisę visame pasaulyje ir numanau, kad neužilgo ji gali būti pašalinta galutinai, bent tokiu pavidalu, koks yra šiuo metu. Tai nereiškia, kad nebus jokios teisės, bet veikiausiai teisė bus priderinta prie psichotroninės technikos naudojimo, kad ji nebūtų nelegali ir jos nereikėtų pridenginėti valstybine paslaptimi.

Kitas variantas tas, kad ši technika bus dar ilgai slepiama ir valdžia vaidins seno modelio teisinius spektaklius. Tačiau žinant kokie globaliniai geopolitiniai procesai vyksta planetoje, kad vyksta vadinamasis „šliaužiantis perversmas” organizuojamas pirmiausiai vakarų ekonominio-politinio-karinio elito, tai kad suduotų galutinį smūgį laisvajai žmonijai, įvedus naują tvarką, nauja valdžia gali laikyti paruošus siurprizą, su kuriuo bus panaikinta seno tipo teisė, bus įteisinta psichotroninė technika ir žmogus bus paverstas tik sistemą aptarnaujančiu vergu, su kuriuo valdžia galės daryti ką nori. Nebus jokių teisių, bus galima užgrobti sąmonę, tyčiotis iš žmogaus, naudoti psichotroninį montažą, kankinti ir t.t. Tam, kad valdžia parodytų savo galią, ar pasiektų norimą rezultatą.

Ir tai ne šiaip spėlionės. Tai vyskta jau dabar ir ši technika išbandoma su žmonėmis, o gal net jau naudojama. Tačiau ji vis dar yra slapta, vis dar vaidinamas spektaklis, o žmonės, kurie patiria tokį smegenų highjack‘inimą apšaukiami paranojikais ar kitokiais psichiniais liginiais. Tačiau tai vyksta, ir kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau įrodymų. Bet manau, kad ši technika nebus ištraukta į dienos šviesą tol, kol nebus užgrobta visa laisvoji žmonija. Tada globalinei valdžiai šią paslaptį slėpti nebus jokios prasmės, nes vis tiek žmogus neturės kam pasiskųsti, nes visi svertai bus vienose rankose. Susidoroti su bet kuo nebus jokių problemų, apšaukti nusikaltėliu ar ligoniu ir eliminuoti iš vergų visuomenės.

Todėl būtina neleisti, kad tai nutiktų.

2. Psichotroninio montažo principai

Norint suvokti psichotroninio montažo principus, reikia bent apibendrintai žinoti, kokia yra žmogaus sandara. Psichotroninėje technikoje naudojama kažkas panašaus į kognityvinę fiziką, kai fizikiniu poveikiu veikiamos pažintinės funkcijos. Tai, ką pabandysiu pateikti toliau, yra bandymas paaiškinti psichotroninės technikos daromą montažą kognityvinės psichologijos rėmuose, labai nedaug užgriebiant fizikos klausimą. Bet bus naudojami tik fizikinių dydžių žodiniai terminai, nerodant jokių fundamentalios tikrovės parametrų proporcijų ir jomis išreiškiamų mechanizmų.

a) Supratimo galimybių ribos

Paprastu protu ir mąstymu suprasti, kaip vyksta psichotroninis montažas - nėra lengva, nes suvokimui atsiveria labai ribota tikrovė, kurios neužtenka žmogaus paaiškinimui. Bet daug ką vis tiek galima įsivaizduoti, nors tik tų galimybių ribose, kurias nustato sąmonė. Pagrindinė problema ta, kad žmogus yra tik išorinis stebėtojas, atskirtas nuo tikrovės esmės suvokimo. Jam duotos tik dvi tikrovės aprėptys, vadinamos ekstensyvumu ir trukme. Žmogaus sąmonė gyvena šiose aprėptyse, kurias papildo proto galimybės, leidžiančios suvokti skirtumą ir išskirti objektą, ir nustatyti santykį, tai yra išskirtus objektus sujungti. Ši sistema yra aukščiausias taškas, kurio viduje yra žmogus, kuris pasaulį mato tik iš tokios perspektyvos. Kad paaiškintum sąmonę, tokio išorinio ekstensyvumo ir trukmės suvokti neužtenka.

Šios dvi aprėptys leidžia suvokti tikrovę tik kaip padalintą į daleles arba kaip ištisinę terpę, nes ekstensyvioji aprėptis gali būti arba padalinta į sudedamąsias dalis arba būti ištisinis laukas. Fizika gali judėti tik šiuose rėmuose, kitokių realybių sąmonė suvokti negali. Tai reikštų, kad žiūrint iš šios vidinės perspektyvos, visa tikrovė matoma per dvi aprėptis, kurios yra tarsi žodynas iš vieno žodžio, su kuriuo reikia aprašyti visą tikrovės įvairovę. Kad ir kur mestum žvilgsnį - visur vienas ir tas pats žodis, vienas suvokimas, tas pats ribotas aprėpčių rinkinys. Akivaizdu, kad vieno žodžio nepakanka. Reikia kurti naujus žodžius (nors tai neįmanoma), arba skaidyti tą vieną žodį ir bandyti pagal jį tikrovėje įžvelgti kažkokią sandarą.

Padarius prielaidą, kad žmogus yra tam tikra tikrovėje atsiradusi struktūra ar mechanizmas, galima ją bandyti paaiškinti naudojantis ekstensyviąja aprėptimi. Manau, kad į kvantus padalinta aprėptis paaiškinimui nelabai tinka, ir kad artimesnė vidiniam suvokimui yra „lauko” sąvoka. Sandarai išskirti reikia skirtingų laukų ir tų laukų sąveikos, suvokiant, kad toks paaiškinimas remiasi išorine perspektyva ir nuo vidinio pačios transcendentinės tikrovės viso principo, kurio suvokti sąmonėje neįmanoma, atskirta.

b) Žmogaus sandara

Pačiame žmogaus centre - viskas sujungta. Bet viskas negli būti pagrįsta vienu principu, nes yra skirtingos savybės ir skirtingos funkcijos. Šios dalys atsiranda vienose smegenyse, kurios viską susieja, bet jos kyla iš skritingų mechanizmų ir turi kitokią paskirtį.

Smegenys turi tokias pagrindines funkcijas: sensorinę, kognityvinę ir motorinę. Sensorinėje dalyje yra visi su išoriniu pasauliu susiejantys jutimai. Kognityvinė dalis turi pažinimo paskirtį ir atitinkamai skyla į tokias smulkesnes dalis: protas (mąstymas), vaizduotė, ir atmintis. Motorinė dalis valdo kūno judesius, leidžia vykdyti išoriniame pasaulyje numatytas ir suplanuotas veiklas. Visas šias dalis susieja sąmonė ir jas atitinkmai koordinuoja. Psichotroniniam montažui aktualiausia yra kognityvinė dalis, ypač mąstymas ir vaizduotė, per kuriuos galima fabrikuoti atmintį, įrašant į ją su montažu suformuotas falsifikacijas. Pabandysiu parodyti, kaip su psichotroniniu highjack‘inimu užgrobiama vaizduotė ir į sąmonę įrašinėjami kriminalinei bylai sufabrikuoti reikalingi vaizdiniai.

Lengviausia tai padaryti per sensorinės žievės kuriamo pasaulio modelio veikimo principą. Vidinės aprėptys leidžiančios suformuoti vidinį, sensorinį pasaulio modelį skyla į tokius komponentus: šablonas, kokybė ir suvokimas. Šablonas yra tam tikras vidinis smegenų laukas, kuriame galima formuoti įvairius pavidalus ir jų dalims suteikti skirtingas savybes. Šis šablono laukas turi turėti kažkokią fizikinę prigimtį, ir galima manyti, kad jeigu sukurta psichotroninė technika, tai žinoma šio lauko prigimtis, ir yra kažkokia slapta fizika, apie kurią visuomenė nežino. Šis principas turėtų veikti taip: receptoriai sužadinami greitai besikeičiančių išorinių dirgiklių, perduoda signalų serijas į smegenis, kur šie signalai analizuojami, ir analizės duomenų pagrindu kuriamas laukas. Jis turėtų būti bejuslis, skaidrus ir permatomas, bet su užkoduota informacija.

Bet ant šio šablono turi būti uždėtos ir tam tikros kokybės, vadinamos jusliniu lauku. Aš manau, kad kiekvienam sensoriniam modalumui (pojūčiui) yra vienas laukas, kuris jungiasi su šablonu, ir pagal reikšmes, kurios jame užkoduotos, įgauna skirtingas kokybes. Pavyzdžiui, tokios gali būti spalvinės regimojo pasaulio kokybės. Kadangi yra labai daug įvairių atspalvių, tai didesnė tikimybė, kad yra vienas spalvinis laukas, kurio kokybė ir atspalvis priklauso ne nuo paties juslinio lauko savybių, bet nuo susijungimo su šablonu, kuriame yra atspalviui suformuoti reikalinga informacija, šablono lauko reikšmės, kurios gali kisti kažkokios skalės ribose.

Paskutinis komponentas yra suvokimas, kurį aš savo modelyje atskiriu nuo introjekcijos, ir laikau savarankišku lauku, kuris uždedamas ant su kokybių lauku sujungto šablono. Kodėl reikia atskirti šiuos komponentus, vietoj to, kad jie būtu laikomi vieninga mase, kurią su visais komponentais vienoje vietoje formuoja kažkoks išorinis mechanizmas.

Sensorinis šablonas turi būti labai greitai besikeičiantis laukas, nes į receptorius paduodama vis nauja informacija, ir šablono laukas pagal šią informaciją turi būti milžinišku greičiu perdaromas, gal milijoną kartų per sekundę greičiu. Šis perdarytas šablonas tokiu pačiu greičiu turi būti sujungiamas su juslinių kokybių lauku ir perdaryti objektų, modelių savybes. Tai turėtų vykti kaip kažkas panašaus į dideliu greičiu vykstantį įrašymą ir trynimą. Tačiau suvokime viso to nėra. Jeigu šablonas būtų sąmonė, tai įvykiai jame keistųsi tokiu greičiu, kaip nuolat perkuriamas laukas. Jeigu sąmonė būtų juslinis laukas, tai būtų suvokiamas dideliu greičiu vykstantis įrašymas ir trynimas. Bet viso to nėra. Sąmonė pakankamai lėta, jos tempas toks, kokio reikia išorinio pasaulio reprezentacijos imitavimui. Todėl ji turi būti kažkas kita, atskiras suvokimo laukas, sujungiantis visas šablone ir jusliniame lauke užkoduotas aprėptis į vieną visumą, kuri sąmonėje teka „natūraliu” greičiu.

c) Pasąmonė, sąmonė

Iš šio aprašymo matosi, kad svarbiausia yra šablonas. Ką smegenys šablono lauke užkoduoja, tą sąmonė ir suvokia. Kiekvienas iš savo patirties žinome, kad visų modalumų šablonai yra tik galutinis rezultatas, neparodantis, kaip tas rezultatas buvo pasiektas. Didžioji dalis procesų vyksta už sąmonės ribų. Kiekviena sistema turi tokią pasąmonės sistemą, kurioje yra viskas, o šablono matrica tėra ledkalnio viršūnė, parodanti tik nedidelę dalį to, kas vyksta smegenyse. Ši pasąmonė įdomi motorinėje sistemoje, nes kūno judesiai projektuojami beveik nedalyvaujant sąmonei. Ši gauna tik ribotas motorines vizualizacijas. Bet svarbiausia yra kognityvinė pasąmonė, ypač protas ir atmintis, kurių visa apimtis sąmonėje nedalyvauja ir į ją įvedama tik riboto išrinkimo principu.

Tarkime, kad aprašyta sistema yra teisinga. Ji rodo, kad viską padaro pačios smegenys, o sąmonė tėra epifenomenas, tik atvaizduojantis veidrodis, neturintis jokio atgalinio ryšio. Bet jeigu sąmonė smegenims būtų „nereikalinga”, kam ją gamta iš viso būtų sukūrusi? Valdytų tik pasąmonė, ir tokio valdymo užtektų. Tačiau sąmonė yra, ir galbūt ne vien todėl, kad ji įrašyta į tikrovės prigimtį, į jos galimybių sąrašą. Galima sakyti, kad sąmonė yra todėl, kad tokia yra visos tikrovės prigimtis, kurios vidinis principas yra sąmonės substancija. Bet sąmonė, kaip suvokimas atlieka ir svarbų vaidmenį introjekcijoje. Šis vaidmuo yra dėmesys, išrinkimas ir skirtingų sistemų koordinavimas.

Visos sistemos turi savo dėmesio mechanizmą. T.y., yra sensorinis dėmesys, kuris išrenka juslinį objektą. Yra kognityvinis dėmesys, kuris protui ir atminčiai išrenka temą, koordinuojant su sensoriniu dėmesiu. Ir galų gale motorinis dėmesys, kuris koordinuotai su sensoriniu ir kognityviniu dėmesiu išrenka kūno judesius. Paprasčiausias yra sensorinis dėmesys, nes visa pasaulio aprėptis yra suvokimo ribose, ir išrinkimo spindulys juda tik šiuose rėmuose. Tuo tarpu kognityvinis ir motorinis dėmesys yra kitokie, nes didelė proto, atminties ir judėjimo programavimo dalis yra už suvokimo ribų. Tad šis laukas, kuris kuria šablono matricoje suvokimo jausmą, turi turėti galimybę veikti ir už suvokimo ribų, ir turi kažką panašaus į dėmesio mechanizmą veikiantį už sąmonės.

Tad sąmonės vienas iš vaidmenų turėtų būti išrinkimas ir koordinavimas.

d) Vaizduotės montažas

Iš aprašytos žmogaus sandaros aišku, ką reikia valdyti, norint kontroliuoti žmogaus suvokimą. Svarbiausias yra šablono laukas. Vaizduotė labai glaudžiai susijusi su sensorine smegenų dalimi, tik į vaizduotės zoną informacija paimama ne iš išorinio stimuliavimo, bet iš vidinių smegenų resursų. Vaizduotė išsiskaido į tokius pačius komponentus, kaip buvo aprašyta aukščiau: šablonas, kokybė ir suvokimas. Valdant šablono lauką, į sąmonę galima įrašyti bet kokius vaizdinius, ir jeigu sąmonė tuo pačiu metu skenuojama, tuos vaizdinius įrašyti kaip operacijoje „surinktus duomenis”. Arba su psichotroniniu montažu sufabrikuoti vaizdiniai gali būti įrašomi į atmintį, vieta užfiksuojama ir stimuliuojant nuolat iškeliama į sąmonę kaip tiriamo žmogaus „atmintis”.

Svarbiausias yra šablono lauko klausimas, kurio prigimtį galima aiškinti įvairiai, ieškant analogijų su žinomais laukais, pvz. su elektriniu lauku, arba kitais viešumoje nežinomais laukais, kurie mokslininkų buvo atrasti, bet slepiami nuo visuomenės. Paprasčiausias paaiškinimas būtų, jeigu elektrinio lauko viduje būtų tokių kokybių ir suvokimo kodavimo savybių, bet manau, kad labiau tikėtina, jog tai yra naujo tipo laukas, specialiai pritaikytas psichikos kodavimui. Labai tikėtina, kad smegenų medžiagos viduje yra tokia psichoenergetinė nuo struktūros atsipalaidavusi sistema, turinti išvardintas savybes, kurią kažkada vadinau „transneuroniniu lauku”, nors šis terminas gali būti ne visiškai tikslus.

3. Pabaigai

Ši sistema nėra tik mano spėlionės, nes su tokia technika montažas buvo daromas mano sąmonėje ir aš rašau iš tikro savo patyrimo. Tai reiškia, kad psichotroninė fizika seniai sukurta ir yra naudojama susidorojimui su visuomene. Kol kas tokia technika yra slapta. Tačiau kai „šliaužiantis perversmas” planetoje valdžios bus baigtas, ši technika taps vieša ir „teisėta”. O žmogus neturės galimybių priešintis, kol nesuvoks, kas vyksta.
.
..

Kas iš tikro yra propaganda ir iš kur ji sklinda?

Situacija Lietuvoje primena labai senus laikus, kai žmonės, apkaltinti raganavimu būdavo deginami ant laužų. Dabar atsirado nauji susidorojimo būdai: žmogų pavadinant vatnyku, koroladu, kremliaus agentu ir to pakanka, kad tą žmogų, šmeiš ir žemins, gauja, mano giliu įsitikinimu, parsidavėlių globalistams,  kuriems net neįdomu, kas ir koks iš tikro yra tas žmogus. Jiems visiškai nesvarbu, nei koks tai žmogus, nei kokia jo politinė orientacija. Svarbu tik tai , kad tą žmogų kuo labiau apšmeižti ir paniekinti viešose erdvėse.   Tai priverčia silpnesnios logikos žmones tuo patikėti.      O patikėję šiuo šmeižtu, kuris yra ne kas kita, kaip psichotroninis montažas, apie kurį jau rašiau, prisideda prie etatinių ir gerai apmokamų Žmonijos priešų ir vedami emocijų šmeižia visiškai nekaltus žmones.    Karštos emocijos ir logiško mąstymo stygius mums padaro labai daug problemų gyvenime, todėl būtina išmokti mąstyti logiškai, atsiribojant nuo karštų emocijų, kurios temdo ne tik mūsų akis, bet ir protą. Pamenu kai Vytautas Landsbergis prieš dvidešimt septynius metus, Lietuvių Tautai žadėjo laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą ir gudrios propagandos sukeltos Žmonių emocijos į gatves išjudino daug Lietuvos Žmonių, kurių dėka ir įvyko Valstybės perversmas. Bet vietoj to, kad vykdyti Tautai duotus pažadus, Lietuva buvo sunaikinta, išplėšta ir praskolinta, be teisės ir teisingumo. Mano nuomone, tai buvo kelio pradžia. Kelio, kuris sunaikino Lietuvą kaip Valstybę ir vedė Ją į globalistų suplanuotą VERGOVINĘ SANTVARKĄ kuri užslaptinta, pavadinimu: NAUJOJI PASAULIO TVARKA, kuri yra ne kas kitas, kaip TOTALUS ŽMONIJOS PAVERGIMAS.      Vytautas Landsbergis dar ir dabar sapnuoja sapnus, kuriuose regi žalius žmogeliukus ir  puolančius Rusus. Ta pati “infekcija” pakirto ir kitus žmones ir jie savo sapnuose pradėjo regėti aplink, Rusijos agentus, mistinius vatnykus, koroladus ir ttt...   Kitus košmaruose kankina, Rusijos Prezidentas V.Putinas.     Labai įdomu, kodėl tie, kurie regi aplink daug keistų priešų, vatnykų, koroladų ir puolančių rusų, labia vengia ir bijo kitokios nuomonės žmonių? Manau gyvendami demokratinėje visuomenėje turėtumėme gerbti įvairių nuomonių žmones, o ne tik gėjų, lesbiečių ar tam tikrų “išrinktūjų” ( kuriuos išrinko pinigus spausdinantys sutvėrimai) interesus!?      Kodėl paprasti žmonės negali reikšti laisvos savo nuomonės, o tuo tarpų gėjai ir lesbietės karsto miestus vaivorykštinėmis vėliavomis ir reikalauja dėmesio jų rengiamoseparaduose, kuriuos net remia, Valstybės institucijos?  Tai yra akivaizdus spjūvis į veidą normaliai šeimai ir laisvajai visuomenei. Argi demokratija skirta tik gėjams, lesbietėms ir globalistų išrinktiems pastumdėliams, o kitokios nuomonės žmonės nebeturi teisės net išsižioti?    Kodėl kai kurie žmonės, įvardindami KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ, toli gražu nesielgia teisingai ir dorai? Kodėl juos baugina kitų žmonių nuomonė, kuri gali būti ir teisinga?     Juos baugina ir netgi kitų nuo Lietuvos teisėsaugos nukentėjusių Žmonių pasisakymai ir nuomonė!?     Ar galima, būnant teisiu ir teisingu, bijoti kitos nuomonės, kuri jeigu esate teisus, bus neteisinga?      Labai įdomiai atrodo ir tai, kad kai kurie save vadinantys KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ ir TEISINGUMĄ, diskriminuoja, slepia, šmeižia ir juodina kitus nuo Lietuvos "teisėaugos" nukentėjusius Žmones, kurie lygiai taip pat vienodai svarbūs kaip ir tie, kuriuos jie atseit “gina” ir atstovauja. Apakinti žmonės, nebemato nieko ir net nesidomi kitais kurie nukentėję ir kenčia nuo gerai organizuotu, nusikalstamu susivienyjimu virtusios Lietuvos “teisėsaugos”.Kaip gali vadinti save KOVOTOJU už TIESĄ irTEISINGUMĄ,  jeigu tau jau neberūpi niekas kitas, apart to, kas tarytum hipnozės, žiniasklaidos įrašyta į smegenis ?   Kaip gali vadinti save KOVOTOJU, už TIESĄ ir TEISINGUMĄ, jeigu tu negerbi kitų nuomonės ir kitų Žmonių problemų, kurios yra vienodai svarbios kaip ir tavo, nes mes visi esame vienodai svarbūs ir vienodai lygūs, prieš įstatymą.    Graudu žiūrėti, kai taip apakinti žmonės aklai įtikėję viena žiniasklaidos versija iki išprotėjimo, visiškai užvaldyti emocijų aplink nebemato nieko ir tartum transo būenoje girdi ir mato tik tai, ką rodo televizorius ar delfi!?   Aš  esu įsitikinęs, kad visa tai vyksta todėl, kad čia spektaklis, kurio režisieriai, NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS šalininkai. Visa tai daroma, kad suskaidyti ir supriešinti Tautą ir vesti ją į, GLOBALISTŲ suplanuotą vergovinę santvarką.    Išanalizuokite, viską nuodugniai ir be karštų emocijų ir aklų įsitikinimų. Viskas kas vyksta yra valdoma tų pačių rankelių ir dauguma Žmonių tampa įrankiu, tų  kurie juos veda į susinaikinimą.    Slaptos tarnybos gerai žino Žmogaus psichologija ir žino, koks veiksmas duos jiems, palankų Žmonių elgesį. Jie žino, kaip priversti priešus, atstovauti jų interesams.    "Žiniasklaida" tikrai gerai dirba savo užsakovams, kurie įvedinėją NAUJĄ PASAULIO TVARKĄ, kuri yra ne kas kitas, kaip gudriai užmaskuota, PASAULINĖ ŽMONIJOS VERGOVĖ.       Slaptos tarnybos,  plaudamos žmonėms smegenis, psichotroniniu montažu,  kište kišą į Seimą ir į Prezidentų postus tuos, kurie, mano giliu įsitikinimu parsidavė, globalistams.       Tam naudojama, sukeltų emocijų, valdomų žmonių, jėgą.    Tikrų kovotojų su neteisybe, kurie neparsiduoda ir nupirkti neįmanoma, nerodo jokie TV kanalai ir jokios žiniasklaidos priemonės, o jeigu ir parodomi, tai būtinai juos apšmeižiant ir apjuodinant.        Daroma viskas, kad tų Žmonių niekas nematytų ir negirdėtų, arba parodo juos pavadindsmi Rusijos ir Kremliaus agentais ar dar kaip nors apjuodinant.    Slapttų tarnybų atstovai ir nemąstantys slaptų tarnybų įtakoti žmonės, tuos žmones, bandys padaryti negatyviais personažais pildami nepagrystą purvą vadindami juos Rusijos propagandininkais ir kitaip juos šmeiždami.    Tokia mano nuomonė susidarė tikros gyvenimo praktikos dėka.  Vilmantas Povilaitis  Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida  www.vilmantinas.eu .

Dalia Grybauskaitė, kas tai?

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.eu

PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI

PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI
Čipsai, „Gallina blanca“ buljonai,
Majonezas plastikiniuose indeliuose (actas ardo plastmasę, jis plauna iš jos dioksinus - kancerogenus).
Negalima valgyti rūkyto sūrio.
Negalima valgyti lydyto sūrelio - jis netirpsta mūsų organizmuose. Į sūrelių mases deda dažiklius, kildymo miltelius. Geriau imti natūralią varškę ir dėti į ją tai, kas patinka.
Jei į prieskonius įdėti dirbtiniai komponentai, tokie, kaip natrio
gliukomatas (E621), dėti į maistą tokių prieskonių negalima.
Į pomidorų sultis deda kenksmingą putų malšintoją.
Šokolade yra argininas. Tai už orgazmą atsakinga rūgštis. Ir, jei valgyti daug šokolado, atsiranda priklausomybė, ir nuosavas argininas nebegaminamas. Tačiau tai nereiškia, jog visiškai negalima valgyti šokolado. Jei į šokoladą įdėtas cukrus, pienas ir kakava, tuomet jį galima valgyti. O jei ten dar ir maistiniai koncentratai - nėra prasmės jį valgyti.
Greito paruošimo sriubos, tirpi kava, sultys, sulčių nektaras, koncentratai iš pakelių – tai tie produktai, kurių niekada negalima valgyti ir gerti.
Pienas gali būti antiseptinėje pakuotėje, tai reiškia, jog į tokią pakuotę yra įdėti antibiotikai arba dimeksidas. Pienas, esantis tokioje pakuotėje įtraukia į save visą antiseptiką.
Analogiškai ir sultys.
„McDonald‘s“ firma sukūrė tokį antioksidantą, kuris neleidžia tamsėti bulvėms ir jas galima laikyti 4 mėnesius. Ir šios firmos darbuotojai priversti pasirašyti sutartį apie šio fakto neviešinimą. Skirtumas tarp greito ir negreito maisto yra tas, jog greito maitinimo firmos maistą ruošia iš anksto, o tam, kad jis negestų naudojami konservantai.
Troškulį skatinantys gėrimai (Coca cola, Sprite, Fanta ir tt) savyje turi kofeino grupės medžiagų, turinčių narkotinį poveikį. Ir tuos gėrimus geria vaikai... Normalus žmogus to negeria ir nevalgo.
Į džiūvėsėlius dedama E621, todėl kad sūdyti brangiau...
Kukurūzų gamybai naudojama 140 laipsniu temperatūra, bet tokioje temperatūroje dega cukrus, ir gaunasi negražu, bei neskanu. Todėl dedamas ciklomatas, o tai kancerogenas. O kukurūzus valgo vaikai...
„Danon“ firma reklamuoja savo produktą, neva turintį gyvųjų bakterijų. Gyvosios bakterijos gyvena nuo 2 iki 6 dienų, nedaugiau. O jų gaminiai tinkami vartoti pusę metų. Kai jie atiduoda savo produktus ekspertams, tai ten viskas tvarkoje. Po to šie produktai švitinami. Tokiu būdu amerikiečiai
išsprendė salmoneliozės problemą. Jie apšviečia visus kiaušinius. Produktas netampa radioaktyvus, tačiau žūsta visi baltymai.
Jogurtai – ta pati istorija...
Natūralūs antiseptikai – svogūnas ir česnakas, visa kita – chemija.
„Nestle“, „Knorr“, „Mars“, „Snikers“, ... – geninė inžinerija. Šią
informaciją galima gauti internete,„Greenpeace“ saite vaikiškos mitybos puslapyje...
Stebėkite, ką valgote Jūs patys, Jūsų vaikai, Jūsų artimieji.
Kaip sako liaudies patarlė - "Duobę sau kasame šakute ir šaukštu, ligą randame lėkštės dugne..."
Algimantas, "ŽYNYS"PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI
Čipsai, „Gallina blanca“ buljonai,
Majonezas plastikiniuose indeliuose (actas ardo plastmasę, jis plauna iš jos dioksinus - kancerogenus).
Negalima valgyti rūkyto sūrio.
Negalima valgyti lydyto sūrelio - jis netirpsta mūsų organizmuose. Į sūrelių mases deda dažiklius, kildymo miltelius. Geriau imti natūralią varškę ir dėti į ją tai, kas patinka.
Jei į prieskonius įdėti dirbtiniai komponentai, tokie, kaip natrio
gliukomatas (E621), dėti į maistą tokių prieskonių negalima.
Į pomidorų sultis deda kenksmingą putų malšintoją.
Šokolade yra argininas. Tai už orgazmą atsakinga rūgštis. Ir, jei valgyti daug šokolado, atsiranda priklausomybė, ir nuosavas argininas nebegaminamas. Tačiau tai nereiškia, jog visiškai negalima valgyti šokolado. Jei į šokoladą įdėtas cukrus, pienas ir kakava, tuomet jį galima valgyti. O jei ten dar ir maistiniai koncentratai - nėra prasmės jį valgyti.
Greito paruošimo sriubos, tirpi kava, sultys, sulčių nektaras, koncentratai iš pakelių – tai tie produktai, kurių niekada negalima valgyti ir gerti.
Pienas gali būti antiseptinėje pakuotėje, tai reiškia, jog į tokią pakuotę yra įdėti antibiotikai arba dimeksidas. Pienas, esantis tokioje pakuotėje įtraukia į save visą antiseptiką.
Analogiškai ir sultys.
„McDonald‘s“ firma sukūrė tokį antioksidantą, kuris neleidžia tamsėti bulvėms ir jas galima laikyti 4 mėnesius. Ir šios firmos darbuotojai priversti pasirašyti sutartį apie šio fakto neviešinimą. Skirtumas tarp greito ir negreito maisto yra tas, jog greito maitinimo firmos maistą ruošia iš anksto, o tam, kad jis negestų naudojami konservantai.
Troškulį skatinantys gėrimai (Coca cola, Sprite, Fanta ir tt) savyje turi kofeino grupės medžiagų, turinčių narkotinį poveikį. Ir tuos gėrimus geria vaikai... Normalus žmogus to negeria ir nevalgo.
Į džiūvėsėlius dedama E621, todėl kad sūdyti brangiau...
Kukurūzų gamybai naudojama 140 laipsniu temperatūra, bet tokioje temperatūroje dega cukrus, ir gaunasi negražu, bei neskanu. Todėl dedamas ciklomatas, o tai kancerogenas. O kukurūzus valgo vaikai...
„Danon“ firma reklamuoja savo produktą, neva turintį gyvųjų bakterijų. Gyvosios bakterijos gyvena nuo 2 iki 6 dienų, nedaugiau. O jų gaminiai tinkami vartoti pusę metų. Kai jie atiduoda savo produktus ekspertams, tai ten viskas tvarkoje. Po to šie produktai švitinami. Tokiu būdu amerikiečiai
išsprendė salmoneliozės problemą. Jie apšviečia visus kiaušinius. Produktas netampa radioaktyvus, tačiau žūsta visi baltymai.
Jogurtai – ta pati istorija...
Natūralūs antiseptikai – svogūnas ir česnakas, visa kita – chemija.
„Nestle“, „Knorr“, „Mars“, „Snikers“, ... – geninė inžinerija. Šią
informaciją galima gauti internete,„Greenpeace“ saite vaikiškos mitybos puslapyje...
Stebėkite, ką valgote Jūs patys, Jūsų vaikai, Jūsų artimieji.
Kaip sako liaudies patarlė - "Duobę sau kasame šakute ir šaukštu, ligą randame lėkštės dugne..."
Algimantas, "ŽYNYS"

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 6 d., pirmadienis

Zemaitijos Prezidentas:


Zemaitijos Prezidentas kartu ir Zemaitijos Visuomenes Parlamento Tarybos Prezidentas( su sunumi studentu ) kartu AKP ANTIKORUPCINES KONSTITUCINES PARTIJOS PIRMINI KAS Justinas Burba. Lietuvoje Nr 171 p EUROMAIDANELIO ORGANIZATORIUS 2017 06 22 d. Prie besmegenio nusibezdejusio Seimo ir neveiklos Generalines Prokuraturos del rengiamo Pasaulio lietuviu 72 v. Nacionaliniostreiko likviduoti politine ir teisine korupcija.( ziurekite 2200 video )
STOP.  Dabar organizuoju 3d.protesta Strasbure prie ES teismo ir Parlamento Tarybos.  Kvieciu 100 nukentejusiu nuo teismu mafijos su korumpuotais sprendimais. Organizatore Antikorupcine Konstitucine Partija. Man siusti isiteisejusius korumpuotus teismo sprendimus.

  STOP STOP STOP. VESIME TIESIOGINE TRANSLIACIJA PASAULIO MASTU IS FEISBUKO IR PER YOU TUBE ANTI CORRUPTION TV

Rasykite anticorruption1rv@gmail.com. zemaitijosprezidentas@gmail. Com

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis

JAV/NATO karo nusikaltėlių gauja įsakė savo 5 kolonai LietuvojeJAV/NATO karo nusikaltėlių gauja įsakė savo 5 kolonai Lietuvoje - konservatoriams, liberalams, socdemams, nacionalistams, fašistams, tautininkams -  ruošti iš vietinių čiabuvių patrankų mėsą būsimai JAV agresijai prieš Rusiją. JAV 5 kolona , kaip jai įprasta, su vergo įniršiu ėmėsi vykdyti pono paliepimą paspartinti Lietuvos gyventojų genocidą ir ėmė per visus savo parsidavusius melo propagandos kanalus vykdyti aršią karo su Rusija propagandos kampaniją, kurstyti tautinę nesantaiką, urvinę rusofobiją. Formos šitos militaristinės psichozės yra transliuojamos per visus įmanomus dezinformacijos kanalus pačios įvairiausios - nuo gatvės kvailų pasisakymų iki kunigų pamokslų bažnyčiose, leidžiami įvairūs "pamokymai" kaip elgtis, jeigu Rusija neva užpultų JAV nuskurdintą ir apiplėštą Lietuvą, įvairūs anal'itikai, šuns penktos kojalos rimtais veidais porina kosmines nesąmones apie Rusijos agresiją, nuolat demonstruojami JAV/NATO karo nusikaltėlių okupacinių būrių dislokavimai Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur prie Rusijos sienos, JAV/NATO patyrę žudikai-generolai idiotiškais snukiais sako debiliškas kalbas, muša karo būgnus, jiems antrina Lietuvos aukščiausi parsidavę JAV pareigūnai, žygiuoja nacistinės "patriotinės" besmegenių kolonos, klykauja pakvaišę "yksperrrdai" ir t.t. ir pan.
Šita karo vanagų gauja atėjo pasiimti tavo sielos, šitie "varpai skamba tau"... gink savo sielą nuo išprotėjusių pragaro šunų, neleisk jų pražūtingam lojimui, kraugeriškam urzgimui patekti į tavo sąmonę, saugok gamtos tau įdėtą pagarbą GYVYBEI, TAIKAI, SAUGUMUI.
JEIGU LEISI JAV-NATO KARO NUSIKALTĖLIAMS SUDEGINTI JŲ NUSIKALSTAMAME KARE UŽ VISO PASAULIO PAVERGIMĄ PRIEŠ RUSIJĄ SAVO LIETUVĄ, KITOS LIETUVOS TU NEBETURĖSI NIEKADA!!!
NE JAV/NATO AGRESIJAI! STOP KARO PROPAGANDAI!
NE JAV/NATO KOLONIALIZMUI, IMPERIALIZMUI, MILITARIZMUI, VISŲ TAUTŲ GENOCIDUI!
STOP US/NATO WAR CRIMES AROUND THE WORLD!
US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!
US/NATO MUST BE DESTROYED!
YANKEE, GO HOME!
PEACE - YES! NO WAR!
JAV/NATO KARO NUSIKALTĖLIAI - LAUK IŠ Lietuvos!

Jonas Kovalskis

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu