2012 m. spalio 11 d., ketvirtadienis

Jūsų palaikymas ir parama yra labai reikalinga.

    Parama yra labai reikalinga. Nes tų, kuriuos slepia sistema, nerodo nei jokie TV kanalai, apie Juos nekuriami serialai ir nerašo laikraščiai. Sistema naudodamasi visais žiniasklaidos šaltiniais ir psichologija paruošia ir įdiegia savo paruoštus kandidatus, kurie negelbės Tavęs, negelbės Valstybės ir Tautos, bet gelbės tik išsigimusios sistemos kelią į Pasaulinę Žmonijos vergovę. Todėl efektyviausia ir reikalingiausia parama būtų tai, jog kiek galite ir leidžia Jūsų galimybės su šia programa ir balsavimo būdu, supažindintumėte kuo daugiau Žmonių, kurie neturi galimybės to kas čia yra paruošta pamatyti nei TV ekranuose nei kitose žiniasklaidos priemonėse. Viską, ką paruošiau yra įmanoma įgyvendinti, bet, kad tai būtų įgyvendinta reikalinga Mūsų visų inciatyva ir pastangos. Tad būkime vieningi ir susigrąžinkime Valstybės vairą į savo rankas. Tad parodome tai, ko nerodo TV ir kitos žiniasklaidos priemonės, tiems, kurie nebetiki niekuo, nes begalę kartų nusivylė. Parodykite tai visiems, kam rūpi Lietuvos ateitis ir Jų pačių gyvenimas. Atspausdinkite rinkimų programą ir dalinkite ją visiems kam tik galite. Užkirskime kelią sistemos paruoštiems veikėjams ir nutraukime šaknis blogiui ir neteisybei Lietuvoje. Viltis yra ir tikiu, kad ir Jūs patikėsite savimi ir prisidėsite prie Valstybės susigrąžinimo į Savo rankas. Tauta yra dauguma ir tuo viskas aišku, daugumos pasirinkimas privalo nulemti pergalę, pergalę prieš blogį ir neteisybę, kurie jau dvidešimts du metus naikina Mūsų Tėvynę ir Mūsų gyvenimus. Įdėmiai perskaitykite mano paruoštą rinkimų programą ir išanalizuokite mano gyvenimo biografiją. Gerai apmastykite ir tai, kodėl esu juodinamas ir šmeižiamas tų, kurie save drysta vadinti tiesos šaukliais ž, nors tuo tarpu slepia ir iškraipo TIESĄ. Mano gyvenimo biografiją, Jums padės suprasti, kas aš esu, bei padės suprasti, kas ir kodėl mane bando apšmeižti ir apjuodinti. Tik visų Mūsų pastangos ir noras, keisti padėtį Lietuvoje ir atstatyti Joje TEISINGUMĄ, gali duoti gerų ir teisingų Mūsų darbo vaisių. Tad būkime ryžtingi, būkime vieningi, būkime Žmonės ir apginkime savo teisę gyventi oriai ir garbingai. Filmuokite ar fotografuokite savo rinkimų pasirinkimą ir viešinkit tai ir rodykit pavyzdį kitiems. Visi pasistenkite ateiti į rinkimkus ir prabalsuokite už naują ateitį, ateitį, kurią kursime kartu. Atėjo metas apsispresti ir keisti sistemos nustatytas rinkimų tradicijas.

Dėkoju, visiems, kurie prisideda, prie šio kilnaus darbo.

Vilmantas Povilaitis.

2012 m. rugsėjis 30 - spalio 07 d
Vieningos Lietuvos, strategija gelbėjant Valstybę nuo pražūties.
Darbų eiliškumas ir apibudinimas.

1. TAUTA balsuodama palaiko ir sutinka su čia išvardintomis sąlygomis ir pritaria šiems darbams, kurie bus vygdomi pagal Lietuvos Valstybės Šeimininkų tai yra TAUTOS valią. Rinkimų tvarka ir būdas: Nebešokime pagal Lietuvą apgaulės būdu užvaldžiusios išsigimusios sistemos taisykles. Šokant pagal sistemos taisykles, teigiamų permainų nebus ir apie tai net svajoti nereikia. Tad atsipeikėkit ir rinkimuose išbraukot visus ir per visą rinkimų biuliotenį parašot BALSUOJU UŽ VILMANTĄ POVILAITĮ ir UŽ VIENINGĄ LIETUVĄ.Sistemos nustatytos taisyklės galioja tik pačiai sistemai. Valstybės tikrieji Šeimininkai yra Lietuvių TAUTA, kuri šiems rinkimams naudos savo, o ne sistemos nustatytas taisykles. Atėjo metas pokyčiams ir nutraukti išsigimusios sistemos šaknis. Tą ir padarysime. Tai vienintelis kelias nutraukti šaknis blogiui ir neteisybei Lietuvoje.
Visi asmenys esantys saraše, gali laisvai rinktis ar būti šioje komandoje ir vygdyti šią surašytą programą, ar nesutikti su ja ir atsisakyti savo dalyvavimo šioje komandoje, taip užleidžiant vietą kitiems, kurie pritars ir vygdys šią programą.

http://www.vilmantinas.com/p/blog-page_8.html

Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą