2012 m. spalio 3 d., trečiadienis

Žiniasklaidos kuriama, ŽMONIJOS VERGOVĖ

     Žiniasklaidos kuriama, ŽMONIJOS VERGOVĖSituacija Lietuvoje primena labai senus laikus, kai žmonės, apkaltinti raganavimu būdavo deginami ant laužų. Dabar atsirado nauji  susidorojimo būdai: Vienas jų tai  žmogų pavadinti pedofilu ir to pakanka, kad  jį jau tryps minia, kuriai net neidomu, ar tas žmogus tikrai yra pedofilas ar ne. Jiems visiškai nesvarbu, nei koks tai žmogus, nei kokia jo seksualinė orientacija. Svarbu tik tai , kad neišsiskirti iš minios ir nepasirodyti  kitokiu, nei kiti, nes kitaip būsi nemadingas ir nesuprastas minios. Karštos emocijos ir logiško mąstymo stygius mums padaro labai daug problemų gyvenime, todėl būtina išmokti mąstyti logiškai, atsiribojant nuo karštų emocijų, kurios temdo ne tik mūsų akis, bet ir protą. Pamenu kai Vytautas Landsbergis prieš dvidešimt du metus Lietuvių Tautai žadėjo laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą ir gudrios propagandos sukeltos Žmonių  emocijos į gatves išjudino daug Lietuvos Žmonių, kurių dėka ir įvyko Valstybės perversmas. Bet vietoj to, kad vykdyti Tautai duotus pažadus, Lietuva buvo sunaikinta, išplėšta ir praskolinta, be teisės ir teisingumo. Mano nuomone, tai buvo kelio pradžia. Kelio, kuris sunaikino Lietuvą kaip Valstybę  ir vedė Ją į globalistų suplanuotą VERGOVINĘ SANTVARKĄ kuri užslaptinta po pavadinimu:  NAUJA PASAULIO TVARKA, kuri yra ne kas kitas, kaip ŽMONIJOS PAVERGIMAS.   Vytautas Landsbergis dar ir dabar sapnuoja sapnus, kuriuose regi puolančius Rusus. Ta pati “infekcija” pakirto ir kitus žmones ir jie savo sapnuose pradėjo regėti visur aplink pedofilus, kitus košmaruose kankina, Laimutės Stankūnaitės, atvaizdas. O už viso to ir vėl šmiežuoja, Vytauto Landsbergio barzdelė.
 Labai įdomu, kodėl tie, kurie regi aplink daug keistų priešų ( Rusų) ir  mistinių padarų ( pedofilų ) labia vengia ir bijo kitokios nuomonės žmonių? Manau gyvendami demokratinėje visuomenėje turėtumėm gerbti įvairių nuomonių žmones, o ne tik  gėjų ir lesbiečių ar tam tikrų “išrinktūjų” ( kuriuos išrinko slaptos tarnybos)  interesus, kam aš labai nepritariu. Kodėl paprasti žmonės negali reikšti laisvos savo nuomonės, o tuo tarpų gėjai ir lesbietės karsto miestus vaivorykštinėmis vėliavomis ir reikalauja dėmesio jų rengiamose  paraduose, kurios  dažnai net remia Valstybės institucijos. Manau  tai  spjūvis į veidus normaliai tradicinei šeimai ir laisvajai visuomenei. Argi demokratija skirta tik gėjams, lesbietėms ir slaptūjų tarnybų išrinktiesiems, o kitokios nuomonės žmonės nebeturi teisės net išsižioti? Kodėl kai kurie žmonės, save  įvardindami KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ, toli gražu nesielgia teisingai ir dorai? Kodėl juos baugina kitų žmonių nuomonė, kuri gali būti ir teisinga? Juos baugina ir netgi kitų  nuo Lietuvos teisėsaugos nukentėjusių Žmonių pasisakymai ir nuomonė? Ar galima, būnant teisiu ir teisingu, bijoti kitos nuomonės, kuri jeigu esate teisus, bus neteisinga?  Labai idomiai atrodo ir tai, kad kai kurie save vadinantys KOVOTOJAIS UŽ TIESĄ ir TEISINGUMĄ, diskriminuoja, slepia, šmeižia ir juodina kitus nuo Lietuvos teisėaugos nukentėjusius Žmones, kurie lygiai taip pat vienodai svarbūs kaip ir tie, kuriuos jie atseit “gina” ir atstovauja. Apakinti žmonės, nebemato nieko ir net nesidomi kitais kurie nukentėję ir kenčia nuo banditosauga virtusios Lietuvos “teisėaugos”.  Kaip gali vadinti save KOVOTOJU už TIESĄ ir TEISINGUMĄ  jeigu tau jau neberūpi niekas kitas,  apart to, kas tarytum hipnozės, žiniasklaidos, įrašyta į smegenis? Kaip  gali vadinti save KOVOTOJU už TIESĄ ir TEISINGUMĄ, jeigu tu negerbi kitų nuomonės ir kitų Žmonių problemų, kurios yra vienodai svarbios kaip ir tavo, nes mes visi esame vienodai svarbūs ir vienodai lygūs, prieš įstatymą.  Graudu žiūrėti, kai taip apakinti žmonės aklai įtikėję viena žiniasklaidos  versija iki išprotėjimo, visiškai užvaldyti emocijų aplink nebemato nieko ir tartum transo būenoje girdi tik tuos kas susyję su pedofilais ir violetine minia.   Aš manau, kad visa tai vyksta todėl, kad čia spektaklis, kurio režisieriai NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS šalininkai. Visa tai daroma, kad suskaidyti ir supriešinti Tautą ir vesti ją į GLOBALISTŲ suplanuotą vergovinę santvarką. Išanalizuokite, viską nuodugniai ir be karštų emocijų ir aklų įsitikinimų. Viskas kas vyksta yra valdoma tų pačių rankelių ir dauguma Žmonių tampa įrankiu tų, kurie juos veda į susinaikinimą. slaptos tarnybos gerai žino Žmogaus psichologija ir žino, koks veiksmas duos jiems, palankų Žmonių elgesį. Jie žino, kaip priversti priešus, atstovauti jų interesams. Žiniasklaida tikrai gerai dirba savo užsakovams, kurie įvedinėją NAUJĄ PASAULIO TVARKĄ, kuri yra ne kas kitas, kaip gudriai užmaskuota ŽMONIJOS VERGOVĖ. Slaptos tarnybos žino, kaip priversti priešus, atstovauti jų interesams. Todėl mes ir matome kas vyksta Mūsų Tėvynėje.  Slaptos tarnybos plaudamos žmonėms smegenis kište kišą į Seimą tuos, kurie joms galimai  parsidavė. Tam naudodami, sukeltų emocijų, valdomų žmonių, jėgą.   Tikrų kovotojų su neteisybe, kurie neparsiduoda ir nupirkti neimanoma, nerodo jokie TV kanalai ir jokios žiniasklaidos priemonės, yra daroma viskas, kad tų Žmonių niekas nematytų ir negirdėtų. O jeigu kokioi interneto erdvėje ir praslysta, tai būtinai tą Žmogų slaptos tarnybos atstovai ir nemąstantys slaptų tarnybų įtakoti žmonės, Juos bandys padaryti negatyviais personažais pildami nepagrystą purvą vadindami juos reklameriais ir kitaip juos šmeiždami. 

Tokia mano nuomonė susidarė tikros gyvenimo praktikos dėka.
29/05/2012
Rekomenduoju pasižiūrėti: http://www.kilpa.blogspot.com/

 Vilmantas Povilaitis 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą