2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis

Gruodžio 4 d. Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, kuria iš esmės Lietuvos valstybės vardu palaimino prieštaringai vertinamą taip vadinamą Globalios migracijos paktą arba sutartį.
73 Seimo nariai balsavo už, 21 – prieš ir tiek pat Seimo narių susilaikė. priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ (projektas Nr. XIIIP-2979(2).
Nors dėl šio Jungtinių Tautų (JT) pakto Seime buvo įregistruotos net trys skirtingos rezoliucijos (Žigimanto Pavilionio, Audroniaus Ažubalio ir Remigijaus Žemaitaičio), tačiau Seimas balsuodamas pritarė Ž. Pavilionio siūlomai rezoliucijai.
Ž. Pavilionio siūloma rezoliucija iš esmės neprieštaravo migracijos pakto teiginiams. Ž. Pavilionis už ją agituodamas balsuoti teigė, kad JT siūlomas globalios migracijos paktas yra ne tik Lietuvos niekaip neįpareigojantis dokumentas, bet net ir naudingas Lietuvai, nes, esą, suteikia galimybę „dalyvauti migracijos problemų sprendimo procese, ieškoti panašiai mąstančių partnerių ir bandyti procesą pakreipti mums naudinga linkme“.
Su šiais teiginiais nesutiko buvęs užsienio reikalų ministras, konservatorius Audronius Ažubalis priminęs, kad pats globalios migracijos paktas nėra net išverstas į lietuvių kalbą. A. Ažubalis paneigė ir Ž. Pavilionio teiginius, jog migracijos sutartis yra visiškai Lietuvos neįpareigojantis dokumentas. A. Ažubalis pabrėžė, kad iš viso šioje sutartyje 24 kartus pakartojama, kad pritardami jai įsipareigojame įgyvendinti jos nuostatas.
Seimo narys Rimantas Jonas Dagys atkreipė dėmesį ir į finansinius įsipareigojimus bei šalims tenkančią naštą rūpinantis ir išlaikant nelegalius migrantus. Jis nurodė, kad vieno migranto socialinis išlaikymas per mėnesį kainuoja 800-1000 eurų, nepriskaičiuojant kitų su tuo susijusių kaštų.

Vienas iš nuoseklių Globalios migracijos pakto kritikų kandidatas į Lietuvos respublikos prezidentus Arvydas Juozaitis šių metų lapkričio 22 d. atviru laišku Lietuvos respublikos prezidentę perspėjo dėl šio pakto žalos Lietuvai. A.Juozaitis tuomet atkreipė dėmesį į tai, kad kad vis daugiau valstybių suvokia šio pakto grėsmes ir jau oficialiai pareiškė, kad jo nepasirašys. „Ir Lietuva neturėtų pripažinti naujai sugalvotą „žmogaus teisę“ migruoti, suteikti migrantams įvairias brangiai kainuojančias garantijas bei paslaugas. Lietuva turėtų priešintis tokiam multikultūralizmui ir nepasukti globalistiniu savo šalies ir kultūros naikinimo keliu“, – rašė A. Juozaitis ir perspėjo, kad jei kadenciją baigianti šalies vadovė stos į globalizmo pusę palaikydama šį paktą, tai po rinkimų bus daroma viskas, kad Lietuva šį paktą denonsuotų.
Gruodžio 4 d. portale DELFI paskelbtame straipsnyje A. Juozaitis kreipdamasis į Seimo narius ir ragindamas nebalsuoti už Lietuvai nepalankų paktą glaustai išdėstė kuo šis JTO peršamas dokumentas yra nepalankus Lietuvai:
„Paktas pabrėžia migruojančio individo teises. Rūpinasi jo migravimo sąlygomis, jo gerove tranzito ir atvykimo šalyse. Tad jis yra nukreiptas prieš Europos tautas, jų kultūras ir jų valstybes. Pakte nėra užsiminta nei vienu žodžiu apie nacionalinių valstybių piliečius, apie jų teises. /…/ Dar daugiau, Pakte kuriama privilegijuota migrantų padėtis atvykimo šalyse (countries of destination) lyginant su jų piliečiais. Mėginama visoms šalims, JTO narėms, primesti ideologiją, kad migrantų plūdimas į jų teritoriją bus padarytas naudingu joms pačioms. Deja, tokia ideologija Vokietijoje nepasiteisino. Naujos darbo jėgos, padedančios vokiečiams kurti tautos gerovę neatsirado. Padaugėjo socialinių išmokų gavėjų. Padidėjo nusikalstamumas ir piliečių nesaugumas… Tiesą sakant, rūpestis migrantais Pakte nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia jame yra globali tautų maišymosi utopija, vieningos žmonijos be tautų ir valstybių kūrimo strategija. /…/ Multikultūralizmas kiekvienai šaliai – štai globalistų idealas. Vokietijos atvejis parodė, kad šitoks scenarijus yra labai žalinga, gal net pražūtinga utopija“, – teigia A. Juozaitis.
„Visų pirma, aš kreipiuosi į Seimo narius, primindamas jų priesaiką Lietuvai. Kreipiuosi ir į Lietuvos šviesuolius, kurie supranta, kad Europos civilizacija stumiama į prarają. Lietuva neturi prisidėti prie neatsakingų globalistų darbotvarkės, prie Europos naikinimo. Lietuva turi prisidėti prie tų valstybių, kurios gina savo šalį, savo kultūrą, savo tautų, piliečių ateitį. Šiandien, ir per kartų kartas“, – taip užbaigė savo rašinį „Migracija ir globalizmas“ vienas Sąjūdžio pradininkų, filosofas ir rašytojas dr. A. Juozaitis.
Tačiau šios dienos diskusija ir balsavimas Seime parodė, kad Seimo nariai yra nelinkę gilintys į iš aukštesnės ES sąjunginės valdžios Seimui nuleidžiamus dokumentus ir kaip kadai už Lisabonos sutartį taip ir dabar nuspaudė – TAIP net neperskaitę į valstybinę kalbą neišversto pakto.
Ši JT paktą ketinama priimti tarptautinėje konferencijoje Marakeše, Maroke, gruodžio 10-11 dienomis. Konferencijoje dalyvaus ir Lietuvos nuomonę pristatys vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Šiam paktui nepritaria JAV, Lenkija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Šveicarija, Austrija, Bulgarija ir kai kurios kitos šalys.
Skelbiame Seimo narių balsavusių už Seimo rezoliuciją iš esmės pritariančią Lietuvai pražūtingam Globalios migracijos paktui:

2018 m. gruodžio 11 d., antradienis

Kęstutis Urba: Tie sumauti mokesčiai


Kęstutis K.Urba
    Seimas svarstys mokestinius pakeitimus bei įvairių komisijų bei tarybų apmokėjimą, kad rastųsi „nustatyta tvarka“. Negaliu nepritarti daugumai projektų, tačiau visa tai tėra menka kosmetika ant godaus, intelekto nesugadinto ir neleistinai iškraipyto daugiau nei pusšimčiu „reformų“ per tris dešimtmečius mokesčių sistemos veido. Kur gi slypi racionalumas?
                             Klasikai teigia, kad
1. Mokesčiai – apmokėjimas už vyriausybės teikiamas paslaugas.
 2. Mokesčiai – ekonomikos reguliavimo priemonė.
3. Mokesčiai – pajamų išlyginimo įrankis.
                             Negali prieštarauti nei vienam principui, o tiesa slypi, visgi, detalėse bei, tame, kad mokesčiai kaip sako MOKSLAS turi užtikrinti
· teisingumą;
 · ekonominį efektyvumą;
· administracinį paprastumą;
· mokestinių įplaukų produktyvumą bei elastingumą.

Taigi, pereikime prie  Mokesčių administravimo įstatymo arba bolševikinės lygiavos įteisinimo:
7 straipsnis. Mokesčių mokėtojų lygybės prieš principas
Taikant mokesčių įstatymus, visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nustatytų sąlygų yra lygūs.

Reikalo esmė yra ta, kad visose visuomenėse visada egzistuoja įvairiausiuose gyvulių ir kitokio planktono ūkiuose bei veisyklose su vietinėmis piramidėmis  „lygūs už lygesnius“, kurie prieina ir pasiima, o pvz. labai riebi ES ir biudžetinių lėšų dotacija nėra pas mus traktuojama kaip mokestis su minuso ženklu. Būtent, todėl aptariant šį subtilų reikalą su tuometiniu Teisės komiteto pirmininku J.Sabatausku, kad „tie, kuriems davė OHOHO“ iš visų mokesčių mokėtojų lėšų, tam kad labiausiai įsuktų verslą bei kurtų darbo vietas laikas nuo laiko turėtų „pasipurtyti“ visuomenės, kuri investavo į juos labui. Pirmininko spontaniška reakcija Kaziuko mugėje buvo – „reikia naikinti tą straipsnį“, tačiau tai dalyko neišspręs, todėl, sakyčiau, kad šis itin svarbus ir subtilus, bet fundamentalus  straipsneliukas turėtų atrodyti taip:

7 straipsnis. Mokesčių mokėtojų lygybės prieš teisingumą principas
Taikant mokesčių įstatymus, visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nustatytų teisingumo sąlygų yra lygūs.
Tokį pakeitimą  įteisinus atsirastų ir būtinumas peržiūrėti gerbiamiems Seimo nariams visų ūkio – gamybos ir paslaugų su visomis meno industrijomis pajamingumą ir pelningumą,  darbo intensyvumo bei prasmingumo (pvz. arielkos horilkos ir kitokios degtienės samagonų pavidale varymo) kontekste, į ypatingiausią kategoriją išskiriant pateptuosius. Tada paaiškėtų, kad  penkis mėnesius metuose binzinėjančių seimų  biznelis yra visai neprastas, o tie kurie „pasiėmė O“ visai gerai tarpsta, skirtingai nuo vieno milijono mokesčių mokėtojų po sunkia ir neteisinga  lygybės našta. Beliktų priimti subtiloką progresinį tarifą, priklausomai, ar jiems davė, ar ne ir daug kas pas mus atsistotų į savas vietas. Netgi mokytojų atlyginimai, kaip ir slaugių, bibliotekininkų, socialinių darbuotojų, kuriems nežiūrint visų Rimantės Šalaševičiūtės pastangų vistiek V.Šapoka nenorės rasti biudžeto projekte tų „20 proc. plius“ ar gaisrininkų, nekalbant apie totaliai apvogtus  pensininkus. Tačiau kadangi nei V.Šapoka nėra priaugęs iki Konstitucijos preambulėje įtvirtinto teisingumo principo, nei didžiuma seimūnų, tai tuomi šį sykį ir baigiu, nes tai kas bus priiminėjama Seime šiandien tėra tik smulki būtina, bet, anaiptol, nepakankama didžiumos žmonių spartaus gerovės auginimo sąlyga.

Kęstutis Urba: Trūksta Gaspadorių

TRŪKSTA GASPADORIŲ

Kęstutis K.Urba
                             2008-2009 metų krizės metu Lietuvos žemės ūkis kūrė apie 10 proc. bendro vidaus produkto („bėvėpė“). Turėtų jis būti rimta atspara valstybei ir būsimų galimų krestelėjimų metu, juolab pasaulyje burnų sparčiai gausėja, o ir Kinijos rinka po penkių asmeninių ex-premjero dr.Alg.Butkevičiaus pokalbių su jų ministru pirmininku keleto metų laikotarpyje mums jau atverta. Paklausa visada egzistuos.
                             Deja, su kiekvienais metais ženkliai prastėja žemdirbystės „kraujagyslių“ – melioracijos sistemų būklė.
   Jų vertė siekia per 2.0 mlrd. eurų, o virš 50 proc. valdo valstybė – apie 52 tūkst.km magistralinių melioracijos griovių. Dar prieš tris metus buvo konstatuota, kad 10 tūkst.km yra prastos būklės, o renovuotina buvo pusė sklypų. Lietingą 2017 m. rudenį iš 2.5 mln ha kritinėje būklėje buvo 2 mln.ha.
                      Kas gi nutiks su žemės ūkiu, jei po sausros šiemet, dangus 2019 m. vėl „išsiverks“? Vėl bus prarasti šimtai milijonų, o ES atseikės vėl varganus 17 mln. eurų labiausiai nukentėjusiems. Tuo metu V.Šapoka besiruošiantis naujai krizei ruošiasi užmarinuoti dar 98 mln. eurų, kai krizinėje būklėje yra ne tik melioracija, bet ir polderiai. Tai kur logika ir elementarus protas? Laukia ministeris krizės, kai ji čia pat jau yra laukuose. Dar 2016 m. derlingiausių žemių Kėdainių rj. šlapynėmis buvo virtę 7 proc. dirbamos. 2008 metai buvo paskutiniai, kai melioracijos sistemai buvo atseikėta  82 mln. litų, o  2009-aisiais valstybės biudžete surasti jau tik 37 mln. litų,  o vėliau finansavimas dar labiau sumenko.               
Dar vienas „ūkiškumo perlas“ išryškėjo gražiame Ukmergės rajono pilotiniame projekte, kuriame du vaikų darželiai nutarė 80 proc. maisto pirkti vien iš ekologinių ūkių. Savikaina vaikui dienai nuo 2.40 euro šoktelėjo iki nerealių 4.60 dar ir todėl, kad Ukmergės rajono ūkiai pajėgūs pateikti tik 35 proc. reikalingo maistui gaminti produktų kiekio. Kiti gi surankiojami ir vežami 150 km spinduliu, kad ir nuo Šilalės, tad kurgi savikaina neišaugs? Tačiau pažvelkime į vietinę Ukmergės rj. situaciją. Dar prieš metus ten buvo registruoti  Darbo biržoje 359 ieškantys pagalbinio darbo, 7 agronomai, o pardavime rinkoje 22 žemės ūkio paskirties sklypai, ir trys dešimtys kaimo bendruomenių, kurios suinteresuotos trumpa ekomaisto tiekimo grandine į artimiausią darželį ar mokyklą. Juolab Maisto ir veterinarijos tarnyba signalizuoja apie užterštą liekamaisiais herbicidais kas antrą produktą, tiesa neviršijant taip vadinamos normos, tačiau medikai signalizuoja apie III vaikų alergizacijos bangą. Sprendinį dar prieš metus buvo pateikęs atsakingas už vieną svarbiausių makroekonominių rodiklių – užimtumą Ūkio ministras V.Sinkevičius: bendruomenių kooperatyvai, tačiau vakar atsakingas už bendruomenes SADM viceministras E.Bingelis negalėjo tuo patikėti.
Jis nesuprato, kad tai bendras bent penketo ministerijų reikalas: ŽŪM, FM, SADM, SAM, ŠMM, ir, po to, VRM (regionų politikos lėšos) bei Ūkio ministerija (parama eko-eksporto išauginimui). Kas išjudins tarpministerinę problemą dar ir  SAM Mitybos skyriaus vadeivai A.Kranauskui absurdiškai džiūgaujant, kad padavė daugiau daržovių mokykloms? Taigi, kad ir gausiau ne tik herbicidų, bet ir pesticidų bei fungicidų likučių greta visų E konservantų, dažiklių, puriklių, kvapiklių ir puriklių bei skoniklių kituose produktuose.
Pagarbiai - Kęstutis

M. Puidokas ir N. Puteikis reikalauja pripažinti neteisėtu Lietuvos Seimo balsavimą dėl Jungtinių Tautų Migracijos pakto

M. Puidokas ir N. Puteikis reikalauja pripažinti neteisėtu Lietuvos Seimo balsavimą dėl Jungtinių Tautų Migracijos pakto

Seimo nariai M. Puidokas ir N. Puteikis kreipėsi į LR Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl 2018-12-04 posėdyje priimtos Seimo Rezoliucijos „Dėl Jungtinių tautų visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“.

Jie teigia, kad Jungtinių Tautų Visuotinis susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos  Rezoliucijos projektas negalėjo būti pateiktas be Susitarimo teksto valstybine kalba, ko reikalauja tokių susitarimų priėmimo teisinė praktika. Apmaudu, kad dauguma Seimo narių balsavo jo net neskaitę. Tie, kurie nemoka anglų kalbos - net neturėjo galimybės jį perskaityti ir to norėdami.

Seimo nariai reiškia susirūpinimą, kad LR Seimas neįsiklausė į 35 LR Nepriklausomybės Atstatymo Akto signatarų nuomonę bei tinkamai neatsiklausė šalies žmonių nuomonės tokiu valstybei svarbiu klausimu ir balsavo už Jungtinių Tautų Organizacijos migracijos paktą.

Pažymėtina, kad šis dokumentas net nebuvo išverstas į valstybinę lietuvių kalbą ir jo tekstas nebuvo pristatytas kartu su rezoliucijos projektu. Tai pažeidžia Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus. Prašymas pripažinti Rezoliucijos priėmimą neteisėtu pridedamas.

Lietuvoje ir toliau nevyksta jokia rimta analizė ir svarbūs sprendimai priimami į juos nesigilinant. Keltinas klausimas: ar tikrai nereikia analizuoti, galvoti ar yra potenciali grėsmė Lietuvai ir Europai dėl nelegalių pabėgėlių nevaldomų srautų iš karų siaubiamų Artimųjų Rytų ir Afrikos regionų!? Žinoma, dabar viskas šioje srityje gerai ir toms problemoms kilus Seime jau gali būti visai kiti politikai. Tikrai “valstybiškas mąstymas”.

2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis

Edvardas Satkevičius:Visiems Lietuvoje ir Vakaruose gyvenantiems  Lietuvos senbuviams

Visiems Lietuvoje ir Vakaruose gyvenantiems  Lietuvos senbuviams  2018 12 11


Man susidaro įspūdis, jog žiniasklaida, valdžios partijos, JAV, NATO, ES, Katalikų bažnyčios vadovybė, Sąjūdis,  Tautininkų sąjunga, profsąjungos ir prezidentai į pirmą vietą iškelia antraeilius dalykus, kad nuslėpti jų vykdomą galutinį lietuvių tautos sunaikinimą. Jie nenori pripažinti, kad pagrindinai konservai (koloradai) kartu su prezidentais įvykdė neregėto masto lietuvių tautos sunaikinimą ir turi būti teisiami už tuos nusikaltimus. Tarybų valdžia į Sibirą ištrėmė 140 tūkstančių, o konservai kartu su socdemais ir Liberalų sąjūdžiu į Vakarus jau deportavo 2,5 milijono. Tarybų valdžia sunaikino 1 procentą tautos atsigaminimo galių, jie kartu su JAV, NATO, ES, Izraeliu ir jų žvalgybomis jau sunaikino 90 procentų tautos atsigaminimo galių.
Tokia jų veikla yra galima todėl, kad Lietuvos senbuviai turi labai mažai žinių iš praeities, dabarties ir galinos galutinio sunaikinimo ateities.
Tikiuos, jog laiško gavėjai perskaitys bent pridedamus prie laiško „Tikrą Lietuvos istoriją“ ir „Atvirai konservatoriams“, kad ateityje savo veiklą nukreiptų ne lietuvių išganimui į Vakarus balsuojant už nusikalstamas partijas, o jų išsaugojimui Lietuvoje ne balsuojant už jas.
Satkevičius E.

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos vardu  valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomymybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Vienas adresatų patvirtino, kad ryt priims mus, Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narius.

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

DĖL GLOBALIŲ SUSITARIMŲ DĖL MIGRACIJOS IR PABĖGĖLIŲ PERKĖLIMO
2018 m. gruodžio 05 d. Vilnius
Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad ketina pasirašyti Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinę saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartį“. Viešai skelbiama, kad š.m. gruodžio 10-11 d. Maroke bus pasirašomas ne tik šis JTO paktas dėl migracijos, bet ir JTO paktas dėl pabėgėlių (https://www.unhcr.org/5b3295167). Šie dokumentai yra įpareigojantys valstybėms, numatytos didžiulės migrantų perkėlimo į konkrečias valstybes kvotos, kurios faktiškai reikštų valstybių ir tautų panaikinimą.
Apie JTO paktą dėl pabėgėlių pakto pasirašymo Lietuvos valdžia nieko neskelbia.
Su Lietuvos Respublikos piliečiais nederintos ir nuo jų slepiamos šios sutartys, kurių nuostatų ir teisinio reguliavimo Lietuva įsipareigotų laikytis ir kurios ne tik apribotų mūsų valstybės suverenitetą, bet sudarytų Lietuvos piliečių neaptartą ir jiems neskelbiamą egzistencinę grėsmę mūsų valstybei ir Tautai.
Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad sprendimus dėl svarbiausių mūsų valstybei ir Tautai klausimų priima Lietuvos piliečiai. Šie klausimai net nesvarstyti Tautos atstovybėje Lietuvos Seime.
Lietuvos Respublikos piliečiai niekam, nei Lietuvos Respublikos Prezidentui, nei Vyriausybei nesuteikė Lietuvos Respublikos vardu mandato priimti sprendimus dėl šių sutarčių. Todėl:
1. Reikalaujame, kad LR Prezidentė, Ministras Pirmininkas, vidaus reikalų ministras nedelsiant priimtų Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos atstovus ir pateiktų šias dvi sutartis, jas lydinčius dokumentus, sprendimus ir įgaliojimus, kurių pagrindu LR Vyriausybė įpareigojo šias sutartis pasirašyti LR vidaus reikalų ministrą ar kitus atstovus. Reikalaujame nedelsiant šiuos įgaliojimus panaikinti.
2. Šį raštą pasirašau ir kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. kad tuo atveju, jei Jūs Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos atstovų ir manęs nepriimtumėte š.m. gruodžio 6 d., tai vadovaudamasis signataro statuso įstatymo man suteiktomis teisėmis pranešu Jums, kad š.m. gruodžio 7 d. atvyksiu pats su Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos atstovais pas Jus visus iš eilės pasiimti prašomą informaciją ir dokumentus, jų tarpe ir sprendimus dėl įgaliojimų pasirašyti šias dvi sutartis ir šių įgaliojimų panaikinimo dokumentus.
3. Reikalaujame, kad Seimas skubos tvarka (tam pakanka Seimo Pirmininko teikimo) sustabdytų LR Vyriausybės išduotų įgaliojimų dėl šių dviejų sutarčių pasirašymo Lietuvos Repsublikos vardu veikimą.
4. Šių dviejų sutarčių pasirašymo atveju perspėjame Jus dėl Jūsų asmeninės teisinės atsakomybės už priesaikos Lietuvos Respublikai sulaužymą.

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos vardu
valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomymybės Akto signataras Zigmas Vaišvila