2012 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienis

Kodėl politikai neatstovauja TAUTAI ir VALSTYBEI?

Lietuvą apgaulės būdu užvaldę išsigimėliai, seka ir šnipinėja kiekvieną Žmogų, kuris gali kelti pavojų sistemai. Jie surežisuoja spektaklius ir bando pakabinti kiekvieną į kurį yra nusitaikę. Išsigimėlių sistema, surinkusi kompromatinę medžiagą šantažo būdu valdo politikus ir teisėsaugos atstovus. Slaptai veikiančios išsigimėlių slaptos tarnybos, naršo jų taikiniu tapusių žmonių kompiuterius, vagia iš Jų ten esančią informaciją ir privačius asmeninius dalykus, foto, video, raštišką informaciją ir net išvalo elektroninį paštą, bei jį filtruoja ir kartais blokuoja siunčiamą informaciją, kuri nepasiekia adresato. Išsigimėliai ne tik klausosi tokių žmonių telefono pokalbių, bet ir klausosi kas dedasi, Jų telefono aplinkoje, telefono mikrofono pagalba. Išsigimėliai stebi Juos per Jų kompiuterio web kamerą ir žino apie sekamus ir šnipinėjamus žmones daugiau, nei tie šnipinėjami žmonės žino  patys. Išsigimusi sistema, tarnauja padarams, kurių tikslas pavergti Žmoniją. Jie bando susidoroti su visais, kas kelią Jiems grėsmę. Čia yra atsakymas, kodėl Lietuva taip nusirito ir kodėl politikai neatstovauja Valstybės ir Tautos interesų. Jie paprasčiausiai šantažuojami ir bijodami susidorojimo vygdo išsigimėlių iškrypusias fantazijas, naikindami Valstybę ir vesdami Tautą į Pasaulinę Žmonijos vergovę. Todėl netikėkite tuo, ką rodo TV ar kitos žiniasklaidos priemonės, nes būtent taip yra bandoma susidoroti su tais, kas kelią grėsmę pasišovusiems pavergti Žmoniją padarėliams.

Atsargiai, Jūs stebimi per savo kompiuterio web kamerąVilmantas Povilaitis
2012/11/08

Parsidavėliai išmokė Lietuvių Tautą parsiduoti.


  Daugelis piktinasi rinkimais ir tariamu balsų pirkimu - pardavimu. :) Bet daugelis tų  pasipiktinusių, ne perseniausiai  yra parsidavę patys. Jie parsidavė tiems, kurie sumislyjo pavergti Žmoniją. Taigi, tie kas prieš 22 metus gėdingai parsidavė, Pasaulį sumaniusiems pavergti globalistams, Lietuvių Tautai parodė pavyzdį, kuriuo Tauta pasinaudojo. Todėl prieš 22 metus Lietuvą išdavę gėdingi parsidavėliai, negali pykti dėl to, kad Lietuvių Tauta pasinaudojo jų pačių parodytu pavyzdžiu, kuris kur kas gėdingesnis, nei rinkimų balso prekyba. Tauta neitin balsavo, už sistemos paruoštus "gelbėtojus" Neringą Venckienę ir Drąsos Kelią, kurie nevienerius metus buvo gudriai reklamuojami naudojant naujausias technologijas ir psichotroninį montažą, kuriant Lietuvių Tautai serialus tikrame gyvenime ir kiršinant Juos tarpusavyje. Bet Lietuvių Tauta nepakibo ant šio gudriai sumąstyto kabliuko ir   pasirinko protingesnį variantą, kuris yra baisiausias košmaras tiems, kurie prieš 22 metus išdavę savo Tėvynę, parsidavė išsigimėliams, sumaniusiems pavergti Žmoniją. Pasaulį pavergti sumaniusių globalistų tarnai, kiekvieniems rinkimams, paruošia "gelbėtojus", kurie negelbėja Valstybės, negelbėja Tautos, bet gelbėja išsigimėlių sistemą, kad Valstybės vairas neatsidurtų Dorų, Sažiningų ir Teisingų Žmonių rankose.  Sistema, daro viską, kad prie Valstybės valdymo neprieitų nei vienas Doras, Sažiningas ir Teisingas Žmogus, kuris nepabūgs pasipriešinti,  Žmoniją sumaniusiems pavergti, niekšeliams, kurie Žmonių, nebelaiko Žmonėmis. O jeigu koks ir praslysta, toks yra bematant išniekinamas ir trypiamas. Taip atsitiko su Gerbiamu Lietuvių Tautos Prezidentu Rolandu Paksu, kuris vienintelis išdryso, pasipriešinti išsigimėliams , tiesiantiems kelią į Pasaulinę Žmonijos vergiją. Išsigimėlių užgrobta Lietuva, neteko nei TEISĖSAUGOS NEI ŽINIASKLAIDOS, šios srytis akivaizdžiai valdomos sistemos. Todėl Lietuvoje daromi baisūs nusikaltimai ir  psichotroninio montažo pagalba, susidorojama su Žmonėmis, kurie išsigimusiai sistemai kelią grėsmę. Valstybę apgaulės būdu užgrobę veikėjai , psichotroninę techniką naudoja įvariems tikslams. Vienas tokių tikslų yra bylų fabrikavimas, kai tik vaizduoja, kad kažką aiškinasi, o ištikro taiko psichotroninį montažą. Šitaip, ką nors pakišę, gali gauti „rezultatą” arba susidoroti su nepageidaujamais žmonėmis vien tam, kad parodytų savo valdžią. Tai ir yra viena iš naujausių priemonių valstybės organizacijos arsenale, apie kurią retkarčiais nesukonkretindami užsimena žurnalistai, tarnaujantys valstybės organizacijai. Galima net teigti, kad yra iškerojusi ištisa sistema, tačiau dauguma žmonių apie ją nieko nežino. Ir nemoka apsiginti. O propaganda tokius persekiojamus žmones pateikia kaip nusikaltėlius.
Su tokiom priemonėm valdžia išplečia savo galią, įsivaizduoja, kad jai atsiveria neribotos galimybės, kurioms pasipriešinti negali joks laisvajai žmonijai priklausantis žmogus. Tačiau taip neturėtų atrodyti. Laisvoji žmonija turėtų dėti visas pastangas, kad sugebėti bent įrodyti, kad valdžia naudoja ne tikrovę, bet montažą, ir viskas, kas viešinama apie šitaip užgrobtą žmogų yra šlykštus melas ir šmeižtas.
Ši permaina baigia sunaikinti teisę visame pasaulyje ir numanau, kad neužilgo ji gali būti pašalinta galutinai, bent tokiu pavidalu, koks yra šiuo metu. Tai nereiškia, kad nebus jokios teisės, bet veikiausiai teisė bus priderinta prie psichotroninės technikos naudojimo, kad ji nebūtų nelegali ir jos nereikėtų pridenginėti valstybine paslaptimi.
Kitas variantas tas, kad ši technika bus dar ilgai slepiama ir valdžia vaidins seno modelio teisinius spektaklius. Tačiau žinant kokie globaliniai geopolitiniai procesai vyksta planetoje, kad vyksta vadinamasis „šliaužiantis perversmas” organizuojamas pirmiausiai vakarų ekonominio-politinio-karinio elito, tai kad suduotų galutinį smūgį laisvajai žmonijai, įvedus naują tvarką, nauja valdžia gali laikyti paruošus siurprizą, su kuriuo bus panaikinta seno tipo teisė, bus įteisinta psichotroninė technika ir žmogus bus paverstas tik sistemą aptarnaujančiu vergu, su kuriuo valdžia galės daryti ką nori. Nebus jokių teisių, bus galima užgrobti sąmonę, tyčiotis iš žmogaus, naudoti psichotroninį montažą, kankinti ir t.t. Tam, kad valdžia parodytų savo galią, ar pasiektų norimą rezultatą.
Ir tai ne šiaip spėlionės. Tai vyskta jau dabar ir ši technika išbandoma su žmonėmis, o gal net jau naudojama. Tačiau ji vis dar yra slapta, vis dar vaidinamas spektaklis, o žmonės, kurie patiria tokį smegenų highjack‘inimą apšaukiami paranojikais ar kitokiais psichiniais liginiais. Tačiau tai vyksta, ir kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau įrodymų. Bet manau, kad ši technika nebus ištraukta į dienos šviesą tol, kol nebus užgrobta visa laisvoji žmonija. Tada globalinei valdžiai šią paslaptį slėpti nebus jokios prasmės, nes vis tiek žmogus neturės kam pasiskųsti, nes visi svertai bus vienose rankose. Susidoroti su bet kuo nebus jokių problemų, apšaukti nusikaltėliu ar ligoniu ir eliminuoti iš vergų visuomenės.
Todėl būtina neleisti, kad tai nutiktų. Vilties suteikia tai, kad žmonės neitin kibo ant sistemos sukurtų "gelbėtojų" kabliuko. O tai rodo, kad dar tikrai ne viskas prarasta. Todėl panašu, kad gyvenimo bumerangas jau atsigriąžia ir greitai pradės gryžimo procesą, kuris nebus palankus Lietuvių Tautą apmulkinusiems ir vis dar mulkinantiems aferistams. Manau, kad jeigu Viktoras Uspaskich yra nuoširdus, o ne vaidina savo personažą, Lietuvos laukia teigiami pokyčiai. Nerimą kelią tik tai, kad Darbo partijos logotipas, labai panašus į masonų atributiką. Todėl Tauta privalo akylai stebėti padėtį ir analizuoti, kokia kryptimi lenkiami Lietuvos reikalai. Dabartinėmis salygomis, labai sudėtinga suprasti, kas yra Doras, Teisingas ir Teisus, nes daugelis sistemai tarnaujančių padarėlių turi įpatingai gerus aktorinius sugebėjimus ir moka suvaidinti visiškai priešingą  tikrovei savo personažą. Tad domėkimės, stebėkime ir nebūkime nuošalyje, no to priklauso Mūsų ateitis ir gyvenimas, bei jo kokybė.


Vilmantas Povilaitis
2012/11/08