2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

2017-11-21 Bus teisiami Kovotojai už Teisingą, Teisinę ir Nepriklausomą Lietuvą.

Lapkriči 21 dieną, 10:00 valandą. Klaipėdos Apygardos Teisme, adresu Herkaus Manto g. 26 įvyks teismo posėdis. Teisiami aktyvūs kovotojai už Teisingą, Teisinę, Laisvą, Nepriklausomą ir Demokratinę Lietuvą, Žilvinas Razminas, Olegas Titorenko ir Giedrius . Kaip daugelis žmonių supranta, kad Lietuva jau senai nebėra nei teisinga, nei teisinė, nei demokratinė. Tą puikiai parodo ne tik, Lietuvos "teisinė" sistema, bet ir "politikai", bankininkai ir visa "teisėsauga", kurie mano giliu įsitikinimu, virto į gerai organizuotą, nusikalstamą susivienyjimą, darantį ne tik nusikaltimus prieš Lietuvių Tautą, bet ir prieš visą Žmoniją. Taigi, gerbiami Lietuvos Žmonės, visi kam pabodo fašistinė diktatūra ir kurie palaikote, už Lietuvos Valstybės ateitį kovojančius Lietuvos Didvyrius, kviečiame prisidėti ir palaikyti juos savo buvimu kartu, kai su Jeis akivaizdžiai bandoma susidoroti. Laukiame Jūsų visų 2017-11-21, 10:00 valandą, Klaipėdos Apygardos Teisme adresu Herkaus Manto gatvė. Nr 26.
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienis

Kas nutiko su Mūsų Tėvyne Lietuva ir Mūsų gyvenimais?

Kiekvienas garbingas Vyriausybės ir Seimo Narys, turėtų rūpintis silpniausiu socialiniu sluoksniu. Tai pensininkai, žmonės su negalia, daugiavaikės Šeimos, bei Žmonėmis netekusiais pragyvenimo šaltinio darbo. Biudžeto surenkami pinigai, pirmiausiai turėtų būti skiriami tiems mano išvardintiems sluoksniams. Lietuvą valdantys , mano giliu įsitikinimu, uolūs globalistų tarnautojai, pagal globalistų planą sunaikinę Lietuvos ekonomiką ir santykius su taip gyvibingai Lietuvos verslui ir ekonomikai reikalinga Rusija. Pasmerkė Lietuvą išnykimui. Kiekvienos Valstybės pamatas yra Valstybės ekonomika, todėl Valstybės būsena tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos. Lietuvą užvaldę, mano giliu įsitikinimu, parsidavėliai it škudurinės lėlės vykdo liguistus Pasaulį pavergti sumaniusių antžmogių planus, visiškai nesusimąstydami apie jų sukeltas pasėkmes. Mes privalome ateinančiuose Prezidento ir Seimo rinkimuose, atsisakyti, Mūsų Tėvynę ištisus du dešimtmečius naikinusių nevykėlių paslaugų ir atstatę Lietuvoje TEISINGUMĄ ir iš Lietuvos Teisėsaugos organų išvalę to paties išsigimusio klano narius, priversti juos visus atsakyti už įvykdytus nusikaltimus prieš Mūsų Valstybę ir Joje Gyvenančius, bei iš Jos išvarytus užslėpto GENOCIDO formos būdu, Lietuvos Piliečius. Per du dešimtmečius, Lietuva prarado labai daug turto, kuris nusėdo Lietuvos Valstybę išdavūsių aferistėlių kišenėse. O Lietuvos turtas priklausė ir toliau turėjo priklausyti kiekvienam Lietuvos Piliečiui. Lietuvą, mano giliu įsitikinimu, apgaulės būdu užvaldę nedorėliai, nusavino Lietuvos turtą iš Mūsų visų ir pagal globalistų planą įmurdė Lietuvą į neapsakomas skolas ir sunaikino ekonomiką, o tai reiškia, sunaikino galimybę iš tų skolų išbristi. Tarkime Jums buvo brunkamos lengvai prieinamos paskolos, jūs pasiimat paskola ir dėl sunaikintos ekonomikos nebetenkate darbo. Jūs neturėdami pajamų nebegalite vykdyti įsipareigojimų bankui. Ir prasideda Jūsų naikinimas, nors iš tikro Jūs tampate, gudriai suplanuoto nusikaltimo auka. Nes tai nenutiko savaime, tai buvo daroma suplanuotai. Pasistenkite gerai išanalizuoti, kas nutiko su Mūsu Valstybe ir su Mūsų gyvenimais, per pastaruosius dvidešimts metų ir padarykime išvadas. Nebesileiskime toliau būti kvailinami nevykėlių , kurie nesugebėjo pragyvenimui užsidirbti oriai, dorai ir sažiningai, bet norėdami būti turtingais, pardavė Mūsų Tėvynę Lietuvą ir Ją sunaikino. Metas Mums atgauti prarastą Lietuvą ir jos turtus. Mes privalome priversti atsakyti visus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie Lietuvos Valstybės sunaikinimo ir priversti atlyginti jų nusikaltimų, Valstybei padarytą žalą. Metas nubusti ir apginti savo Valstybę ir savo teisę GYVENTI. Vilmantas Povilaitis . . Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

Psichotroninio montažo sistemos

Psichotroninio montažo sistemos

2011-08-27

1. Nauja teisė

Valstybės organizacija psichotroninę techniką naudoja įvariems tikslams. Vienas tokių tikslų yra bylų fabrikavimas, kai tik vaizduoja, kad kažką aiškinasi, o ištikro taiko psichotroninį montažą. Šitaip, ką nors pakišę, gali gauti „rezultatą” arba susidoroti su nepageidaujamais žmonėmis vien tam, kad parodytų savo valdžią. Tai ir yra viena iš naujausių priemonių valstybės organizacijos arsenale, apie kurią retkarčiais nesukonkretindami užsimena žurnalistai, tarnaujantys valstybės organizacijai. Galima net teigti, kad yra iškerojusi ištisa sistema, tačiau dauguma žmonių apie ją nieko nežino. Ir nemoka apsiginti. O propaganda tokius persekiojamus žmones pateikia kaip nusikaltėlius.

Su tokiom priemonėm valdžia išplečia savo galią, įsivaizduoja, kad jai atsiveria neribotos galimybės, kurioms pasipriešinti negali joks laisvajai žmonijai priklausantis žmogus. Tačiau taip neturėtų atrodyti. Laisvoji žmonija turėtų dėti visas pastangas, kad sugebėti bent įrodyti, kad valdžia naudoja ne tikrovę, bet montažą, ir viskas, kas viešinama apie šitaip užgrobtą žmogų yra šlykštus melas ir šmeižtas.

Ši permaina baigia sunaikinti teisę visame pasaulyje ir numanau, kad neužilgo ji gali būti pašalinta galutinai, bent tokiu pavidalu, koks yra šiuo metu. Tai nereiškia, kad nebus jokios teisės, bet veikiausiai teisė bus priderinta prie psichotroninės technikos naudojimo, kad ji nebūtų nelegali ir jos nereikėtų pridenginėti valstybine paslaptimi.

Kitas variantas tas, kad ši technika bus dar ilgai slepiama ir valdžia vaidins seno modelio teisinius spektaklius. Tačiau žinant kokie globaliniai geopolitiniai procesai vyksta planetoje, kad vyksta vadinamasis „šliaužiantis perversmas” organizuojamas pirmiausiai vakarų ekonominio-politinio-karinio elito, tai kad suduotų galutinį smūgį laisvajai žmonijai, įvedus naują tvarką, nauja valdžia gali laikyti paruošus siurprizą, su kuriuo bus panaikinta seno tipo teisė, bus įteisinta psichotroninė technika ir žmogus bus paverstas tik sistemą aptarnaujančiu vergu, su kuriuo valdžia galės daryti ką nori. Nebus jokių teisių, bus galima užgrobti sąmonę, tyčiotis iš žmogaus, naudoti psichotroninį montažą, kankinti ir t.t. Tam, kad valdžia parodytų savo galią, ar pasiektų norimą rezultatą.

Ir tai ne šiaip spėlionės. Tai vyskta jau dabar ir ši technika išbandoma su žmonėmis, o gal net jau naudojama. Tačiau ji vis dar yra slapta, vis dar vaidinamas spektaklis, o žmonės, kurie patiria tokį smegenų highjack‘inimą apšaukiami paranojikais ar kitokiais psichiniais liginiais. Tačiau tai vyksta, ir kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau įrodymų. Bet manau, kad ši technika nebus ištraukta į dienos šviesą tol, kol nebus užgrobta visa laisvoji žmonija. Tada globalinei valdžiai šią paslaptį slėpti nebus jokios prasmės, nes vis tiek žmogus neturės kam pasiskųsti, nes visi svertai bus vienose rankose. Susidoroti su bet kuo nebus jokių problemų, apšaukti nusikaltėliu ar ligoniu ir eliminuoti iš vergų visuomenės.

Todėl būtina neleisti, kad tai nutiktų.

2. Psichotroninio montažo principai

Norint suvokti psichotroninio montažo principus, reikia bent apibendrintai žinoti, kokia yra žmogaus sandara. Psichotroninėje technikoje naudojama kažkas panašaus į kognityvinę fiziką, kai fizikiniu poveikiu veikiamos pažintinės funkcijos. Tai, ką pabandysiu pateikti toliau, yra bandymas paaiškinti psichotroninės technikos daromą montažą kognityvinės psichologijos rėmuose, labai nedaug užgriebiant fizikos klausimą. Bet bus naudojami tik fizikinių dydžių žodiniai terminai, nerodant jokių fundamentalios tikrovės parametrų proporcijų ir jomis išreiškiamų mechanizmų.

a) Supratimo galimybių ribos

Paprastu protu ir mąstymu suprasti, kaip vyksta psichotroninis montažas - nėra lengva, nes suvokimui atsiveria labai ribota tikrovė, kurios neužtenka žmogaus paaiškinimui. Bet daug ką vis tiek galima įsivaizduoti, nors tik tų galimybių ribose, kurias nustato sąmonė. Pagrindinė problema ta, kad žmogus yra tik išorinis stebėtojas, atskirtas nuo tikrovės esmės suvokimo. Jam duotos tik dvi tikrovės aprėptys, vadinamos ekstensyvumu ir trukme. Žmogaus sąmonė gyvena šiose aprėptyse, kurias papildo proto galimybės, leidžiančios suvokti skirtumą ir išskirti objektą, ir nustatyti santykį, tai yra išskirtus objektus sujungti. Ši sistema yra aukščiausias taškas, kurio viduje yra žmogus, kuris pasaulį mato tik iš tokios perspektyvos. Kad paaiškintum sąmonę, tokio išorinio ekstensyvumo ir trukmės suvokti neužtenka.

Šios dvi aprėptys leidžia suvokti tikrovę tik kaip padalintą į daleles arba kaip ištisinę terpę, nes ekstensyvioji aprėptis gali būti arba padalinta į sudedamąsias dalis arba būti ištisinis laukas. Fizika gali judėti tik šiuose rėmuose, kitokių realybių sąmonė suvokti negali. Tai reikštų, kad žiūrint iš šios vidinės perspektyvos, visa tikrovė matoma per dvi aprėptis, kurios yra tarsi žodynas iš vieno žodžio, su kuriuo reikia aprašyti visą tikrovės įvairovę. Kad ir kur mestum žvilgsnį - visur vienas ir tas pats žodis, vienas suvokimas, tas pats ribotas aprėpčių rinkinys. Akivaizdu, kad vieno žodžio nepakanka. Reikia kurti naujus žodžius (nors tai neįmanoma), arba skaidyti tą vieną žodį ir bandyti pagal jį tikrovėje įžvelgti kažkokią sandarą.

Padarius prielaidą, kad žmogus yra tam tikra tikrovėje atsiradusi struktūra ar mechanizmas, galima ją bandyti paaiškinti naudojantis ekstensyviąja aprėptimi. Manau, kad į kvantus padalinta aprėptis paaiškinimui nelabai tinka, ir kad artimesnė vidiniam suvokimui yra „lauko” sąvoka. Sandarai išskirti reikia skirtingų laukų ir tų laukų sąveikos, suvokiant, kad toks paaiškinimas remiasi išorine perspektyva ir nuo vidinio pačios transcendentinės tikrovės viso principo, kurio suvokti sąmonėje neįmanoma, atskirta.

b) Žmogaus sandara

Pačiame žmogaus centre - viskas sujungta. Bet viskas negli būti pagrįsta vienu principu, nes yra skirtingos savybės ir skirtingos funkcijos. Šios dalys atsiranda vienose smegenyse, kurios viską susieja, bet jos kyla iš skritingų mechanizmų ir turi kitokią paskirtį.

Smegenys turi tokias pagrindines funkcijas: sensorinę, kognityvinę ir motorinę. Sensorinėje dalyje yra visi su išoriniu pasauliu susiejantys jutimai. Kognityvinė dalis turi pažinimo paskirtį ir atitinkamai skyla į tokias smulkesnes dalis: protas (mąstymas), vaizduotė, ir atmintis. Motorinė dalis valdo kūno judesius, leidžia vykdyti išoriniame pasaulyje numatytas ir suplanuotas veiklas. Visas šias dalis susieja sąmonė ir jas atitinkmai koordinuoja. Psichotroniniam montažui aktualiausia yra kognityvinė dalis, ypač mąstymas ir vaizduotė, per kuriuos galima fabrikuoti atmintį, įrašant į ją su montažu suformuotas falsifikacijas. Pabandysiu parodyti, kaip su psichotroniniu highjack‘inimu užgrobiama vaizduotė ir į sąmonę įrašinėjami kriminalinei bylai sufabrikuoti reikalingi vaizdiniai.

Lengviausia tai padaryti per sensorinės žievės kuriamo pasaulio modelio veikimo principą. Vidinės aprėptys leidžiančios suformuoti vidinį, sensorinį pasaulio modelį skyla į tokius komponentus: šablonas, kokybė ir suvokimas. Šablonas yra tam tikras vidinis smegenų laukas, kuriame galima formuoti įvairius pavidalus ir jų dalims suteikti skirtingas savybes. Šis šablono laukas turi turėti kažkokią fizikinę prigimtį, ir galima manyti, kad jeigu sukurta psichotroninė technika, tai žinoma šio lauko prigimtis, ir yra kažkokia slapta fizika, apie kurią visuomenė nežino. Šis principas turėtų veikti taip: receptoriai sužadinami greitai besikeičiančių išorinių dirgiklių, perduoda signalų serijas į smegenis, kur šie signalai analizuojami, ir analizės duomenų pagrindu kuriamas laukas. Jis turėtų būti bejuslis, skaidrus ir permatomas, bet su užkoduota informacija.

Bet ant šio šablono turi būti uždėtos ir tam tikros kokybės, vadinamos jusliniu lauku. Aš manau, kad kiekvienam sensoriniam modalumui (pojūčiui) yra vienas laukas, kuris jungiasi su šablonu, ir pagal reikšmes, kurios jame užkoduotos, įgauna skirtingas kokybes. Pavyzdžiui, tokios gali būti spalvinės regimojo pasaulio kokybės. Kadangi yra labai daug įvairių atspalvių, tai didesnė tikimybė, kad yra vienas spalvinis laukas, kurio kokybė ir atspalvis priklauso ne nuo paties juslinio lauko savybių, bet nuo susijungimo su šablonu, kuriame yra atspalviui suformuoti reikalinga informacija, šablono lauko reikšmės, kurios gali kisti kažkokios skalės ribose.

Paskutinis komponentas yra suvokimas, kurį aš savo modelyje atskiriu nuo introjekcijos, ir laikau savarankišku lauku, kuris uždedamas ant su kokybių lauku sujungto šablono. Kodėl reikia atskirti šiuos komponentus, vietoj to, kad jie būtu laikomi vieninga mase, kurią su visais komponentais vienoje vietoje formuoja kažkoks išorinis mechanizmas.

Sensorinis šablonas turi būti labai greitai besikeičiantis laukas, nes į receptorius paduodama vis nauja informacija, ir šablono laukas pagal šią informaciją turi būti milžinišku greičiu perdaromas, gal milijoną kartų per sekundę greičiu. Šis perdarytas šablonas tokiu pačiu greičiu turi būti sujungiamas su juslinių kokybių lauku ir perdaryti objektų, modelių savybes. Tai turėtų vykti kaip kažkas panašaus į dideliu greičiu vykstantį įrašymą ir trynimą. Tačiau suvokime viso to nėra. Jeigu šablonas būtų sąmonė, tai įvykiai jame keistųsi tokiu greičiu, kaip nuolat perkuriamas laukas. Jeigu sąmonė būtų juslinis laukas, tai būtų suvokiamas dideliu greičiu vykstantis įrašymas ir trynimas. Bet viso to nėra. Sąmonė pakankamai lėta, jos tempas toks, kokio reikia išorinio pasaulio reprezentacijos imitavimui. Todėl ji turi būti kažkas kita, atskiras suvokimo laukas, sujungiantis visas šablone ir jusliniame lauke užkoduotas aprėptis į vieną visumą, kuri sąmonėje teka „natūraliu” greičiu.

c) Pasąmonė, sąmonė

Iš šio aprašymo matosi, kad svarbiausia yra šablonas. Ką smegenys šablono lauke užkoduoja, tą sąmonė ir suvokia. Kiekvienas iš savo patirties žinome, kad visų modalumų šablonai yra tik galutinis rezultatas, neparodantis, kaip tas rezultatas buvo pasiektas. Didžioji dalis procesų vyksta už sąmonės ribų. Kiekviena sistema turi tokią pasąmonės sistemą, kurioje yra viskas, o šablono matrica tėra ledkalnio viršūnė, parodanti tik nedidelę dalį to, kas vyksta smegenyse. Ši pasąmonė įdomi motorinėje sistemoje, nes kūno judesiai projektuojami beveik nedalyvaujant sąmonei. Ši gauna tik ribotas motorines vizualizacijas. Bet svarbiausia yra kognityvinė pasąmonė, ypač protas ir atmintis, kurių visa apimtis sąmonėje nedalyvauja ir į ją įvedama tik riboto išrinkimo principu.

Tarkime, kad aprašyta sistema yra teisinga. Ji rodo, kad viską padaro pačios smegenys, o sąmonė tėra epifenomenas, tik atvaizduojantis veidrodis, neturintis jokio atgalinio ryšio. Bet jeigu sąmonė smegenims būtų „nereikalinga”, kam ją gamta iš viso būtų sukūrusi? Valdytų tik pasąmonė, ir tokio valdymo užtektų. Tačiau sąmonė yra, ir galbūt ne vien todėl, kad ji įrašyta į tikrovės prigimtį, į jos galimybių sąrašą. Galima sakyti, kad sąmonė yra todėl, kad tokia yra visos tikrovės prigimtis, kurios vidinis principas yra sąmonės substancija. Bet sąmonė, kaip suvokimas atlieka ir svarbų vaidmenį introjekcijoje. Šis vaidmuo yra dėmesys, išrinkimas ir skirtingų sistemų koordinavimas.

Visos sistemos turi savo dėmesio mechanizmą. T.y., yra sensorinis dėmesys, kuris išrenka juslinį objektą. Yra kognityvinis dėmesys, kuris protui ir atminčiai išrenka temą, koordinuojant su sensoriniu dėmesiu. Ir galų gale motorinis dėmesys, kuris koordinuotai su sensoriniu ir kognityviniu dėmesiu išrenka kūno judesius. Paprasčiausias yra sensorinis dėmesys, nes visa pasaulio aprėptis yra suvokimo ribose, ir išrinkimo spindulys juda tik šiuose rėmuose. Tuo tarpu kognityvinis ir motorinis dėmesys yra kitokie, nes didelė proto, atminties ir judėjimo programavimo dalis yra už suvokimo ribų. Tad šis laukas, kuris kuria šablono matricoje suvokimo jausmą, turi turėti galimybę veikti ir už suvokimo ribų, ir turi kažką panašaus į dėmesio mechanizmą veikiantį už sąmonės.

Tad sąmonės vienas iš vaidmenų turėtų būti išrinkimas ir koordinavimas.

d) Vaizduotės montažas

Iš aprašytos žmogaus sandaros aišku, ką reikia valdyti, norint kontroliuoti žmogaus suvokimą. Svarbiausias yra šablono laukas. Vaizduotė labai glaudžiai susijusi su sensorine smegenų dalimi, tik į vaizduotės zoną informacija paimama ne iš išorinio stimuliavimo, bet iš vidinių smegenų resursų. Vaizduotė išsiskaido į tokius pačius komponentus, kaip buvo aprašyta aukščiau: šablonas, kokybė ir suvokimas. Valdant šablono lauką, į sąmonę galima įrašyti bet kokius vaizdinius, ir jeigu sąmonė tuo pačiu metu skenuojama, tuos vaizdinius įrašyti kaip operacijoje „surinktus duomenis”. Arba su psichotroniniu montažu sufabrikuoti vaizdiniai gali būti įrašomi į atmintį, vieta užfiksuojama ir stimuliuojant nuolat iškeliama į sąmonę kaip tiriamo žmogaus „atmintis”.

Svarbiausias yra šablono lauko klausimas, kurio prigimtį galima aiškinti įvairiai, ieškant analogijų su žinomais laukais, pvz. su elektriniu lauku, arba kitais viešumoje nežinomais laukais, kurie mokslininkų buvo atrasti, bet slepiami nuo visuomenės. Paprasčiausias paaiškinimas būtų, jeigu elektrinio lauko viduje būtų tokių kokybių ir suvokimo kodavimo savybių, bet manau, kad labiau tikėtina, jog tai yra naujo tipo laukas, specialiai pritaikytas psichikos kodavimui. Labai tikėtina, kad smegenų medžiagos viduje yra tokia psichoenergetinė nuo struktūros atsipalaidavusi sistema, turinti išvardintas savybes, kurią kažkada vadinau „transneuroniniu lauku”, nors šis terminas gali būti ne visiškai tikslus.

3. Pabaigai

Ši sistema nėra tik mano spėlionės, nes su tokia technika montažas buvo daromas mano sąmonėje ir aš rašau iš tikro savo patyrimo. Tai reiškia, kad psichotroninė fizika seniai sukurta ir yra naudojama susidorojimui su visuomene. Kol kas tokia technika yra slapta. Tačiau kai „šliaužiantis perversmas” planetoje valdžios bus baigtas, ši technika taps vieša ir „teisėta”. O žmogus neturės galimybių priešintis, kol nesuvoks, kas vyksta.
.
..

Kas iš tikro yra propaganda ir iš kur ji sklinda?

Situacija Lietuvoje primena labai senus laikus, kai žmonės, apkaltinti raganavimu būdavo deginami ant laužų. Dabar atsirado nauji susidorojimo būdai: žmogų pavadinant vatnyku, koroladu, kremliaus agentu ir to pakanka, kad tą žmogų, šmeiš ir žemins, gauja, mano giliu įsitikinimu, parsidavėlių globalistams,  kuriems net neįdomu, kas ir koks iš tikro yra tas žmogus. Jiems visiškai nesvarbu, nei koks tai žmogus, nei kokia jo politinė orientacija. Svarbu tik tai , kad tą žmogų kuo labiau apšmeižti ir paniekinti viešose erdvėse.   Tai priverčia silpnesnios logikos žmones tuo patikėti.      O patikėję šiuo šmeižtu, kuris yra ne kas kita, kaip psichotroninis montažas, apie kurį jau rašiau, prisideda prie etatinių ir gerai apmokamų Žmonijos priešų ir vedami emocijų šmeižia visiškai nekaltus žmones.    Karštos emocijos ir logiško mąstymo stygius mums padaro labai daug problemų gyvenime, todėl būtina išmokti mąstyti logiškai, atsiribojant nuo karštų emocijų, kurios temdo ne tik mūsų akis, bet ir protą. Pamenu kai Vytautas Landsbergis prieš dvidešimt septynius metus, Lietuvių Tautai žadėjo laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą ir gudrios propagandos sukeltos Žmonių emocijos į gatves išjudino daug Lietuvos Žmonių, kurių dėka ir įvyko Valstybės perversmas. Bet vietoj to, kad vykdyti Tautai duotus pažadus, Lietuva buvo sunaikinta, išplėšta ir praskolinta, be teisės ir teisingumo. Mano nuomone, tai buvo kelio pradžia. Kelio, kuris sunaikino Lietuvą kaip Valstybę ir vedė Ją į globalistų suplanuotą VERGOVINĘ SANTVARKĄ kuri užslaptinta, pavadinimu: NAUJOJI PASAULIO TVARKA, kuri yra ne kas kitas, kaip TOTALUS ŽMONIJOS PAVERGIMAS.      Vytautas Landsbergis dar ir dabar sapnuoja sapnus, kuriuose regi žalius žmogeliukus ir  puolančius Rusus. Ta pati “infekcija” pakirto ir kitus žmones ir jie savo sapnuose pradėjo regėti aplink, Rusijos agentus, mistinius vatnykus, koroladus ir ttt...   Kitus košmaruose kankina, Rusijos Prezidentas V.Putinas.     Labai įdomu, kodėl tie, kurie regi aplink daug keistų priešų, vatnykų, koroladų ir puolančių rusų, labia vengia ir bijo kitokios nuomonės žmonių? Manau gyvendami demokratinėje visuomenėje turėtumėme gerbti įvairių nuomonių žmones, o ne tik gėjų, lesbiečių ar tam tikrų “išrinktūjų” ( kuriuos išrinko pinigus spausdinantys sutvėrimai) interesus!?      Kodėl paprasti žmonės negali reikšti laisvos savo nuomonės, o tuo tarpų gėjai ir lesbietės karsto miestus vaivorykštinėmis vėliavomis ir reikalauja dėmesio jų rengiamoseparaduose, kuriuos net remia, Valstybės institucijos?  Tai yra akivaizdus spjūvis į veidą normaliai šeimai ir laisvajai visuomenei. Argi demokratija skirta tik gėjams, lesbietėms ir globalistų išrinktiems pastumdėliams, o kitokios nuomonės žmonės nebeturi teisės net išsižioti?    Kodėl kai kurie žmonės, įvardindami KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ, toli gražu nesielgia teisingai ir dorai? Kodėl juos baugina kitų žmonių nuomonė, kuri gali būti ir teisinga?     Juos baugina ir netgi kitų nuo Lietuvos teisėsaugos nukentėjusių Žmonių pasisakymai ir nuomonė!?     Ar galima, būnant teisiu ir teisingu, bijoti kitos nuomonės, kuri jeigu esate teisus, bus neteisinga?      Labai įdomiai atrodo ir tai, kad kai kurie save vadinantys KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ ir TEISINGUMĄ, diskriminuoja, slepia, šmeižia ir juodina kitus nuo Lietuvos "teisėaugos" nukentėjusius Žmones, kurie lygiai taip pat vienodai svarbūs kaip ir tie, kuriuos jie atseit “gina” ir atstovauja. Apakinti žmonės, nebemato nieko ir net nesidomi kitais kurie nukentėję ir kenčia nuo gerai organizuotu, nusikalstamu susivienyjimu virtusios Lietuvos “teisėsaugos”.Kaip gali vadinti save KOVOTOJU už TIESĄ irTEISINGUMĄ,  jeigu tau jau neberūpi niekas kitas, apart to, kas tarytum hipnozės, žiniasklaidos įrašyta į smegenis ?   Kaip gali vadinti save KOVOTOJU, už TIESĄ ir TEISINGUMĄ, jeigu tu negerbi kitų nuomonės ir kitų Žmonių problemų, kurios yra vienodai svarbios kaip ir tavo, nes mes visi esame vienodai svarbūs ir vienodai lygūs, prieš įstatymą.    Graudu žiūrėti, kai taip apakinti žmonės aklai įtikėję viena žiniasklaidos versija iki išprotėjimo, visiškai užvaldyti emocijų aplink nebemato nieko ir tartum transo būenoje girdi ir mato tik tai, ką rodo televizorius ar delfi!?   Aš  esu įsitikinęs, kad visa tai vyksta todėl, kad čia spektaklis, kurio režisieriai, NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS šalininkai. Visa tai daroma, kad suskaidyti ir supriešinti Tautą ir vesti ją į, GLOBALISTŲ suplanuotą vergovinę santvarką.    Išanalizuokite, viską nuodugniai ir be karštų emocijų ir aklų įsitikinimų. Viskas kas vyksta yra valdoma tų pačių rankelių ir dauguma Žmonių tampa įrankiu, tų  kurie juos veda į susinaikinimą.    Slaptos tarnybos gerai žino Žmogaus psichologija ir žino, koks veiksmas duos jiems, palankų Žmonių elgesį. Jie žino, kaip priversti priešus, atstovauti jų interesams.    "Žiniasklaida" tikrai gerai dirba savo užsakovams, kurie įvedinėją NAUJĄ PASAULIO TVARKĄ, kuri yra ne kas kitas, kaip gudriai užmaskuota, PASAULINĖ ŽMONIJOS VERGOVĖ.       Slaptos tarnybos,  plaudamos žmonėms smegenis, psichotroniniu montažu,  kište kišą į Seimą ir į Prezidentų postus tuos, kurie, mano giliu įsitikinimu parsidavė, globalistams.       Tam naudojama, sukeltų emocijų, valdomų žmonių, jėgą.    Tikrų kovotojų su neteisybe, kurie neparsiduoda ir nupirkti neįmanoma, nerodo jokie TV kanalai ir jokios žiniasklaidos priemonės, o jeigu ir parodomi, tai būtinai juos apšmeižiant ir apjuodinant.        Daroma viskas, kad tų Žmonių niekas nematytų ir negirdėtų, arba parodo juos pavadindsmi Rusijos ir Kremliaus agentais ar dar kaip nors apjuodinant.    Slapttų tarnybų atstovai ir nemąstantys slaptų tarnybų įtakoti žmonės, tuos žmones, bandys padaryti negatyviais personažais pildami nepagrystą purvą vadindami juos Rusijos propagandininkais ir kitaip juos šmeiždami.    Tokia mano nuomonė susidarė tikros gyvenimo praktikos dėka.  Vilmantas Povilaitis  Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida  www.vilmantinas.eu .

Dalia Grybauskaitė, kas tai?


Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.eu

PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI

PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI
Čipsai, „Gallina blanca“ buljonai,
Majonezas plastikiniuose indeliuose (actas ardo plastmasę, jis plauna iš jos dioksinus - kancerogenus).
Negalima valgyti rūkyto sūrio.
Negalima valgyti lydyto sūrelio - jis netirpsta mūsų organizmuose. Į sūrelių mases deda dažiklius, kildymo miltelius. Geriau imti natūralią varškę ir dėti į ją tai, kas patinka.
Jei į prieskonius įdėti dirbtiniai komponentai, tokie, kaip natrio
gliukomatas (E621), dėti į maistą tokių prieskonių negalima.
Į pomidorų sultis deda kenksmingą putų malšintoją.
Šokolade yra argininas. Tai už orgazmą atsakinga rūgštis. Ir, jei valgyti daug šokolado, atsiranda priklausomybė, ir nuosavas argininas nebegaminamas. Tačiau tai nereiškia, jog visiškai negalima valgyti šokolado. Jei į šokoladą įdėtas cukrus, pienas ir kakava, tuomet jį galima valgyti. O jei ten dar ir maistiniai koncentratai - nėra prasmės jį valgyti.
Greito paruošimo sriubos, tirpi kava, sultys, sulčių nektaras, koncentratai iš pakelių – tai tie produktai, kurių niekada negalima valgyti ir gerti.
Pienas gali būti antiseptinėje pakuotėje, tai reiškia, jog į tokią pakuotę yra įdėti antibiotikai arba dimeksidas. Pienas, esantis tokioje pakuotėje įtraukia į save visą antiseptiką.
Analogiškai ir sultys.
„McDonald‘s“ firma sukūrė tokį antioksidantą, kuris neleidžia tamsėti bulvėms ir jas galima laikyti 4 mėnesius. Ir šios firmos darbuotojai priversti pasirašyti sutartį apie šio fakto neviešinimą. Skirtumas tarp greito ir negreito maisto yra tas, jog greito maitinimo firmos maistą ruošia iš anksto, o tam, kad jis negestų naudojami konservantai.
Troškulį skatinantys gėrimai (Coca cola, Sprite, Fanta ir tt) savyje turi kofeino grupės medžiagų, turinčių narkotinį poveikį. Ir tuos gėrimus geria vaikai... Normalus žmogus to negeria ir nevalgo.
Į džiūvėsėlius dedama E621, todėl kad sūdyti brangiau...
Kukurūzų gamybai naudojama 140 laipsniu temperatūra, bet tokioje temperatūroje dega cukrus, ir gaunasi negražu, bei neskanu. Todėl dedamas ciklomatas, o tai kancerogenas. O kukurūzus valgo vaikai...
„Danon“ firma reklamuoja savo produktą, neva turintį gyvųjų bakterijų. Gyvosios bakterijos gyvena nuo 2 iki 6 dienų, nedaugiau. O jų gaminiai tinkami vartoti pusę metų. Kai jie atiduoda savo produktus ekspertams, tai ten viskas tvarkoje. Po to šie produktai švitinami. Tokiu būdu amerikiečiai
išsprendė salmoneliozės problemą. Jie apšviečia visus kiaušinius. Produktas netampa radioaktyvus, tačiau žūsta visi baltymai.
Jogurtai – ta pati istorija...
Natūralūs antiseptikai – svogūnas ir česnakas, visa kita – chemija.
„Nestle“, „Knorr“, „Mars“, „Snikers“, ... – geninė inžinerija. Šią
informaciją galima gauti internete,„Greenpeace“ saite vaikiškos mitybos puslapyje...
Stebėkite, ką valgote Jūs patys, Jūsų vaikai, Jūsų artimieji.
Kaip sako liaudies patarlė - "Duobę sau kasame šakute ir šaukštu, ligą randame lėkštės dugne..."
Algimantas, "ŽYNYS"PRODUKTAI, KURIU NIEKADA NEGALIMA VALGYTI
Čipsai, „Gallina blanca“ buljonai,
Majonezas plastikiniuose indeliuose (actas ardo plastmasę, jis plauna iš jos dioksinus - kancerogenus).
Negalima valgyti rūkyto sūrio.
Negalima valgyti lydyto sūrelio - jis netirpsta mūsų organizmuose. Į sūrelių mases deda dažiklius, kildymo miltelius. Geriau imti natūralią varškę ir dėti į ją tai, kas patinka.
Jei į prieskonius įdėti dirbtiniai komponentai, tokie, kaip natrio
gliukomatas (E621), dėti į maistą tokių prieskonių negalima.
Į pomidorų sultis deda kenksmingą putų malšintoją.
Šokolade yra argininas. Tai už orgazmą atsakinga rūgštis. Ir, jei valgyti daug šokolado, atsiranda priklausomybė, ir nuosavas argininas nebegaminamas. Tačiau tai nereiškia, jog visiškai negalima valgyti šokolado. Jei į šokoladą įdėtas cukrus, pienas ir kakava, tuomet jį galima valgyti. O jei ten dar ir maistiniai koncentratai - nėra prasmės jį valgyti.
Greito paruošimo sriubos, tirpi kava, sultys, sulčių nektaras, koncentratai iš pakelių – tai tie produktai, kurių niekada negalima valgyti ir gerti.
Pienas gali būti antiseptinėje pakuotėje, tai reiškia, jog į tokią pakuotę yra įdėti antibiotikai arba dimeksidas. Pienas, esantis tokioje pakuotėje įtraukia į save visą antiseptiką.
Analogiškai ir sultys.
„McDonald‘s“ firma sukūrė tokį antioksidantą, kuris neleidžia tamsėti bulvėms ir jas galima laikyti 4 mėnesius. Ir šios firmos darbuotojai priversti pasirašyti sutartį apie šio fakto neviešinimą. Skirtumas tarp greito ir negreito maisto yra tas, jog greito maitinimo firmos maistą ruošia iš anksto, o tam, kad jis negestų naudojami konservantai.
Troškulį skatinantys gėrimai (Coca cola, Sprite, Fanta ir tt) savyje turi kofeino grupės medžiagų, turinčių narkotinį poveikį. Ir tuos gėrimus geria vaikai... Normalus žmogus to negeria ir nevalgo.
Į džiūvėsėlius dedama E621, todėl kad sūdyti brangiau...
Kukurūzų gamybai naudojama 140 laipsniu temperatūra, bet tokioje temperatūroje dega cukrus, ir gaunasi negražu, bei neskanu. Todėl dedamas ciklomatas, o tai kancerogenas. O kukurūzus valgo vaikai...
„Danon“ firma reklamuoja savo produktą, neva turintį gyvųjų bakterijų. Gyvosios bakterijos gyvena nuo 2 iki 6 dienų, nedaugiau. O jų gaminiai tinkami vartoti pusę metų. Kai jie atiduoda savo produktus ekspertams, tai ten viskas tvarkoje. Po to šie produktai švitinami. Tokiu būdu amerikiečiai
išsprendė salmoneliozės problemą. Jie apšviečia visus kiaušinius. Produktas netampa radioaktyvus, tačiau žūsta visi baltymai.
Jogurtai – ta pati istorija...
Natūralūs antiseptikai – svogūnas ir česnakas, visa kita – chemija.
„Nestle“, „Knorr“, „Mars“, „Snikers“, ... – geninė inžinerija. Šią
informaciją galima gauti internete,„Greenpeace“ saite vaikiškos mitybos puslapyje...
Stebėkite, ką valgote Jūs patys, Jūsų vaikai, Jūsų artimieji.
Kaip sako liaudies patarlė - "Duobę sau kasame šakute ir šaukštu, ligą randame lėkštės dugne..."
Algimantas, "ŽYNYS"

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. lapkričio 6 d., pirmadienis

Zemaitijos Prezidentas:


Zemaitijos Prezidentas kartu ir Zemaitijos Visuomenes Parlamento Tarybos Prezidentas( su sunumi studentu ) kartu AKP ANTIKORUPCINES KONSTITUCINES PARTIJOS PIRMINI KAS Justinas Burba. Lietuvoje Nr 171 p EUROMAIDANELIO ORGANIZATORIUS 2017 06 22 d. Prie besmegenio nusibezdejusio Seimo ir neveiklos Generalines Prokuraturos del rengiamo Pasaulio lietuviu 72 v. Nacionaliniostreiko likviduoti politine ir teisine korupcija.( ziurekite 2200 video )
STOP.  Dabar organizuoju 3d.protesta Strasbure prie ES teismo ir Parlamento Tarybos.  Kvieciu 100 nukentejusiu nuo teismu mafijos su korumpuotais sprendimais. Organizatore Antikorupcine Konstitucine Partija. Man siusti isiteisejusius korumpuotus teismo sprendimus.

  STOP STOP STOP. VESIME TIESIOGINE TRANSLIACIJA PASAULIO MASTU IS FEISBUKO IR PER YOU TUBE ANTI CORRUPTION TV

Rasykite anticorruption1rv@gmail.com. zemaitijosprezidentas@gmail. Com

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis

JAV/NATO karo nusikaltėlių gauja įsakė savo 5 kolonai LietuvojeJAV/NATO karo nusikaltėlių gauja įsakė savo 5 kolonai Lietuvoje - konservatoriams, liberalams, socdemams, nacionalistams, fašistams, tautininkams -  ruošti iš vietinių čiabuvių patrankų mėsą būsimai JAV agresijai prieš Rusiją. JAV 5 kolona , kaip jai įprasta, su vergo įniršiu ėmėsi vykdyti pono paliepimą paspartinti Lietuvos gyventojų genocidą ir ėmė per visus savo parsidavusius melo propagandos kanalus vykdyti aršią karo su Rusija propagandos kampaniją, kurstyti tautinę nesantaiką, urvinę rusofobiją. Formos šitos militaristinės psichozės yra transliuojamos per visus įmanomus dezinformacijos kanalus pačios įvairiausios - nuo gatvės kvailų pasisakymų iki kunigų pamokslų bažnyčiose, leidžiami įvairūs "pamokymai" kaip elgtis, jeigu Rusija neva užpultų JAV nuskurdintą ir apiplėštą Lietuvą, įvairūs anal'itikai, šuns penktos kojalos rimtais veidais porina kosmines nesąmones apie Rusijos agresiją, nuolat demonstruojami JAV/NATO karo nusikaltėlių okupacinių būrių dislokavimai Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur prie Rusijos sienos, JAV/NATO patyrę žudikai-generolai idiotiškais snukiais sako debiliškas kalbas, muša karo būgnus, jiems antrina Lietuvos aukščiausi parsidavę JAV pareigūnai, žygiuoja nacistinės "patriotinės" besmegenių kolonos, klykauja pakvaišę "yksperrrdai" ir t.t. ir pan.
Šita karo vanagų gauja atėjo pasiimti tavo sielos, šitie "varpai skamba tau"... gink savo sielą nuo išprotėjusių pragaro šunų, neleisk jų pražūtingam lojimui, kraugeriškam urzgimui patekti į tavo sąmonę, saugok gamtos tau įdėtą pagarbą GYVYBEI, TAIKAI, SAUGUMUI.
JEIGU LEISI JAV-NATO KARO NUSIKALTĖLIAMS SUDEGINTI JŲ NUSIKALSTAMAME KARE UŽ VISO PASAULIO PAVERGIMĄ PRIEŠ RUSIJĄ SAVO LIETUVĄ, KITOS LIETUVOS TU NEBETURĖSI NIEKADA!!!
NE JAV/NATO AGRESIJAI! STOP KARO PROPAGANDAI!
NE JAV/NATO KOLONIALIZMUI, IMPERIALIZMUI, MILITARIZMUI, VISŲ TAUTŲ GENOCIDUI!
STOP US/NATO WAR CRIMES AROUND THE WORLD!
US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!
US/NATO MUST BE DESTROYED!
YANKEE, GO HOME!
PEACE - YES! NO WAR!
JAV/NATO KARO NUSIKALTĖLIAI - LAUK IŠ Lietuvos!

Jonas Kovalskis

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

2017 m. spalio 31 d., antradienis

"Demokratija" Lietuvoje"Demokratija" Lietuvoje - tai "demokratų", liberalų, "patriotų", nusikaltėlių, sukčių, niekšų ir skundikų diktatūra.
Tokią "demokratinę" santvarką JAV tarptautiniai nusikaltėliai įdiegia visose savo kolonijose, kur po JAV įvykdytų valstybinių perversmų susodina į valdžią proamerikietiškus fašistinius režimus.
Valstybės saugumo departamentas (JAV CŽV padalinys Lietuvoje) paskelbė savo "pasitikėjimo" telefoną ir Lietuvoje atgaivino seną, gerą, smetoniškai "patriotišką" tradiciją, kurią taip labai mėgsta konservatoriai/liberalai/socdemai ir visi kiti JAV 5 kolonos veikėjai. VSD skatina visus megztaberečius "patriotus" stuksenti ir skųsti savo kaimynus, pažįstamus, draugus ir gimines, jeigu šie kritikuoja valdančiųjų nusikalstamą politiką Lietuvoje, ragina priešintis NATO vykdomai Lietuvos okupacijai,reikalauja nutraukti Vakarų pasirengimus karinei agresijai prieš Rusiją, kas Lietuvą stato į padėtį "tarp kūjo ir priekalo" ir reiškia neišvengiamą pražūtį, siekia nutraukti JAV vergų Lietuvoje savivalę, reikalauja parsidavusius elitinius šunis teisti už nusikaltimus prieš Lietuvą`. Gestapas darbuojasi. "Kuo reikia prekiauti, kad susikrauti tokius turtus, kaip grybauskaitė, landsbergis, kubilius, kreivys, karbauskis, starkevičius ir pan? - Tėvyne..." - VSD "pasitikėjimo" linija tiesiog sprogsta nuo  "patriotų", jorkšyro elfų ir kitų dešiniojo zoologijos sodo gyvūnų skambučių...
Paveiksliukui sukako metai.

Jonas Kovalskis

 Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
 www.vilmantinas.eu

2017 m. spalio 30 d., pirmadienis

Emigrantės laiškas dalių ir tapinų Lietuvai
LR Prezidentė D.Grybauskaitė už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanojo Andrių Tapiną Riterio Kryžiumi. | prezidentas.lt nuotr.


Kiekvienas tapiniškas isterijos priepuolis išryškina neracionalų, hipotezėmis paremtą, iškreiptą tautiečių supratimą apie valstybės laisvę bei demokratiją. Akivaizdu, kad Lietuvoje spaudos, televizijos bei žodžio laisvė – tai viena opiausių problemų. Turintys kitokią, nei tapinai ir dalios nuomonę piliečiai yra persekiojami ir viešai smerkiami. Manymas, jog jie (tapinai ir dalios – red past) geriau supranta Lietuvos interesus, nei visi kiti, turintys kitokį supratimą apie demokratija bei žodžio laisvą, tik įrodo, kad bolševizmo sėkla spaudžia išplautas smegenėles. Brangieji, nusileiskite ant žemės. Baigėsi LDK didybės laikai. Nustokite žadinti kario dvasią kiekvieno pavargusio lietuvio galvoje, skleisdami propagandą neva tai puola Rusija. Geriau pradėkite sprąsti realias valstybės problemas, ir idealiausia būtų pradėti nuo tų vargo iškankintų daugiau nei 30% žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos. Šiuo laišku tik noriu atkreipti dėmesį į tai, jog kol Lietuvoje galios tapinų ir dalių sugalvotos taisyklės ir išpažįstama moralė, kuri stato sienas, akivaizdžiai ribojančias teisę reikšti savo nuomonę, tol ir toliau emigrantams bus skleidžiama žinia, kad Lietuvą valdo supuvusi “sputnikų” auditorija (turiu omenyje juknevičienes ir tapinus, nes būtent jie tampa tokio pobūdžio portalų aukomis ) labiausiai prisidedanti prie propagandos platinimo. Esu įsitikinusi, jog Juozo Statkevičiaus skatinimas bėgti iš Lietuvos nepadarė tokios įtakos, kokią daro Tapinas ir jo „pasekėjai“, skleisdami propagandą, neparemtą absoliučiai jokiais faktais ir taip tik įrodydami, kad Tėvynėje demokratijos koncepcija kol kas dar nėra taikoma, todėl geriau rinktis DEMOKRATINES valstybes.

Evelina, Londonas

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida

2017 m. spalio 25 d., trečiadienis

Тапинас, ты тряпка, которую уже давно нужно выбросить в мусорное ведро Читать далее:

Модельер Юозас Статкявичюс достиг многого и знает о жизни в Литве больше, чем те, кто набросились на него после интервью Sputnik, пишет в своем блоге журналист Артурас Рачас
Начну с извинения. Хочу попросить прощения у Расы Тапинене – профессионального журналиста, каких в Литве уже мало осталось, и которая когда-то связала свою жизнь с Андрюсом Тапинасом. Раса мне очень нравится как журналист, но, несмотря на все мои симпатии к ней, не могу не сказать, что думаю о ее никчемном супруге.
А сказать про Андрюкаса (позволю себе его так называть с учетом своего возраста, компетенции и опыта) хочу вот что: Андрюкас, ты не можешь называть Юозаса Статкявичюса “тряпкой”, поскольку сам представляешь собой никчемную, слишком давно используемую тряпку, которую уже давно следовало заменить на новое кухонное полотенце.
Как говорится, смеется горшок, что котел черный (литовская пословица — Sputnik), но ты, Андрюкас, в лучшем случае являешься ночным горшком, поэтому смеяться, пусть над черным котлом, тебе не следует: в котле, хоть и черном, готовят пищу, а назначение ночного горшка совсем иное.
Мне, Андрюкас, тоже не всегда нравится, что говорит Статкявичюс. Он немного оторван от реальности, слишком много значения придает одежде и моде, у него странный взгляд на теорию эволюции, но люди искусства часто странные. А Юозукас – художник.
Художник, который в своей сфере достиг  немало. “Немало” может даже неподходящее определение, поскольку из всех художников той же сферы в Литве Юозукас на самом деле достиг больше всех. Даже если мне и Юозукас не очень нравится, я как профессионал уважаю факты.
И поэтому, Андрюкас, я очень хорошо понимаю, почему Юозукас у тебя вызывает аллергию и почему, будучи ночным горшком, ты пытаешься смеяться над черным котлом. Юозукас в своей сфере достиг многого, а ты неудачник. Юозукас последовательно шел по выбранному им пути, а ты, как кролик, всю жизнь скачешь в надежде найти капусту.
Юозукас проводил шоу в Литовском театре оперы и балета, представлял свои коллекции в Нью-Йорке, Сиднее, Париже, одевал Валдаса Адамкуса (бывшего президента Литвы – Sputnik) и его супругу, жену наследника датского трона, Бьорк, Наоми Уоттс и многих других более известных в Литве людей, чем ты, Андрюкас.
О работах Юозукаса писали “Vogue”, “Elle” и другие издания, более известные, чем журнал козла Фаусты (журналист Андрюс Ужкальнис и его возлюбленная Фауста Мирия Ляшчяускайте выпускают журнал “Užkalnio žurnalas”, для которого пишет Тапинас – Sputnik). Можно не любить Юозукаса, но факты остаются фактами.
А чего за свою жизнь добился ты, Андрюкас? Пробовал стать игроком в покер, в Facebook как-то хвалился, что выиграл 14 тысяч долларов США (не похвалился, сколько инвестировал в этот выигрыш), но в рейтинге игроков в покер тебя нет. Может, потому, что тот выигрыш инвестировал в ресторан, который очень быстро обанкротился?
На телевидении узкого формата (автор использует метафору – Sputnik) у тебя была передача “Поколение денег” (Pinigų karta), ты получал за нее зарплату, которая в десять раз превышала число зрителей, выраженное в денежном эквиваленте, и кульминацией которой стало интервью с гуру экономики Литвы Моникой Шальчюте.
Неудивительно, что даже директор Скидине (автор так называет директора национального радио и телевидения Аудрюса Сяурусявичюса – Sputnik), который с экономикой и финансами не очень дружит, вскоре после интервью понял, что 0,7% рейтинга можно достичь, даже ведя трансляцию из Скидини (из здания LRT), и что лучше транслировать, как лектору партшколы вручают орден в Германии. Окупаемость выше.
Ты, Андрюкас, пробовал быть писателем. При поддержке телевидения узкого формата заработал немного денег и объявил всем, что теперь все в мире узнают, как красиво воют волки у подножья горы Гедиминаса. Но мир не хотел слышать вой твоих волков. Может, потому, что они блеют как овцы?
Когда тебе, Андрюкас, не удалось укротить волков и Монику Шалчюте, ты решил сменить профессию и начал печь сосиски на пикнике Свободы. Хороший выбор – твои сосиски ела даже сама лектор партшколы Даля (Грибаускайте – Sputnik).
Получал заказы на воспитание гражданской сознательности в школах Литвы — кто же обладает большей гражданственной сознательностью, чем дурак, который закапывает бюллетень референдума в землю и еще поливает его своей желчью? Не знаю, распространяет ли он до сих пор идеи “гражданственности”, но если так, то мне очень жаль тех детей.
Но доверие к тебе, Андрюкас, лектора партшколы, очевидно, вдохновило тебя, и ты решил воспользоваться моментом. “Laisvės televizija” (телевидение свободы) – хороший проект. Предполагаю, более прибыльный, чем продажа маек возле “сосисок” свободы. Особенно если участвуют Артурас Зуокас или Висвалдас Матийошайтис.
Ты, Андрюкас, попал в “тренды”. Почти не сомневаюсь, что те, кто платят семь евро за “журнал” козла Фаусты, еще семь евро отдают твоему “Laisvės televizija”. Когда-то бум dot-com также привлек много инвестиций, так почему инвестиции не может привлечь примитивизм и обезьянье копирование?
Покер, бестселлеры, ресторан, телепередача без просмотров, “гражданственность”, “сосиски”, “Laisvės televizija” на русском языке. И ты, Андрюкас, говоришь, что Юозукас – “тряпка”?
По вечерам смотришь в зеркало?
Предполагаю, что нет, если бы посмотрел, то понял бы, как ты жалок, нападая на человека, который в своей сфере достиг столько, сколько тебе не удастся, даже прожив 322 жизни.
Я понимаю, что ты, Андрюкас, стараешься попасть в “тренды”, автор которых – лектор партшколы Даля. Не помню, получил ли ты уже орден, но если нет, то предполагаю, обязательно получишь. За усилия. Или хотя бы за Akylas.lt (платформа, позволяющая в интернете сообщить о провокациях и действиях против Литвы – Spuntik).
Ты, Андрюкас, похож на Пятраса Гражулиса, который, увидев радугу, сразу понимает, что надо действовать. Сегодня увидел “Sputnik” и решил действовать. Потому что такой “тренд”.
Предполагаю, что ты даже не читал всего, что сказал Юозукас. А сказал он все правильно, хотя он только художник, а не “колумнист”, как ты. Литовская пропаганда глупая? Да. То, что происходит в Литве, невозможно терпеть? Да. Как терпеть, когда премьер Саулюс Сквернялис, который, скорее всего, захочет стать президентом, целует в зад предпринимателей, обещая не увеличивать налоги в тот же день, когда Eurostat объявляет, что 30% жителей Литвы живут за чертой бедности. Шальчюте этого не поймет…
Тебя, Андрюкас, может, вывело из себя то, что Юозукас любит Россию? Но ведь ты, скорее всего, любишь США? А кто-нибудь в Литве, может, любит Нидерланды или Сенегал. Ты, Андрюкас, думаешь, что твоя любовь исключительная, а Юозукас не имеет права любить? А читал ли ты, Андрюкас, Конституцию Литвы, которой исполняется 25 лет?
Юозукас говорит, что положение в Литве изменится, когда сменится власть и президент. Я его поддерживаю на 122%. Ты, Андрюкас, думаешь по-другому? Это твое право, но и я, и Юозукас в жизни достигли большего и у нас больше опыта, чем у тебя. Почему ты, Андрюкас, думаешь, что о жизни и Литве знаешь больше, чем мы с Юозукасом?
Поэтому послушай, Андрюкас, что я тебе скажу. Юозукас никоим образом не “тряпка”. Это ты – тряпка, которой слишком долго пользуются и слишком долго носят из одной кухни в другую. Твоя, Андрюкас, беда в том, что ты не понимаешь, что тобой, как тряпкой, подметали все – кто хотел и когда хотел.
Ты предлагаешь Юозукасу уезжать в Россию. Я тебя понимаю, потому что ты знаешь “тренды” и тебе еще осталась пара лет до выборов в президенты в 2019 году. Но я тебе предложу не ждать тех выборов и уже сегодня купить билет в Киев. Там выбор шире — “Laisvės televizija” пригодится и Порошенко, и Саакашвили. А ты, Андрюкас, ведь демократ – сможешь выбирать.
Только если решишь уехать, не забудь заплатить налоги, Андрюкас. Ведь Юозукас, не сомневаюсь, заплатил.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Artūras RačasLietuvos naikinimas „pabėgėliais“: lietuvių diskriminacija, teroras, iš Italijos vežami - nestabilios psichikosŠiandieninės Lietuvos valdžios tikslas – sunaikinti Lietuvą! Tokią išvadą galima padaryti iš diskriminacinių lietuvių atžvilgiu išmokų „pabėgėliams“, kurios yra 518 eurų per mėnesį, o mokyklinio amžiaus „pabėgėlių“ vaikams po 635,8 eurų per mėnesį. Mūsų VR ministras pareiškė, kad pasibaigus 2015 metais numatytam „pabėgėlių“ kvotų periodui, kuris pasibaigė rugsėjo mėnesį, į Lietuvą ir toliau bus vežami nelegalai iš Azijos ir Afrikos. Publikacijų sąrašas lietuvių diskriminacijos tema pateikiamas straipsnio pabaigoje.

Socialiai atsakingos valstybės, kurias valdo ne idiotai, kaip Lietuvoje, kuriose valdžia rūpinasi savo tautų gerove ir saugumu, taip vadinamų „pabėgėlių“, tarp kurių pabėgėlių tik 2%, į savo teritorijas iš viso neįsileidžia. Čekija priėmė 12 iš 2691 prieglobsčio prašytojų, kuriuos ji gavo pagal ES kvotą „pabėgėliams“, Slovakija priėmė 16, tuomet, kai Lenkija ir Vengrija nepriėmė nė vieno.

JAV prezidentas Donaldas Trampas dėl pavojaus nacionaliniam saugumui buvo uždraudęs įsileisti į šalį pabėgėlius trims mėnesiams iš Irano, Libijos, Sirijos, Somalio, Sudanas ir Jemenas.Kaip spalio 25 dieną pranešė BBC, Baltieji rūmai pasibaigus šio draudimo terminui, uždraudė atvykti pabėgėliams iš 11 pasaulio šalių, t. y. buvusį sąrašą dar labiau išplėtė.

Visi „pabėgėliai“, kurie vežami iš Graikijos ir Italijos į Lietuvą yra pavojingi Lietuvos gyventojams, nes jų kilmės, biografijų, kaip sakė JAV prezidentas, patikrinti neįmanoma. Jei to negali padaryti JAV, tuomet pareiškimai, kad juos patikrina Lietuvą yra melas, esantis už sveiko proto ribų.

Į ES teroristai vyksta netrukdomai per atviras sienas. Pasirodo, kad atėjūnai europiečiams kelia grėsmę ir dėl savo skirtingos prigimties. Tai įrodė italų atlikti tyrimai.

„Pabėgėlių“ grėsmė – net tik tarp jų infiltruoti teroristai. Negrai kelia grėsmę Europos gyventojams dėl nestabilios jų psichikos.

Italų tyrimai: negrai kelia grėsmę baltųjų visuomenei? Kodėl?

Italijoje atliktas tyrimas parodė, kad 54 procentai prieglobsčio prašančių Afrikiečių negrų yra psichikos ligoniai, linkę į agresiją, rašoma Breitbart. Šie žmonės, tyrėjų nuomone, yra „realiai pavojingi visuomenei“.

Breitbart rašoma, Britanijoje gyvenantys negrai psichozėmis serga šešis-devynis kartus dažniau, negu baltieji britai. Tai lemia jų nusikalstamumą, nepažįstamų žmonių žudymą be priežasties.

Viską lemia genetika

DNR dvigubos spiralės atradėjas Nobelio premijos laureatas James Watson, ilgus metus tyrinėjęs žmogaus DNR genomą, pasakė, kad yra „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

2015 metais James Watson televizijos žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.

Nustatyta, kad juodaodžių IQ yra vos 70 procentų nuo europiečių lygio, 8-12 % mažesnėssmegenys, plonesnė smegenų žievė, smegenų augimas sustoja jauname amžiuje, mažesnė pusrutulių priekinė dalis. Jų buvimas Lietuvos visuomenėje kelia ne tik fizinį pavojų, bet yra beprasmis, nes šie žmonės, dėl savo protinių gebėjimų nepajėgūs dalyvauti šiuolaikinėje renovatyvioje Europos ekonomikoje, yra našta visuomenei. Geriausias pavyzdys – JAV, kur didelė dalis negrų nedirba ir gyvena iš pašalpų karta po kartos.

Šąrašas publikacijų dėl lietuvių diskriminacijos:


Algimantas Lebionka

 Tikra, laisva ir nepriklausoma žiniasklaida
 www.vilmantinas.eu

Suicidalinė šizofrenija - nepagydoma šiandieninės Lietuvos valdžios „pabėgėlių“ liga

Suicidalinė šizofrenija - nepagydoma šiandieninės Lietuvos valdžios „pabėgėlių“ liga


Prieš kelias dienas Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pasakė, kad Lietuva nelėtins  pabėgėlių perkėlimo tempų pasibaigus Europos Sąjungos (ES) dvejų metų programai.

Ministro žodžiais, pastaruosius du mėnesius pabėgėlių priėmimas sulėtėjo, nes su jų antplūdžiu susidūrusios Italija ir Graikija nespėja parengti dokumentų. Rugsėjį Europos Komisija (EK) pateikė rekomendacijas tęsti pabėgėlių perkėlimą pagal 2015-aisiais sutartas kvotas. Pagal jas į iki rugsėjo pabaigos ES valstybėse turėjo būti perskirstyta 160 tūkst. pabėgėlių, tačiau, EK duomenimis, pasiekta mažiau nei penktadalis tikslo – priimta apie 29 tūkst. asmenų. Ministras sakė, kad Lietuva priėmė 414 žmonių iš numatytų 1105, tačiau daugiau nei 300 pabėgėlių iš Lietuvos išvyko.
O ką visa tai, ką jūs kalbate, galėtų reikšti, ponas ministeri?

2015 metais pradėta „pabėgėlių perkėlimo programa“, vykdyta neatsiklausus Lietuvos piliečių nuomonės, jau pasibaigė rugsėjo mėnesį.

Išeina, kad kalbama apie naują „pabėgėlių“ perkėlimo programą, kuri vyksta laisvanoriškai“, kurios atsisakė Višegrado šalys (Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija), nuo jos atsisakė ir Austrija.

Visa tai, be jokių abejonių, reiškia tai, kad Lietuva perėjo prie naujos, niekada nesibaigsiančios Briuselio programos vykdymo, kuri numato mūsų valstybės sunaikinimą, lietuvių tautos genocidą, mūsų tautą pakeičiant žmonėmis iš Arikos ir Azijos?

Aš manau, kad būtent tai ir pasakė šios moraliai, politiškai ir ekonomiškai degradavusios vyriausybės vidaus reikalų ministras. Ar ne tam ši Lietuvos žmonių genocidą vykdanti vyriausybė tiems „pabėgėliams“ socialines išmokas padidino iki europinių pragyvenimo minimumo standartų, kad visa ši vežama kolonistų ir „socialinių parazitų“ masė pasiliktų Lietuvoje ir ją kolonizuotų?

Mažiausiai 1296000 tūkstančių Lietuvos gyventojų gyvena žemiau ES numatytos skurdo ribos. Savo tėvų ir protėvių žemėje tapome antrarūšiais ir diskriminuojamais žmonėmis, kuriems nebegalioja Konstitucijos 29 straipsnis, draudžiantis diskriminaciją.

Lietuvos kolonizacija vykdoma planingai. Suicidalinė Skvernelio vyriausybė spalio 11 dieną nutarė „pabėgėliams“ mokėti per mėnesį po 518 eurų, o mokyklinio amžiaus „pabėgėlių“ vaikams po 635,8 eurų, kas viršija ES nubrėžtą skurdo ribą, kuri Lietuvoje yra 503 eurai.

Daroma viskas, kad į Lietuvą vežami ekonominiai migrantai, mūsų "socialiniai parazitai", naujo Čekijos premjero A.Babis žodžiais, melagingai vadinami „pabėgėliais“, nes tarp jų tėra ne daugiau 2% tikrų pabėgėlių, amžiams liktų Lietuvoje.

Priminsiu, pabėgėlio statusas numato, kad konfliktui pasibaigus jie grąžinami į kilmės šalį. Apie jokias jų „integracijas“ jokiuose SNO dokumentuose nėra nei kalbos!

Man Skvernelio vyriausybės ir žaliųjų valstiečių valdomo Seimo veikla primena suicidalinę šizofreniją.

Algimantas Lebionka
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

Šiandieninei Lietuvos valdžiai galioja vienintelis gamtos dėsnis - Archimedo

Šiandieninei Lietuvos valdžiai galioja vienintelis gamtos dėsnis - Archimedo (š. kyla į paviršių). Statkevičius ir Grigas savaip apie nepakeliamą valdžios degradacijos kvapą


Yra liaudies posakis, kad „šūdas visada į paviršių iškyla“. Tai tas pats Archimedo dėsnis, tik persakytas liaudiškai. Jis, mano nuomone, ir yra pagrindinis šiandieninės Lietuvos valdžios dėsnis. Jo jau nebeįmanoma nepastebėti, neužuosti valdžios degradacijos tvaiko.
Vakar apie Lietuvos valdžios degradaciją ir nenormalią padėtį valstybėje labai emocionaliai ir labai nuoširdžiai pasisakė žymus dizaineris Juozas Statkevičius savo interviu „Sputnik“, pavadintame „JuozasStatkevičius: to, kas vyksta Lietuvoje jau neįmanoma kęsti“. Apie tai pasisakė ir kunigas Robertas Grigas, santūriai ir dvasininko luomui derančia kalba, publikacijoje dienraštyje „Respublika“: „Kunigas R.Grigas: Svarbiausia atgauti tautinįorumą“.

Kiekvienas iš jų kalbėjo kiek iš skirtingo kampo, kiek skirtingais žodžiais, tačiau apie vieną ir tą patį: apie sunkią Lietuvos valdžios ligą ir apie nebepakeliamą iš tos valdžios sklindantį degradacijos kvapą.

Žymus drabužių dizaineris Juozas Statkevičius interviu pasakė:

„Nesunku pastebėti, kad maistą perkame Lenkijoje. Dirbame Norvegijoje, Anglijoje, atostogaujame Ispanijoje, Turkijoje… Jaunimas mokosi pasaulyje — visur! Tai kam ta mūsų Lietuva? Kad Seimo narius išlaikytume, kurie visus priverstinai išvaro emigruoti? "

„Mes jau 25 metus, tiksliau, 27 metus esame nepriklausomi, o aplink mus visi priešai. Lenkai — priešai, rusai — priešai, latviai taip pat priešai. Bet kaimynų niekada nepakeisi. Taigi, reikia rasti būdą, kad gyventume taikiai. Taip, aš esu dailininkas, ir, gal būt, nieko nesuprantu užsienio politikoje. Bet to, kas vyksta Lietuvoje, jau neįmanoma pakęsti. Politikų, kurie nuolat "dainuoja" iš televizoriaus ekranų, tiesiog neįmanoma klausytis. Kadangi viskas, ką jie sako, tik tauškalai, tauškalai ir dar kartą tauškalai. Jie,  viena vertus, nenutrūkstamai teigia, kad aplink priešai, o kita vertus, pareiškia, kad netrukus bus geriau. Klausimas: kada būtent bus geriau?

Praėjo daugiau nei ketvirtadalis amžiaus, bet jokio pagerėjimo nesimato! Priešingai, viskas tik blogėja. Kodėl gi mes stebimės, kad emigracija iš Lietuvos yra tokia didelė. To neįmanoma kęsti. Skaičiai pranoksta visas ribas. Kiek jau galima tylėti? Štai aš ir neištvėriau — išreiškiau ant savo galvos savo nuomonę Facebook. Iškart atsirado "herojų", kurie mane pradėjo, atsiprašant, pilstyti purvais (pokalbyje su Sputnik drabužių dizaineris panaudojo stipresnį žodį) pagal pilną programą. Tokių komentatorių visada užtenka. Aš stebiuosi: visi gyvena, sukandę dantis, bet tuo pačiu metu jie šaukia, kaip aš nemyliu Lietuvos.“

Paklaustas apie meilę Lietuvai, menininkas atsakė: „Jei aš jos nemylėčiau, tai labai senai būčiau išvažiavęs, kaip ir šimtai tūkstančių kitų lietuvių. Aš lengvai galėčiau gyventi bet kurioje kitoje šalyje. Bet viskas, ką darau, darau mano mylimos Lietuvos labui. Bet kodėl aš turiu tylėti? Aš gi neatrandu nieko naujo. Šiandien lengviau dirbti kasininke Londone, o ne Lietuvoje, turint aukštąjį išsilavinimą. Aš visiškai ne Lietuvos priešas ir visiškai neskatinu masiškai emigruoti. Aš tenoriu vieno — realių pokyčių šalies viduje. Ir tebūnie aš tapsiu tautos priešu, jeigu tai bus mylimos Lietuvos labui!

Apie Lietuvos ekonominę padėtį Statkevičius pasakė: „Jei padėtis būtų nuostabi, kiekvienais metais iš Lietuvos neišvyktų 30-40 tūkstančių žmonių. Kad atvykęs turistas suvoktų tiesą, reikia pasivaikščioti ne po centrines gatves, o nuvykti į kokį nors miegamąjį rajoną ir pasikalbėti su vietiniais gyventojais. Pensininkai gauna per mėnesį po du šimtus eurų. Ar tai normalu? Mano mama dirbo visą gyvenimą, o dabar aš ją išlaikau. Jau dvidešimt metų. Ir taip kiekvienoje šeimoje. Atlyginimai taip pat labai maži. O kai įvedė eurą, kainos iškart pakilo. Kai kur net tris kartus. Kaip gyventi? Štai žmonės ir bėga iš Lietuvos.“

Į klausimą, ar „Situacija gali pasikeisti į gerąją pusę, Statkevičius atsakė: „Tai gali įvykti tik pasikeitus valdžiai, įskaitant prezidentą. O kol kas mus nuolat puola Rusija. Juokinga girdėti, kiek kartų ji jau mus puolė. Beveik kasdien tankai pas mus važiuoja. Tiesą sakant, lietuviška propaganda jau įgriso. Tai kvaila! Na ką, ką Rusijai čia, Lietuvoje, veikti? Kam mes jai?“

„Taigi sakau tiesą. Jei mane kas nors nušaus, tegul nušauna. Ką čia padarysi… Pakartosiu, aš nieko neišgalvoju, aš sakau tikrą tiesą. O tiesa visada nepatogi. Ir mes vis laukiame, laukiame, kada gi bus geriau. O niekas nesikeičia. Jau 27 metus…“

Kunigo Roberto Grigo interviu
interviu


Interviu dienraščiui „Respublika“ kunigas Robertas Grigas kalbėjos apie davasines Lietuvos valdžios ligas: nepagarbą tautai, jos istorijai, kultūrai. Jis pakvietė mus „susigrąžinti tautinę savigarbą.“

Apie nonsensą, kai dėl Lukiškių aikštės memorialo projekto vertinimo Kultūros ministerija pasiryžusi kreiptis į užsienio ekspertus, kunigas ir žymus visuomenininkas atsakė:

„Kažkuriam laikrašty mačiau, manau, teisingą ir įžvalgią antraštę, kad mūsų Tautos laisvės kovų atminimo įamžinimą nulems svetimi. Tai iš tikrųjų susiję su savigarba ir su tuo keistu drovėjimusi būti savimi, būti lietuviu su visa savo istorija ir praeitim. Tarsi mes patys nežinome, kas mums yra geriausia, vertingiausia, kaip mes norėtume įamžinti savo Laisvės kovą ir savo žuvusiuosius. Tai išreiškia bendrą nuotaiką, kad esame jeigu ne niekas, tai nelabai kas, o jeigu prisidės tarptautiniai ekspertai, tai bus teisingiausiai nuspręsta. Tokios nedrąsos įgalinti save kaip Tautą, kaip visuomenę, kaip valstybę nuspręsti, kas mums yra geriausia, sindromas yra tam tikros dvasinės ligos požymis, kurį reikia sąmoningomis pastangomis šalinti. Tai nesveikas savęs nuvertinimas, kurį psichologai kartais įvardina kaip menkavertiškumo ar žemos savivertės kompleksą. Jeigu tauta yra tam tikra kolektyvinė asmenybė su bendra istorija, bendra patirtimi, savitu, negalėtume nuginčyti, praturtinančiu žmoniją mentalitetu, pasaulėvoka, tai ir žmogaus, asmens savybės jai kažkiek būdingos.“

„Demokratinėje visuomenėje kiekvienas gali nekliudomai ieškoti tiesos ir formuoti savo vertinimus. Negali uždrausti Michnikui atvykti ir dėstyti savo požiūrį. Bet kai istorijos supratimas ir aiškinimas paliekamas visiškai savieigai, tai ir nutinka, kad visi, kas tik netingi, mums aiškina, kokie mes esame, kokie turime būti. O bendro valstybės požiūrio ar sąmoningo Tėvynės meilės ugdymo kaip ir nelieka. Tada labai sunku tikėtis, kad užaugs patriotiškų piliečių karta. Daug kas peikia ar pravardžiuoja kaip autoritarinį ar atgyvenusį (nors tai labai diskutuotina) Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos Respublikos, Smetonos laikų Lietuvos ugdymą, kai tiek istorijos vadovėliuose, tiek apskritai visuomenės ar jaunimo ugdymo procesuose buvo sudėlioti labai aiškūs akcentai, kurie, manau, neklastojo ir neiškraipė istorijos faktų, bet žadino pasididžiavimą savo Tauta, minėjo, kuo mes buvome unikalūs, kas yra gera ir vertinga Tautoje. Ir jei prisimename prieš skrydį per Atlantą parašytą Dariaus ir Girėno testamentą, kur jie su pasididžiavimu kalba, kad skris į Lietuvą, tikėdami, kad Lietuvos jaunoji karta dar didesnių žygių padarys dėl savo Tėvynės, manau, tokia nuotaika nebūtų buvusi galima, jeigu to meto jaunimo ugdymo organizacijose ar istorijos vadovėliuose būtų vyravusi neapibrėžta amorfiška nuotaika: na, mes patys nelabai ką sukūrėm, kultūrą mums atnešė lenkai, Vytautas buvo šunsnukis, nors ir savas... Jei būtų vyravusi tokia nuotaika, tikrai nebūtų buvę daugybės pavyzdžių net paprastų žmonių gyvenime, kurie statė paminklus ar Lietuvai, ar žuvusiems savanoriams, ar Vytautui Didžiajam per jo 500 metų jubiliejų. Jei nebūtų buvę kryptingo, sąmoningo patriotinio ugdymo, nebūtų buvę tokio galingo visuomenės patriotinio nusistatymo, kuris paskui neabejotinai paskatino tas dešimtis tūkstančių jaunų vyrų - ūkininkų, inteligentų, studentų - eiti į partizanus ir ginti Lietuvą miškuose. Dabar mes irgi turim pasirinkimą - jei paliksime savieigai tuos procesus ar leisime, kad mums primestų ideologizuotas istorijos interpretacijas, švelniai tariant, nelabai patriotiškai nusiteikę asmenys, - turėsime, be abejo, tokį amorfišką nelabai aiškų rezultatą.

Kunigas Grigas išreiškė požiūrį, kad Lietuva, visų pirma, turi būti lietuvių tautos namais. Jis pasakė:

Be abejo, valstybė, jei ją suprantame klasikiniu požiūriu, yra ir turi būti suvokiama kaip tautos namai, kaip struktūra, kuri turėtų saugoti tautą, padėti jai išskleisti visą savo dvasinį ir fizinį potencialą, gerąsias savybes. Tokios valstybės pareiga daryti viską, kad būtų skatinamos palankios, pozityvios įtakos ir kiek įmanoma izoliuojamos žeidžiančios, griaunančios įtakos - tiek ideologijos prasme (kalbu apie modernųjį genderizmą, abejotiną lytiškumo, šeimos sampratą ir praktikas), tiek politine prasme. Turbūt turite galvoje ir migracijos iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga ir daugelis jos valstybių. Aišku, mes, krikščionys, kurie ugdomi artimo meilės dvasia, irgi tam tikrą dilemą išgyvename, nes neturėtume brutaliai atmesti ar užsidaryti nuo tų žmonių, kurie kenčia, kuriems reikia pagalbos. Bet, kita vertus, matant platesnį kontekstą, na, viena yra priimti karo išvarytą tikrai kenčiantį, gal kitaip negalintį išgyventi žmogų ar šeimą, bet kita yra žmonės, kurie, kaip matėme per visus praėjusius metus Europoje, ateina su pikta valia, nusiteikę griauti visuomenę, kultūrą, nusiteikę žudyti. Aišku, yra ta maksima, imperatyvas priimti ir padėti kiekvienam, kuris stokoja, bet kartais aš savęs ir bendraminčių klausiu, o kaip yra su tais, kurie ateina į tavo namus ir į tavo šeimą su kirviu ar peiliu kaip plėšikai. Ar čia irgi pareiga į savo šeimą, į savo valstybę įsileisti tą potencialią grėsmę, kuri gali nešti ir chaosą, ir terorą, ir labai didelę žalą visuomenei? Daug kas peikia Lenkijos arba Vengrijos atsisakymą priimti pabėgėlius (gali būti diskutuojama, kiek ta nuostata pagrįsta), bet aš manau, kad politikai, savosios visuomenės išrinkti, atstovaujantys savo valstybei, taip pat ir krikščionišku požiūriu, pirmiausia įpareigoti rūpintis ta juos išrinkusia visuomene, savo valstybe, jos gerove. Ir jeigu jie darytų neapgalvotus sprendimus, kurie gali pakenkti visuomenei, sukelti jai grėsmę, kažin ar jie atliktų savo pareigą. Vienpusiškas lenkų ar vengrų kritikavimas ar spaudimas jiems dvelkia nesiskaitymu su nepriklausomų valstybių suvereniomis teisėmis. Turėtų vykti pagarbus dialogas ir abiem pusėms priimtinų sprendimų ieškojimas, o ne grasinimai baudomis. Panašiai reikėtų vertinti ir numatytas kvotas ES šalims priimti pabėgėlių tiek, kiek nustatys kažkokia aukštesnė instancija, - jaučiamas galingo centro noras diktuoti šalims, kurios, ačiū Dievui, yra ne provincijos ar regionai, o valstybės, savanoriškai sudariusios Europos Sąjungą. Privalu gerbti jų kultūrinę tapatybę ir suverenumą. Reikia padėti tikrai kenčiantiems pabėgėliams, bet ne per prievartą, o bendru sutarimu ir gera valia. O geriausias darbas būtų pasiekti, kad tarptautinė bendruomenė sutelktomis pastangomis atkurtų taiką ir pragyvenimo galimybes pabėgėlių gimtosiose šalyse. Kad būtų pašalintos žmones bėgti verčiančios priežastys.

Į klausimą, kas galėtų pagelbėti lietuvio savivertei, kunigas Grigas atsakė:

„Pirmiausia tos tikrovės pažinimas. Turime įsisąmoninti, kad savęs menkinimas yra liguistas reiškinys, dvasinė liga, kenkianti ir visavertiškam, kūrybingam tautos gyvenimui, ir valstybingumui. Tai pripažinę, ne tik patys turime keisti tą vidinę prisitaikymo ar pataikavimo, savęs nuvertinimo būseną, bet tam reikalingos ir konkrečios priemonės, kurios stiprintų pagarbą savo tautiškumui, tapatybei, valstybingumui. Tautos interesus išreiškianti valdžia turėtų numatyti paprastus ir aiškius žingsnius, kaip stiprinti sveiką nacionalinę savigarbą. Savigarbą, kuri neniekina, nenuvertina kitų tautų, bet kartu iškelia, kas tikrai vertinga, gera, brangintina mūsų Tautoje, mūsų kultūroje, kad mes tiesiog neišnyktume tiek iš politinio, tiek iš kultūrinio pasaulio žemėlapio. Matyt, reikia ir paprastiems piliečiams, ir vadinamajam elitui, ir valstybės vadovams pratintis jausti, kad esame ne geresni, bet ir ne blogesni už kitus ir kad esame vertingi kaip lietuviai, kaip Lietuvos valstybė. Ir turime atitinkamai elgtis, priimdami tiek vidaus, tiek užsienio politikos sprendimus.“


Išsakytos mūsų šviesuomenės, šių dviejų šviesių žmonių mintys – tai, ką galvoja visi Lietuvos patriotai, žmonės, kurie myli savo tėvynę, kurie puoselėja jos gyvastį, pergyvena dėl Lietuvos ateities. 

Šie du iškilūs žmonės yra tie, kas turi svorį, kas pagal Archimedo dėsnį visada yra giliai ir yra labai toli nuo viso to lengvo, nuolatos į visuomenės paviršių kylančio ir čia skleidžiančio degradacijos smarvę – šiandieninės Lietuvos valdžios.
Algimantas Lebionka
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu