2014 m. rugpjūčio 2 d., šeštadienis

Слушайте эти слова

Слушайте эти слова

2014 m. gegužės 1 d., ketvirtadienis

Būkim Draugais, padėkim parazitams grįžti namo.

      
   Brangūs Darbo Žmonės, suprantu, kad šiuo metu gyvenat labai baisiu ir negailestingu laikotarpiu. Puikiai žinau, kaip esate žlugdomi ir psichologiškai terorizuojami Lietuvos Valstybę užvaldžiusių parazitų. Labai gerai žinau, kad esate skurdinami, naikinamas smulkus ir vidutinis verlas, bei verslo galimybės. Prarandamas pragyvenimo šaltinis ir darbo vietos. Todėl daugelis iš Jūsų turite problemų su pinigais, nes netenkatę verslo galimybių ir darbo vietų, turite problemų su bankais, nes sąmoningai valstybę užvaldžiusių parazitų dėka, praradote verslo galimybes ir darbo vietas.  Todėl daugeliui Jūsų( turiu omenyje tiek fizinius, tiek juridinius asmenis), tapo sunku vykdyti gudriai bankų smulkiu šriftu surašytų sutarčių įsipareigojimus.
     Labai gerai suprantu, apie bankų savivaldžiavimą ir vienašališkus jų išsidirbinėjimus ir reikalavimus iš Jūsų neįmanomų dalykų. Būtent jų sąmoningai keliama panika ir žlugdo verslą ir žmonių gyvenimus.
     Taip pat puikiai žinau, apie kaškokius tipo bankų talkinykus išieškančius iš jūsų skolas, nes bankai savivaldžiaudami nutraukinėja sutartis, arba sąmoningai vengdami jas pratesti.
    Žinau ir tai, kad jie psichologiškai jus terorizuoja ir gudriai čiulpia iš jūsų pinigus, neturėdami tam jokio teisinio pagrindo. Čiulpia labai gudriai, nors jūs geranoriškai atliekate įmokas, ką ir toliau būtumėt darę be jų pagalbos, jeigu bakas nebūtų savivaldžiaves ir bendradarbiaves ieškant abiems pusėms palankaus sprendimo.  Taigi, bakų talkinykai perima skolos išieškojimą, be jokių susitarimų su jumis ir be jokių teismo sprendimų, jūsų skolos visiškai nemažėja ir netgi auga, nes tie pinigų čiulpikai įsidrąsino ir nebejaučia jokių padorumo ribų. Jie skaičiuoja palūkanas ir netgi delspinigus, nors neturi jokios sutarties su Jumis ir jokio teismo sprendimo, o skola ne tik nemažėja bet ir auga. :)
      Taigi, jeigu turite finansinių problemų, bankai ir ale skolų išieškotojai paims iš jūsų dvigubai, delspinigius ir palūkanas ir dar paaugins jūsų skolą.  Žodžiu, atvirai vykdomas žmonių apiplėšinėjimas. Kuriam niekas netrukdo, nes niekam tai nerūpi išskyrus Jums patiems. Todėl tam turime uškirsti kelią mes patys. 
     Teisiniu būdu vykdomi skolų išieškojimai vyksta visiškai kita tvarka, pirmiausiai išieškomi pinigai dengia įsiskolinimą o tik tada, išieškomi delspinigai, jeigu tokius apskritai priteisia teismas. 
     Taigi, bankų sukurti ale skolų išieškotojai čiulpia iš žmonių pinigus ir nuolat terorizuoja psichologiškai, reikalaudami nedelsiant sugrąžinti dideles pinigų sumas, kas , jeigu nesate pinigų spausdintojas, yra visiškai  neimanoma.

    Tai akivaizdus turto prievartavimas prisidengus įvairiais pavadinimais ir pučiama migla apie viso to teisėtumą. Kitaip sakant turto prievartautojai legalizavosi ir vykdo atvirą susidorojimą su Žmonėmis. Daugialiui iš mūsų yra žinomi atvėjai, kai savivaldžiaujantys bankai, ale skolų išieškotojai ir netgi antstoliai, terorizuodami žmones ir reikalaudami neįmanomų dalykų priveda žmones ne tik prie beprotystės, bet ir prie savižudybių.
    Savaime suprantama, kad silpnesni ir mažai gyvenimo užgrūdinti žmonės, nuo atviro psichologinio teroro praranda sveiką protą ir palieką gyvenimą privesti prie savižudybės. 
     Suprantu, kad žmonėms iškyla begalo sudėtingų situacijų, bet pasistenkite nepalūšti, bet kovokite už save ir viešinkite savo istorijas, kurios padės kitiems išgyventi tai, ką išgyvenate Jūs. Tik bendrom jėgom, mes sugebėsime išgyventi sudėtingą laikotarpį iki taip tariamo mirties taško, po kurio gyvenimas pradės tvarkytis. 
    Šiuo metu vyksta neišvengiami procesai, kaip mes Žemės gyventojai privalome apsivalyti nuo mus apskretusio moralinio brudo.
    Žemei reikalingi kūrėjai, kurie dirba realiai, kuria produkciją ir atlieka paslaugas, kurios vysto žmonijos raidą ir yra ne tik labai naudingi Žmonijai bet ir Žemei.
    Dabar pagalvokite, kokią naudą daro Žemei ir Žmonijai tie, kurie dabar su Jumis bando susidoroti?

    Galima pagalvoti ir apie tuos, kurie planetoje Žemė, kursto nesantaiką ir sukuria karinę padėtį ir žudo taikius ir beginklius žmones? 
   Pabandykite suprasti, ar jie reikalingi Žemei ir Žmonijai? Taigi tie, kurie sukelia karus, žudo taikius žmones ir tie, kurie terorizuoja žmones psichologiškai, čiulpia iš žmonių pinigus ir juos niekina, yra nereikalingi ne tik Žmonijai, bet ir Žemei.

    Žemei reikalingi kūrėjai, kurie kuria, pošia ir saugo Žemę ir gamtą, tame tarpe ir Žmoniją. 
Kaip jūs manote, kodėl dabar vis ryškėja ir atsiveria tie, kas bando susidoroti su Žmonija?  

     Ogi vyksta natūrali atranka, Brangūs Darbo Žmonės, Jūs visada būsite reikalingi.

     O tie, kurie siekia naudos tik sau, pamiršdami, kad esame tos pačios žemės gyventojai ir jūsų nebelaikydami žmonėms ir kasdami duobę kitiems, patys save nuteisė pražūčiai.
     Tokių planeta Žemė atsikratys, vos tik jie visi išplauks į paviršių ir demaskuosis, kas šiuo metu aktyviai ir  vyksta.
     Sakoma Draugą pažinsime nelaimėje, būtent dabar ir gyvename tos nelaimės būsenoje, kai privalome pažinti, kas yra Draugai ir kūrėjai, o kas yra  didžiausi Žmonijos priešai, griovėjai, naikintojai ir žudikai. 
Taigi metas būti su tais, kuriems save priskiriat, todėl mūsų pareiga kalbėtis bendrauti ir padėti mus apspitusiems parazitams demaskuotis, o tada ir nuleisime vandenį su visom Žemės fekalijom į Didingos Visatos kanalizaciją.  
    Būkim Draugais, padėkim parazitams
 grįžti namo. 
  Niekada nepraraskite vilties, nėra gyvenime padėties, be išeities, kol esame gyvi. Taigi saugokite save ir likite gyvi, kad ir kaip parazitaves Visatos brudas, Jus bandys privesti prie savižudybės. Mylėkit save ir branginkite savo gyvenimą, kovokite su problemomis ir nepalikite jų pasitraukdami iš gyvenimo ir padarydami dar daugiau problemų savo artimiesiems. GYVENKIM GYVENKIM GYVENKIM. ;) 

  Kviečiu visus turinčius mano išvardintų problemų kiptis rankomis ir bendrom jėgom kovoti už savo teisę gyventi. Jėga slypi vienybėje. ;)

  Vilmantas Povilaitis
  2014-05-01
  www.vilmantinas.com

2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

Atleisk Tėvyne
Tėvyne mano Lietuva 
Man taip skaudu
Kad du dešimtmečius
Tu draskoma ir žlugdoma 

Atleisk prašau Tėvyne
Kad apsigavome
Kad klausėm parsidavėlių
Kad klausėme vilkų

Kurie apgavę visą Tautą
Išniekino tave , išprievartavo
Išdraskė tavo didį turtą
Kurį kaupiai ilgus metus

Atleisk prašau Tėvyne
Kad buvom tokie naivūs
Ir leidomiesi mulkinami
Kląstingų padarų

Kurie pakirto tavo pamatus 
Ir didžią tavo dvasią
Kurią it kirmėlės
jie tebegraužia vis

Atleisk Tėvyne Mums
Kad ne ryžtingi Mes 
Atleisk Tėvyne Mums
Kad bijom išsižiot

Mums gėda ir apmaudu
Kad neapgynėm 
Kas laistyta ir permerkta 
Mus protėvių krauju

Vilmantas Povilaitis
12-06-22

www.vilmantinas.com 


2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienis

Man iškilo klausimų, rusofobams ir putinofobams, kaltinantiems dėl savo nelaimių Rusiją ir Putiną.

Man iškilo  klausimų, rusofobams ir putinofobams, kaltinantiems dėl savo nelaimių Rusiją ir Putiną.


      Taigi:


    1. Ar Rusija ir Putinas, išgrobstė Lietuvos turtą, suniokojo gamyklas, fabrikus, žemes ūkio sektorių ir Lietuvos ekonomiką?

    2. Ar Rusija ir Putinas, su magaryčiomis padovanojo "Mažeikių Naftą" amerikonams?

    3. Ar Rusija ir Putinas, praskolino Lietuvą?

    4.  Ar Rusija ir Putinas, sukūrė ES, kuri yra Tautų kapinės.

    5.  Ar Rusija ir Putinas  įvedė Pasaulinio masto okupantų karines pajėgas (NATO) i Lietuva ?

    6.  Ar Rusija ir Putinas, Lietuvos gatvėmis paleido gėjų paradus?

    7. Ar Rusija ir Putinas, iš Lietuvos išvarė didžiulę dalį Lietuvos Piliečių?

    8. Ar Rusija ir Putinas, reikalauja Lietuvos teritoriją parduoti užsieniečiams?

    9. Ar Rusija ir Putinas, nori įvesti rublį Lietuvoje, ar vistik ES nori į Lietuvą įvesti eurą?
     
   10.Ar Rusija ir Putinas, blokuoja ir dusina Referendumą ir Lietuvių Tautos valią?
   
   11. Ar Rusijos ir Putino bankai terorizuoja ir apiplėšinėja Lietuvos Fizinius ir Juridinius asmenis?

   12. Ar Rusija ir Putinas iš Lietuvos teisėsaugos padarė banditosauga, kuri nevykdo teisingumo, bet daro baisiausius nusikaltimus pasislėpę, po teisine neliečiamybe?

   13. Ar Rusija ir Putinas paskyre Lietuvos Prezidentę, kuri aktyviai slepią savo praeitį ir savo “žygdarbius”?

    Nebeklėdėkit, nes veržiat sau ir Lietuvių Tautai kilpą ant kaklo. Bent minimaliai pažadinkite apmiruses proto lasteles. 

Bent sau sąžiningai atsakykite į šiuos klausimus.

Vilmantas Povilaitis
2014-04-10
www.vilmantinas.com

2014 m. kovo 24 d., pirmadienis

Atmintinė prieš rinkimus: vagys būna dviejų rūšių:

Atmintinė prieš rinkimus: vagys būna dviejų rūšių:

„Kartą gėlininkas atėjo į kirpyklą nusikirpti. Kai atėjo laikas susimokėti, kirpėjas tarė: „Aš neimsiu pinigų. Šią savaitę kerpu nemokamai“. Gėlininkas jam padėkojo ir išėjo. Kitą rytą, kai kirpėjas atėjo atidaryti kirpyklos, prie durų rado padėkos laišką ir dvylika rožių.

Paskui atėjo apsikirpti kepėjas, bet kai ruošėsi mokėti, kirpėjas jam tarė: „Aš neimsiu pinigų. Šią savaitę kerpu nemokamai“. Patenkintas kepėjas išėjo. Kitą rytą kirpėjas prie durų rado padėkos laišką ir dvylika pyragėlių.

Atėjo kirptis senatorius, ir kai jau ruošėsi mokėti, kirpėjas ir vėl tarė: „Aš neimsiu pinigų. Šią savaitę kerpu nemokamai“. Senatorius apsidžiaugė ir išėjo.

Kitą dieną, kai kirpėjas atėjo į darbą, prie durų stovėjo dvylika senatorių, dešimt deputatų, penkiolika patarėjų, meras ir keli ministrai, mero žmona ir šeši vaikai - visi nemokamai kirptis.

Čia, mielas drauge, ir yra skirtumas tarp paprastų žmonių ir „garbingųjų“ grupės narių, kurie mus valdo:

Prašau, per kitus rinkimus balsuok įdėmiai ir su švaria sąžine.

Spręsti tau!

1. Paprastas vagis vagia daiktus: pinigus, laikrodžius, grandinėles, automobilius, mobiliuosius telefonus ir dar visokiausius niekus.

2. Vagis politikas vagia daugiau: sveikatą, būstą, išsilavinimą, pensijas, poilsį, darbą, taip pat sąžinę.

1. Pirmasis vagis renkasi tave.

2. Antrąjį vagį išsirenki tu.

Pagalvok!

Su geriausiais linkėjimais, KIRPĖJAS“

2014 m. kovo 20 d., ketvirtadienis

Pasirašyk už TAUTOS kandidatą į Prezidentus. JAU GALIMA PASIRAŠYTI IR INTERNETU!!!

JAU GALIMA PASIRAŠYTI IR INTERNETU!!!

Pasirašyk už TAUTOS kandidatą į Prezidentus
     Reikia 20 000 parašų, kad Rolandas Paulauskas išeitų į finišo tiesiąją ir su sisteminiais kandidatais susikautų tiesioginiame eteryje. Galva dedu, Rolandas juos gliaudys kaip pernykštes saulėgrąžas.

 Kol kas tai vienintelis kandidatas į Lietuvos Prezidentus, kuris kalba tiesiai šviesiai ir aiškiai, nenuslėpdamas nuo Lietuvių Tautos to, kas vyksta Lietuvoje ir Pasaulyje. Daugelis žmonių, apie tai, kas vyksta pasaulyje ir tuo pačiu Lietuvoje, net nenutuokia, todėl begalo svarbu, kad apie tai kuo daugiau būtų kalbama nieko nenusliapiant. Sisteminiai kandidatai į Lietuvos Prezidentus mano giliu įsitikinimu, vykdo globalistų planus, pavergiant viso pasaulio Žmoniją, todėl jie nelinkę būti atvirais ir kalba kalbas, kurios paruoštos sistemos.
  Tad nebebūkimę naivūs ir išsirinkime savo Prezidentą, Tautos Prezidentą, kuris nukirs išsigimusios sistemos šaknis, kurios naikina Mūsų Valstybę ir Mūsų visų gyvenimus.


  Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com
2014 m. vasario 22 d., šeštadienis

Lietuvos Valstybė priklauso Lietuvių Tautai. Tik Tauta gali kurti savo Valstybės ateitį.

Valstybės Šeimininkai yra Lietuvių Tauta o ne saujelė Tautos išlaikytinių, kurie aktyviai bando pasipriešinti TAUTAI.
   Nes yra galimai parsidavę arba visiškai nesugebantys susioriantuoti ir suprasti, kas parašyta Lietuvos Prezidento ir Seimo narių priesaikoje, bei Lietuvos Konstitucijoje.
   Lietuvos Konstitucijos I skirsnis
                                                             LIETUVOS VALSTYBĖ 
   1 Straipsnis Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.
   
   Taigi, kaip Lietuvos prezidentai ir seimo nariai vykdo kitų Valstybių nurodymus, nusispjovę ne tik į Tautą, bet į Lietuvos Konstituciją?

    2 Straipsnis Lietuvos Valstybę kuria Tauta. Suverinitetas priklauso Tautai.

    3. Straipsnis Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suveriniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
    Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos Valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

    4. Aukščiausią suvereną galią Tauta vykdo tiesiogiai, ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

   Neberašysiu aš toliau, kas aiškiai ir paprastai suprantamai parašyta Lietuvos Konstitucijoje, Ją galite isigyti patys, jeigu dar nesugebate suprasti, kad Lietuvos Valstybės Šeimininkai yra Tauta.
    Pabaigai norėčiau pagarsinti tai, kas parašyta LRK 7 Straipsnyje:

    LRK 7 straipsnis :  Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

     Taigi, visos sutartys ir įstatymai ar kiti teisiniai aktai, kurie yra priešingi Lietuvos Konstitucijai yra neteisėti ir yra teisiškai negaliojantys. Tad nebemulkinkit Žmonių norintys išparceliuoti Lietuvos teritoriją , ES ir EURŲ stradivarai GAME OVER. ;)


 Vilmantas Povilaitis
 2014-02-22

666 - ПРОРОЧЕСТВО ЛАЗАРЕВА 2012 - 2030.mp4 (grojaraštyje)

Kas, ką ir kodėl vadina apgavikais?2014, Vasario 20, 18:57 | Sarmatas.LT
Tautai pralaužus referendumo ledus prasidėjo propaganda prieš referendumą. Beje, kiekviena antireklama yra reklama.

Įsibėgėjus propagandai gerai būtų išvysti Čekuolio „protingus“ patarimus. Tai tikrai paskatintų teisingai apsispręsti.

Propagandistams neturint argumentų yra imamasi purvinų technologijų. Vienas iš tokių būdų yra tautos atstovus parodyti nesusivokiančiais tikrovėje kvailiais, apgavikais ir sukčiais, o jų oponentus kitoje pusėje esant – „ekspertais“, „specialistais“ ir „profesionalais“. Tai jau buvo daroma ir agituojant už Europos sąjungą 2003 metais. Pateiksiu vieną tokį pavyzdį.

Išklausiau vienos agitacinės laidos garso įrašą, pateiktą VRK puslapyje ( http://www3.lrs.lt/rinkimai/2003/referendumas/referendumas.htm ). Tai 2003-05-02 dienos Lietuvos radijo agitacinė laida „Būkime europiečiai!“.

Vedėjas Česlovas Burba.
Tema: Ką Lietuva praras neįstojusi į ES?

Dalyviai agituojantys „už“: Finansų ministrė Dalia Grybauskaitė ir Seimo vicepirmininkas Vytenis Andriukaitis.

Dalyviai agituojantys „prieš“: Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Endriukaitis ir ūkininkas žurnalistas Pranciškus Šliužas.

Daugelis dalyvių ir šiomis dienomis yra išreiškiantys nuomonę ir poziciją šiais klausimais. Siūlau šį įrašą atidžiai perklausyti
(2003-05-02 Būkime Europiečiai!).
Keletas pokalbio vietų labai aiškiai parodo kas suvokia tikrovę ir kas užsiima minėtomis purvinomis technologijomis bei propaganda.

Štai dvi trumpos atkarpos apie „Sodrą“ (nuo 29m 05s iki 32m 11s ir nuo 34m 06s iki 35m 37s):
Sodra-1 ir Sodra-2.

Komentuoti neverta, nes visi puikiai suvokiame dabartinę „Sodros“ situaciją.

Pokalbio išklotinė:

Pranciškus Šliužas. Naktį nemiegojau ir vis galvojau, o gal aš ką nors praleidau, gal kur
nors suklydau. Ir žinot, aš manau, šią laidą daugiausiai klauso žmonės kurie dabar namuose, ypač
vyresnio amžiaus. Ir štai kai aš pamatau tuos agitacinius lapelius, kuriuose sakoma, jog jūsų vaikai
ir anūkai galės laisvai judėti, išvažiuoti.

Aš pagalvojau, palaukit, jie išvažiuos, dirbs kitur. Kas mokės „Sodros“ mokesčius Lietuvoje? Jeigu pagrindiniai dirbantys žmonės išvažiuos. Iš ko jūs seneliai, tėveliai gausite pensijas, man įdomu? Čia aišku ponia Grybauskaitė pažers kokių nors skaičių. Bet jūs tik patys pagalvokit. Dirbantys žmonės dirbs kitur. Jie kaups sau pensijom privačiuose fonduose. Jie ne čia mokės mokesčius.

Todėl mokesčių sistema taip pabyrės. Jūs atsiminkite, jau šiame etape šitie žmonės dažniausiai jus apgavo jau kelis kartus. Pirmą kartą rublius velniop nunešė. Antrą kartą dolerius. Tas pats Šarkinas gražiai lūputes raitodamas sakė: „kaupkite kokia norite valiuta“. Aš 5 tūkstančius dolerių laikiau banke. Anksčiau skaičiavau 20 tūkstančių turiu litų, dabar skaičiuoju 15 turiu tūkstančių. Tai va, du kartus jau nukelnėjo (paliko be kelnių), čia pat, žmones paprastus. Aš manau, dar einantį eurą, dar kartą nukelnės, čia labai gražiai. Todėl galvokite kiekvienas apie savo kišenę, prieš tai.

Česlovas Burba. Gerai suformuluotas klausimas. Beje, būčiau pateikęs ir aš jį. Sakoma, kad iš tiesų jauniems, gabiems žmonėms bus atvira Europos sąjungos ir mokslo, ir darbo erdvė. Tačiau seni žmonės klausia ministre. Taip, jeigu žmonės išvažiuos, pensijas kaupsis kaupiamuosiuose
fonduose, nepriklausomai kurioje šalyje jisai būtų. Tai kas iš tiesų mokės pensijas tiems žmonėms, kurie liks gyventi čia?

Dalia Grybauskaitė. Na pirmiausia, tai nebus taip lengva išvažiuoti (!). Iš tiesų tik šešios šalys atveria sienas. Ir tas išvažiavimas, parodė praktika kitų šalių, buvo labai santykinai nedidelis. Ir paskui po septynių, maždaug, aštuonių metų prasideda grįžimo procesas. Todėl čia aš nemanyčiau, kad labai bus sudėtinga. Mokėjimai ir mokesčių sistema yra pritaikyta bet kokiam stresui. Lietuvos valstybė taip pat turi rezervą ir stabilizavimo fondą, kuris yra ir skirtas esant sudėtingai situacijai pagelbėti valstybei. Taigi valstybė yra pasiruošusi išoriniams nedideliems stresams.

Na o visada mane domina, kai privatūs asmenys, ne specialistai mėgina aiškinti, kad kažkas nežino, arba nemoka, arba meluoja dėl mokesčių sistemos, patys nebūdami specialistais. Tai tokios konstatacijos, be abejo, visada kelia daug nuostabos. Kada diskusijoje dalyvaujantys žmonės
menkai nusimanydami apie finansų ir mokesčių sistemas, tame tarpe Europos sistemos, mėgina aiškinti, kad ministrė, pavyzdžiui, gali pažerti skaičius. Aš ir dėl to nenoriu žerti, nėra su kuo ginčytis paprasčiausiai. Aš esu profesionalas, specialistas ir galiu garantuoti, kad visi dalykai bus
numatyti laiku ir rezervų valstybė turi tam.

Vytenis Andriukaitis. Kai ponas Šliužas gąsdina, kad išvažiavę žmonės nemokės socialinio draudimo mokesčio, jis tiesiog meluoja. Galiu pasakyti tamstai, kad socialinės sistemos kiekvienoj valstybėj yra tų valstybių nuosavybė. Ir žmogus dirbantis Portugalijoj, privalės mokėti „Sodros“ mokestį, jeigu jis visiškai neiškeliaus.

Česlovas Burba. Lietuvai?

Vytenis Andriukaitis. Taip Lietuvai. O savo dalį, tuos privačios dalies kaupiamuosius,galės dėti į fondą. Ir antras dalykas. Portugalijoj jis turės dar vieną šansą. Jis ten, jau kaip legalus žmogus. Galės dirbti pagal Portugalijos įstatymus ir pretenduoti į dalį pensijos dydžio, kai jis dirbs
toj šaly. Tai štai jis turi du pliusus. Jisai sau gali pasididinti dalį pensijos. Jo niekas neatleidžia nuo Lietuvos socialinio draudimo, nebent jis atsisakytų Lietuvos pilietybės ir išvažiuotų. Ir taip yra ne tik Lietuvoje, taip yra visur aplinkui. Taigi mes, negąsdinkime žmonių tuo, ko nėra. Iš tikrųjų pritarčiau ministrės pozicijai, kad ir profesionalams tikrai tiesiog būtų sunku dirbti.

Pranciškus Šliužas. Čia yra toks reikalas. Tu man į ranką kalbėk ką čia mes pasigilinsime kokiais nors tai. Aš kai jaučiu viską aplinkui geriau. Taip sakant, aš sakiau, šitie ponai yra astronautai, jie vaikšto ne žeme. Šiaip, miela tamsta, ten kur klausėte kur pablogėjo. Visų iki šiol įstojusių šalių sąlygos stojimo, buvo kelis kartus geresnės, negu dabar stojančių.

Ištrauka apie išmokas (nuo 44m56s iki 45m49s): Išmokos. Tai taip pat jau ilgai besitęsiančių, deja, tik kalbų, o ne darbų ir pasiektų realių rezultatų objektas.

 

Pokalbio išklotinė:

Pranciškus Šliužas. Aš noriu kirsti lažybų, nežinau su kuo. Lažintis iš to, kad jeigu mes, kuris nors Lietuvos kaimas, gaus bent pusę pažadėtos paramos. Aš, pavyzdžiui, atiduodu visų trijų metų paramą, kurią aš gausiu iš Europos sąjungos. Bet jeigu mes jos negausime, aš norėčiau gauti trijų metų Vytenio Andriukaičio atlyginimą. Jeigu jie garantuoti tokia parama, tai aš lažinuosi.
Lažinuosi nedvejodamas.

Česlovas Burba. Bandykime išvengti lažybų tiesioginio eterio metu.

Dalia Grybauskaitė. Aš labai trumpai. Be lažybų. Norėčiau pasakyti, kad tas lėšas yra numačiusi ir mums finansuos ir perves būtent Europos sąjunga. Taigi, jų nei pavogti, nei nusavinti kam nors kitam, negu tikslingai žemės ūkiui, nebus įmanoma.

Paskutinis gabaliukas apie skolą (nuo 51m38s iki 52m07s): Skola.mp3. Pakankamai tiksliai

Pranciškaus Šliužo numatytas skolos dydis, nors jis tik „paprastas“, o ne „ekspertas“. Dar kartą atkreipsiu dėmesį, kad pokalbis vyko 2003-05-02, o kalbama buvo apie 2004, 2005 metus.
Duomenys apie skolą paimti iš Tavo skola globalistamsPokalbio išklotinė:

Pranciškus Šliužas. Rezultate, jau 2004 metų pabaigoje Lietuva turės, na gal 2005 metų pradžioje, maždaug 3 milijardus litų nuostolių bendrame šalies balanse. Prarandant, būtent, pirmiausiai dėl maisto ūkio praradimų ir kitų dalykų. Va tokie bus bendri balansai. Patikėkit
manimi.

Dalia Grybauskaitė. Gal reikėtų kviesti poną Šliužą finansų patarėju. Va tiek skaičių žino ir tiek nusimano mokesčių politikoj, kad stebėtina klausyt.

Suprantama, kad kai kurie tuometinio pokalbio dalyviai dabar taip pat labai daug ką turėtų pasakyti, surastų kaltų, įvairių aplinkos neigiamų poveikių. Jie jokiu būdu nepripažintų kas buvo teisus ir kalbėjo suprasdamas tikrovę. Neabejoju, kad dabar suvokiantys ir išlaikantys vertybes yra tie patys. Linkiu, kad suvokiančių tikrovę ir saugojančių vertybes vis daugėtų.

Medžiagą parengė:
Linas Zemonis
   

2014 m. sausio 28 d., antradienis

Prieš stojant į Europos Sąjungą  Verta prisiminti, kas yra kas ir iš kur atsiranda ES "dalinami pinigai" Labai įdomu, ar Lietuvai tikrai naudinga daryti įnašus į ES biudžetą, kad ES paskirstytu, ikaip ir kam tuos pinigus panaudoti?
  Ar reikalingas Lietuvai būvimas ES ir ar naudinga išlaikyti Europarlamentarus?
 Mano giliu įsitikinimu, kur kas geriau, savo pinigus naudoti ir skirstyti patiems, nei duoti gudriems veikėjams, kad jie už mus nusprestu, kaip ir kur panaudoti Mūsų pačių pinigus.
 Lietuvos Valstybės  Šeimininkai yra Lietuvių Tauta ir Ji yra pajėgi pati spresti savo problemas ir kurti savo Nepriklausomą ir Demokratinę ateitį. 
   Ateitį, kurioje būtų laikomasi Lietuvos Konstitucijos ir įstatymų, o visi prisiekusieji Lietuvių Tautai nepamirštų ką prisiekė, net nenešiodami atlapuose neužmirštuolės ženkliukų.
  Apmaudu, bet mano manymų visi įsisegę į atlapus neužmirštuolės ženkliukus, gėdingai pamiršo savo Tautai duotą priesaiką ir atstovauja ne Lietuvos interesams, bet sąmoningai veikia prieš Lietuvos Valstybę, vesdami Ją į Pasaulinę Žmonijos vergovę.
  Visas Pasaulis bunda ir aktyviai priešinasi, Pasaulinės Žmonijios vergovės autoriams ir tai yra faktas.
 ES entizuiastai atvirai kalba prieš Tautiškumą ir trypte trypia Tautas, Tautų papročius ir Tradicijas. ES entuziastai, prievarta kiša mums, tai kas mums nepriimtina.
       Propaguoja gėjų, lezbiečių paradus, iškreipia vaikų teises ir švietimą.
  Viskas yra daroma prieš Lietuvių Tautos valę ir tą privalome sustabdyti.
   Dėkoju visiems, kurie atsipeikėjo ir išsivadavo iš saldžialiežuvių sukurtos pasakos. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra tikrų ir aktyvių Piliečių, kurie susiprato, kad esame apmulkinti ir ėmėsi aktyvios kovos, su betvarke ir suktybėmis.
  Labai Dėkoju, Alfredui Pranciškui Šliužui, kuris aktyviai budino merdinčią ir nykstančią Lietuvą .
  Džiaugiuosi, kad Tauta Jį išgirdo ir nubudo. Bei ėmėsi aktyviai kovoti už Valstybės išsaugojimą ir atstatymą.      320000 Lietuvos Tikrų Piliečių pasirašė REFERENDUMUI, dėl Lietuvos Valstybės Teritorijos išsaugojimo.
 Tuo Jie parodė, kad nenori Indėnų likimo ir nori išsaugoti savo Valstybę ateities kartoms.
 Todėl ir toliau darysime viską, kad Lietuva būtų išsaugota ir atstatyta.
 Darysime viską, kad Lietuva būtų valdoma Lietuvių Tautos, o ne vykdytų kitų valstybių įsakymus ir nurodymus.
 Kiekvienas davęs Priesaiką Tautai privalo Jos nepamiršti, privalo gerbti Ją ir pavyzdingai jos laikytis.
 Duota  Priesaika, Lietuvos Konstitucija ir Įstatymai, privalo būti gerbiami ir nelaužomi niekieno, tuo labiau pagal kitų valstybių nurodymus ir reikalavimus.
 Taip pat nepamirškime, kad prieš 23 metus, Mums buvo pažadėta Nepriklausoma ir Laisva Lietuva, kas dabar aiškiai matosi, kad yra netiesa.
   Nepamiūrškime, kas mums visą tai žadėjo ir dabar sega į savo atlapus neužmirštuoles.
   Kad ir nedėvime atlapuose neužmirštuolių, nepamirškime tų, kurie mums žadėjo vieną, o darė kitą, dabar kišdami į šiltas vietas savo švogerius, vaikus ir anūkus.
  Gerbkime save ir darykime viską, kad tie, kurie davė Tautai priesaiką, Jos laikytusi o sulaužę priesaiką būtų baudžiami ir nurašomi iš politinio gyvenimo, bei būtų priversti atlyginti Lietuvai ir Lietuvių Tautai padarytą žalą

 Vilmantas Povilaitis
2014-01-28
www.vilmantinas.com

"Dėl LR piliečio teisės į Lietuvos žemę/išteklius" - LRT - TV "forumas" ...

Vilmantas Povilaitis

      Masiuli, tavo veikla ir kalbos, labai kertasi su tavo, Lietuvių Tautai duota priesaika ir Lietuvos Konstitucija. Tad nustok pjauti grybą.

SEIMO NARIO STATUSAS

PIRMASIS SKIRSNIS

SEIMO NARIO ĮGALIOJIMAI IR PRIESAIKA

1 straipsnis. Seimo nario mandatas
1. Pagrindines Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimo)
nario teises bei pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija (toliau - Konstitucija) ir šis statutas, o kitas jo
teises bei pareigas - ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai
(toliau - įstatymai).
2. Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija,
valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių
mandatų.

2 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų atsiradimo pradžia ir
teisių įgijimas
1. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos
dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį.
Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo narių
įgaliojimų laikas.
2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik
po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos
Respublikai. Neprisiekęs Seimo narys neturi šio statuto antrajame
skirsnyje nustatytų teisių, nesinaudoja šio statuto trečiajame
skirsnyje numatytu veiklos aprūpinimu bei garantijomis ir negauna
Seimo nario atlyginimo.

3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas
1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
"Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių
gerovei.
Tepadeda man Dievas!"

2014 m. sausio 24 d., penktadienis

Pasaulio Žmonija aktyviai bunda ir tikrai nesileis būti visiškai pavergiama.

Savo gyvenime teko sutikti įvairių žmonių ir veikėjų. Labiausiai juoką sukelia tie, kurie keliasi aukščiau bambos ir piktinasil kad į juos kreipiuosi vienaskaita o ne daugiskaita. :)
  Tokie veikėjai pūrkštauja ir panikuoja. :) Norėdami mane pažeminti sąko:
- Aš su tavimi keulių neganiau. Tarytum aš būčiau keulių ganytojas. :)
  Žinat tai, kad aš nesu ganęs keulių, suprantu, kad mano pašnekovas yra tas keules ganęs piemuo. Kadangi piemeniu niekada nedirbau tai su tuo pašnekovu jokių keulių ganyti ir negalėjau.
  Todėl tampa aišku, kad pašnekovas yra ganęs keules, bet tikrai ne sumanimi, nes aš nesu tų keulių ganęs apskritai. :)
    Labai juokinga, kai nusimokslinę veikėjai yra taip atitrūkę nuo tikrovės, kad dėl menkiausios smukmenos kelią paniką ir stresuoja. Save aukščiau kitų bandantys pasikelti veikėjai vaidina ponus ir bando žeminti kitus, nes jų smegenėlės nebesugeba suvokti, kad jie nėra ir negali būti aukščiau kitų, nes jie, geriausiu atvėju, yra lygiai tokie pat kaip ir kiti ir niekas jų aukščiau kitų neiškelia, nei mokslas, nei materialinė padėtis.      Apgailėtina, kai kai kurie veikėjai negerbdami kitų ir parodydami savo niekšiškumą, bando pažeminti ir paniekinti paprastus Žmones, kurie yra kur kas aukščiau tų išsišokėlių, negerbenčių nei Žmonių, nei apskritai visos Žmonijos. Būtent tokie Žmogaus vertybes praradę veikėjai ritasi į beprasmybės liūną, nes negerbdami kitų, smunka į liūną iš kurio beveik neimanoma išsikapstyti.
    Gerai suprantu, kaip tokie save grąužia ir trumpina savo gyvenimą, nes kiekvienas stresas artina žmogų prie mirties.
  Labai gerai suprantu, kokie jie nelaimingi ir kankinasi savo nepykantoje ir puikybėje, įsivaizduodami piramidės viršūnėje, bet iš tikro esantys paties giliausio liūno dugne.
   Tokie nuo realybės atitrūkę veikėjai, net nepastebi kas vyksta aplink juos.


   Nepastebi, kad viso Pasaulio Žmonija aktyviai bunda ir tikrai nesileis būti visiškai pavergiama.
   Juokinga, kai tie save keliantys aukščiau kitų, nepajėgia susivokti, kad priėjo liepto galą, o svaiguolių susvaigtas nusikaltimas, pavergti viso pasaulio Žmoniją jau yra nebeimanomas.
   Todėl už visus nusikaltimus tiek padarytus anksčiau, tiek daromus ir toliau, teks atsakyti.
   Pakankamai aišku, kad atsisakius toliau vykdyti nusikaltimus prieš Pasaulio Žmoniją ir padėjimas Žmonijai prie šio baisaus nusikaltimo sustabdymo, būtų lengvinanti aplinkybė ir sušvelnintų bausmę už padarytus nusikaltimus.
     Taip pat yra žinoma, kad kiekvienas prie nusikaltimo prisidėjęs ar jį nuslėpęs asmuo, yra solidariai atsakingas už vykdyto nusikaltimo padarinius. Todėl linkiu visiems susimąstyti ir nebesikelti aukščiau kitų, įpatingai tiems, kurie jau esate paties giliausio liūno dugne. Tad meilės jums ir šilumos. ;)

 Vilmantas Povilaitis
 2014-01-24
www.vilmantinas.com

2014 m. sausio 11 d., šeštadienis

Žmonijos Aukso Amžius.

   Stoviu ant trylikto piramidės laiptelio, stoviu ir žvelgiu pro Didingos Visatos Akį.
Gražu aplinkui miškai, upės, ežerai. Gražu aplink, bet smirdi nors vemk. Žvelgiu žemyn ir matau, kad stoviu ant šūdo krūvos, fekaliniai parazitai raitosi man po kojom, blaškosi, vienas kitas, bando pašokt aukščiau bambos. Nu kur tu čia pašoksi? Turiu tryliką Perkūno strėlių, kiekvienai po mano kojomis pakopai nuleisti. Gerai, kad visas Žemelės brudas man po kojom susirinko, lieka tik trenkt Perkūno strėles ir nuleisti vandenį. Pasodinsiu šūdo krūvos vietoje Būties Medį, su devyniom Pasaulių Šakom, kiekviena šakelė turės tryliką lapelių. Būties Medis augs ir stiebsis link Dangaus Ir nušvies padangę trylika žvaigždžių, bet fekaliniai parazitai, to nebematys. Bėgs parazitai neatsigreždami atgal, per kaimus, per miesus, bet visur mažų akelių pristatyta, patys tas akeles ir pastatė. Akelės pažysta kiekvieno parazito snukį, todėl, kad ir skradžiai į Žemę sulystų, neliks nepastebėti. Taip, tai Naujoji Pasaulio Tvarka. Pasaulio be parazitų ir kenkėjų, Naujoji Tvarka. Pagaliau atsikvėps Žmoniją, parazitų dusinama ir ateis Žmonijos Aukso Amžius.

Vilmantas Povilaitis 2014-01-11