2018 m. rugsėjo 18 d., antradienis

'"valstybės" organizacija' Neurorecepcinė psichotronika

'"valstybės" organizacija'
Neurorecepcinė psichotronika

2013 kov. 27

1) Atkirtis psichotroniniam terorui

Smegenų veikimo supratimas pasiekęs tokį lygį, kad šios žinios sudaro galimybes aktyviai kištis į jų darbą ir valdyti žmogaus sąmonę. Sudėtinga pasakyti, nuo kada tai įmanoma, tačiau galima spėti, kad turėtų būti bent keli dešimtmečiai (trys, galbūt, keturi). Kai buvo padarytas šis proveržis, matyt, kai kurioms valstybės organizacijoms ir kilo idėja užvaldyti žmoniją, įvedant “naują pasaulio tvarką”, kuri iš esmės bus ne kas kita kaip globalinė vergovė. Su psichotroninės vergovės sistema galima užgrobti žmogų pačioje jo šaknyje, sąmonėje, kuri yra smegenyse, ir kurias kontroliuojant, galima žmogaus psichines savybes padaryti tokias, kokių reikia valdžiai. O valdžiai per visą istoriją reikėjo tik paklusnių vergų.

Pasipriešinimas tokiai sistemai yra esminė išlikimo sąlyga, nes masinė kiborgizacija ir psichotroninė vergovė ir šiais principais pagrįsta kastų sistema prilygsta žmonijos sunaikinimui. Pavojus labai realus ir norint apsiginti reikia labai konkrečių atsakymų, nes kai pusiausvyra bus sugriauta ir paremta nauja prievartine sistema, atstatyti buvusią padėtį bus labai sunku ir tai neįmanoma bus nepanaudojant jėgos, o tokia perspektyva nėra viliojanti. Reikia neleisti susikurti tokiai sistemai planetoje, tada nereikės jos griauti. Jeigu tokia sistema vis dėlto susikurtų, tai pašalinti ją bus įmanoma tik karu, o pergalę pasiekti leis tik galios persvara.

Todėl būtinai reikalingi nauji įstatymai, nes šiuo metu galima beveik nevaržomai su psichotronine technika klastoti bylas, naudojant psichotroninį montažą susidoroti su bet kokiu sistemai neįtinkančiu žmogumi. Tai daroma leidžiant sroves per neuronus arba valdant elektromagnetinio lauko, kurį kuria neuronai, potencialus.

2) Psichotroninio užgrobimo rūšys

Psichotroniką galima susikirtyti į tokius porūšius: a) be informacijos įvedimo ir b) su informacijos įvedimu. Pirmuoju atveju sąmonėje nekoduojama jokia reprezentacija, tik valdoma būsena, ar gabumų lygis su psichotronine lobotomija. O antruoju atveju koduojama sensorinė arba kognityvinė reprezentacija arba valdomas elgesys. Apie paprastą psichotroniką, be informacijos kodavimo, jau esu rašęs, čia noriu pasidalinti savo mintimis apie antro tipo psichotroniką, kai į sąmonę perduodama informacija ir koduojamas vidinis objektas.

Šiame bloge daug yra rašyta apie pamatinę žmogaus sandarą ir kaip ši sandara susijusi su tikrove. Šios sandaros pagrindiniai loginiai komponentai yra pirminė ir antrinė tikrovė. Antrinė tikrovė yra sąmonė arba žmogus, kaip pirminės tikrovės, įtrauktos į smegenis, atvaizdas. Šį atvaizdą aš vadinu introjekcija. Iš pirminės tikrovės ateina du dalykai - visa antrinės tikrovės substancija ir mechanizmai ir reprezentacijos formavimui reikalinga informacija. Tad grandinė turėtų būti tokia: pirminė tikrovė-informacija-antrinė tikrovė. Šiuo principu formuojama sensorika, visas pirminės tikrovės aplinkos atvaizdas, parodantis pasaulį. Asmuo gali būti koduojamas panašiu principu. Jis gali ateiti iš pirminės tikrovės kaip pirminė substancija. Bet taip pat gali būti analogiškas principas sensorinei daliai. Tada būtų a) biologinė programa kaip pirminė tikrovė, b) informacija kaip tarpinė grandis į formavimo modulį, ir c) asmens antrinis atvaizdas savivokoje.

Abiem atvejais lemiamą vaidmenį atlieka informacija ir jos įvaizdinimo mechanizmas. Valdant informacijos mechanizmą, galima valdyti tiek sensorinį, tiek asmens modulį. Tokia psichotronika vadinama psichotronika su informacijos įvedimu į smegenis, kuri suformuojama į sąmoningus atvaizdus.

Gali atrodyti, kad tokia psichotronika neįmanoma ir šis įsitikinimas stiprinamas išimant iš viešumos visą mokslinę informaciją, kuri šiuos principus galėtų atskleisti. Todėl manau būtina paviešinti bent hipotetinius samprotavimus apie tai, kaip tokios psichotronikos principai galėtų būtį įgyvendinti siekiant totalinės psichotroninės žmonijos kontrolės. Žinant, galima nesileisti mulkinamiems ir ieškoti būdų, kaip apsiginti.

3) Klasikinė psichotronikos teorija

Klasikinė psichotronikos teorija pagrįsta klasikine erdvėlaiko samprata, kurioje taikoma euklidinė geometrija ir klasikinis linijinis laikas. Kokia pirminės tikrovės tikra sandara pasakyti neįmanoma ir mes apie ją žinome tik iš to kaip ši pirminė tikrovė atvaizduojama sąmonėje. Šis paprastas atvaizdavimas ir sudaro prielaidas euklidinei erdvės geometrijai ir paprastam tiesiniam laikui. Pagrindinis principas yra toks kad signalas per tokį erdvėlaikį sklinda paprastai, arba lokaliai pereidamas per visas tarpines būsenas iš erdvės ir laiko taško A į tašką B. Visi ryšiai vyksta per erdvėlaikyje esančias terpes ir signalas sklinda baigtiniu greičiu. Jokie ypatingi mechanizmai aiškinant netaikomi.

Remiantis šiuo principu, galima iškelti tokius smegenų veikimo principus. Pagrindinis reiškinys yra signalų plitimas per neuronus, kuris įmanomas keliais būdais: a) per plokštumą horizontaliai ir b) iš plokštumos į plokštumą lygiagrečiai (t.y. taškas į tašką). Šioje santraukoje remsiuosi daugiausiai sensorine (jusline) smegenų žieve. Iš principo, galima tarti, kad visų jutimų receptoriai išdėstyti tam tikrose plokštumose, vienas šalia kito. Šitaip jie sudaro somatinius (kūno), skonio, uoslės, garso ir vaizdo receptorių žemėlapius. Paprastas erdvinis įsivaizdavimas leidžia suvokti elementarų principą, kad receptorių plokštumą atvaizduoti neuronuose įmanoma tik tik šį receptorių žemėlapį projektuojant neuronų plokštumą, t.y. lygiagrečiai, taškas į tašką. Toliau dar aukštesniuose centruose šio neuronų žemėlapio informaciją apdoroti galima tik paraleliai, vienas šalia kito. Tai reiškia, kad vėl turi būti plokštuma ir žemėlapio projekcija į plokštumą.

Kita vertus, klasikinės geometrijos erdvė leidžia įsivaizduoti ir signalo sklidimą horizontaliai per plokštumą. Šis principas svarbesnis holistinei integracijai ir makrostimuliacijų receptorių makroplokštumoje iššifravimui, kad būtų galima projektuoti į sąmonės lauką kaip visuminį objektą, ne taškas šalia taško, bet visą reprezentaciją.

Šitaip signalas pakopomis plinta tol, kol pasiekia galutinę stotelę - integruotą sąmonės lauką. Viso objekto suvokimas negalimas renkant po vieną neuroną. Sąmonės objektai visada aprėpia didelius plokštumos plotus, kurie visada suvokiami kaip visuma.

4) Analizatorius

Kaip objektai analizuojami yra sudėtingas klausimas. Bet yra teorija, kad analizės principas yra detektoriai. Detektorius reiškia, kad kai signalas atitinka detektoriaus parametrus, neuronas susižadina ir praleidžia signalą. Jeigu parametrai neatitinka, tai signalas nepraleidžiama ir kažkokiai reprezentacijos savybei nepasakoma TAIP. Tai galima pailiustruoti tokiu loginės programos principu. Yra signalų baigtinis rinkinys ir reakcijų baigtinis rinkinys, kurie sujungti kartu sudaro sudėtinę loginę implikaciją:

jeigu parametras A, tai reakcija B…

jeigu parametras C, tai reakcija D…

Kaip signalas per sudėtinės implikacijos detektorius išsišakoja, tokias reprezentacijos savybes surenka ir toks konstruojamas objektas sensorinėje žievėje. Aišku, tai nėra išsamus principas, tačiau pats bendriausias analizatoriaus mechanizmas galėtų būti toks.

Įdomus klausimas yra pirminės ir antrinės tikrovės ryšys. Aš laikausi “kovariacijos” teorijos, kuri reiškia, kad pirminės tikrovės stimulas ir reakcija kovarijuoja, t.y. stimulas ir reakcija nėra identiški, nėra veidrodinis atspindys, tačiau rinkiniai attitinka vienas prie vieno. Tai reiškia, kad vienam atitinkamų parametrų stimului yra viena reakcija, atsakas ir viena išrenkama savybė, kuri nėra veidrodis. Jeigu ne simbolis, visai neturintis pirminės tikrovės charakteristikų, tai bent jau metaforos lygio kovariacija, t.y. susietas kitimas.

Šie principai reiškia, kad ką smegenys užprogramuotos atvaizduoti, tą ir atvaizduoja, nesvarbu koks stimulas. Jeigu sudėtinės implikacijos detektorius suveikia, tai jis paduoda atitinkamas reprezentacijos savybes.

5) Antriniai atvaizdai

Sensorinė žievė skirta kurti atvaizdus. Receptoriai išorinio stimuliavimo chaosą visada paverčia atvaizdais smegenyse. Imkime pavyzdžiu ekrano atvaizdą. Ekranas iš esmės yra ne kas kita, kaip “fotonų patranka”, skleidžianti fotonų srautus. Šį srautą valdant mikroschemomis, galima jį padaryti tokį, kad smegenyse jis virstu atvaizdu, nes jose atvaizdais virsta visi stimulai, perėję per analizatoriaus sistemas.

Koks simbolinis arba metaforinis juslumas atitinkamai lokalizuotas smegenų žievėje, toks ir kovariacinis atvaizdas. Šitas pirminės tikrovės modelis visada yra nutolęs nuo pirminės tikrovės tikros išvaizdos, tačiau kita vertus, informacijos jame pakanka tam, kad sąmonė galėtų orientuotis aplinkoje ir sėkmingai veikti. Atitikimas, net kovariacinis, gali būti ir labai didelis, o gali būti ir minimalus, bet - pakankamas.

6) Neurorecepcinė psichotronika

Remiantis klasikiniais mokslo įsivaizdavimais, yra tik vienas būdas paaiškinti psichotroniką, kurioje naudojamas informacijos įvedimas į sąmonę. Informacija įvedama ne per išorinius receptorius, bet tiesiai į neuronus. Kitaip sakant, neuronai turi turėti sugebėjimą veikti kaip išoriniai receptoriai. Jeigu toks neurorecepcijos reiškinys yra, tai juo galima pagrįsti technologinio informacijos įvedimo į sąmonę techniką. Jeigu fotoreceptoriai gali iššifruoti iš televizoriaus ekrano sklindančius fotonų srautus ir paversti juos atvaizdu, tai visai įmanoma, kad, kaip ir pirminiai receptoriai, gali veikti ir patys neuronai. Valdant informacijos padavimą į ekraną mikroschemomis, galima jame formuoti atvaizdą, ir valdant informacijos padavimą į neuroreceptorius, galima formuoti atvaizdą sąmonėje. Reikia tik per analizatorių surinkti reikiamas savybes, bent žinoti, kaip jos koduojamos.

Jau sakiau, kad objektas į sąmonę perduodamas holistiniu principu, suintegravus informaciją horizontalioje ir lygiagrečiose plokštumose, ir iššifravus stimuliavimo makroskopines charakteristikas. Neuronus peržengiantis kontūras ir forma, judėjimas iš taško A į tašką B ir t.t. Jeigu sąmonėje objektas suvokiamas holistiškai, t.y. kaip visuma, tai reiškia, kad turi būti ir holistinis kodavimas sinchronizacija ir dažniu, kuriuo sklinda signalas žievėje. Iš šio principo galima kelti hipotezę, kad yra holistinės neurorecepcijos fenomenas neuronų kuriamame lauke, ir žinant reikalingus kodus, galima šį fenomeną išnaudoti psichotroniniam informacijos įvedimui į sensorinę arba kognityvinę žievę ir sukurti joje psichotronines haliucinacijas, kurios naudojamos psichotroniniam montažui, fabrikuojant bylą.

7) Išvada

Mano samprotavimų esmė turėtų būti tokia: psichotronika su informacijos įvedimu būtų įmanoma tuo atveju, jeigu egzistuoja neurorecepcijos reiškinys, t.y. jeigu neuronas smegenyse gali veikti kaip receptorius. Stimuliuojant neuroreceptorių žemėlapius, būtų įmanoma sukelti psichotronines fabrikacijas žmogaus mąstyme, vaizduotėje ar net atminties išvedimo kanale.

Šias psichotronines klastotes prisiuvus žmogui, galima persekioti nepageidaujamus asmenis, fabrikuoti bylas ir susidoroti su žmonėmis. Todėl tokia technika neteisėta ir turi būti uždrausta įstatymais.

Šiuo metu situacija tokia, kad šios technologijos įslaptintos valstybine paslaptimi ir ja mafija gali nekliudomai naudotis žmonių persekiojimui.

Stebuklingas tepalas: gydo bronchitą, gerklės skausmą, kiaušidės uždegimą, opą ir ne tik

NAUJIENOSSVEIKATA

Stebuklingas tepalas: gydo bronchitą, gerklės skausmą, kiaušidės uždegimą, opą ir ne tik

Šis tepalas turi būti kiekvieno namuose! Neįprastos gydomosios savybės daro šį tepalą universaliu. Ji išgydo beveik nuo visko!
Šį tepalą pasigaminti labai lengva. Šis tepalas puikiai gydo žaizdas, ypač gerai padėjo žmonėms sergantiems cukriniu diabetu ir turintiems ilgai neužgydomas žaizdas. Yra buvę net atvejų, kai po operacijos pašalinus siūles šis tepalas puikiai ir greitai užgydė pažeistas vietas.
Šis gydomasis tepalas gali būti vartojamas gydant bronchitą, otitą (išorinės ausies uždegimas), gerklės skausmą, patinimus, mėlynes, atviras žaizdas, rankų ir kojų lūžius, kiaušidžių ir trofines opos uždegimus, įvairias moterų ligas.
Priklausomai nuo išorės naudojimo, tepalas tepamas arba įtrinamas. Jis taip pat gali būti skirtas ir vidaus vartojimui – pusę arbatinio šaukštelio tris kartus per dieną prieš valgį.
Stebuklingas tepalas
Visko ko reikia, tai vieno kiaušinio, 400 ml augalinio aliejaus (pvz, alyvuogių arba saulėgrąžų) ir bičių vaško gabaliuko (apie 60 gramų).
Paruošimas:
Išvirti kiaušinį ir atskirti trynį nuo baltymo (proteinas, nėra naudojamas tepalui). Susmulkinkite trynį į mažus gabaliukus. Įpilkite aliejų į emaliuotą puodą. Įdėkite vašką ir puodą padėkite ant mažos ugnies ir palaukite, kol vaškas ištirps.
Kai išgirsite “traškesį“, paimkite kiaušinio trynį ir pirštais trindami barstykite mažomis porcijomis, palaipsniui ant aliejaus su vašku. Aliejus pradės putoti, todėl reikia pasiruošti puodą nuimti greitai nuo ugnies.
Kai aliejus nusėda, padėkite puodą atgal ant ugnies. Toliau, kiaušinio trintį trinkite iki galo, nuolat maišant su šaukštu. Mišinys pakeis savo spalvą ir taps tamsiai rudos spalvos.
Nuimkite nuo ugnies ir palikite 15-20 minučių. Prakoškite per marlę arba tankų tinklinį filtrą.
Kada kremas atvėsta, supilkite mišinį į stiklainį ir uždarykite dangčiu. Nelaikykite šio tepalo šaldytuve ilgiau kaip 10 mėnesių.
Jei nuspręsite naudoti tepalą kompreso formą, jis turi būti šildomas vandens vonelėje (apie 40 laipsnių).
Taikymas.
Sinusitas.
Ištirpinkite kremą ir iš karto jį įveskite į pipetę. Kad kremas nespėtų kristalizuotis (sukietėti), turėtumėte tai padaryti greitai. Įlašinkite vieną lašą į nosį, du kartus per dieną, su intervalu vieną valandą. Gydytojai sako, kad tokiu būdu galite atsikratyti sinusito – šis tepalas įsiskverbia sinusito susidarymo vietas ir pašalinami visi ten esantys pūliai su dideliu intensyvumu.
Lėtinis pūlinis otitas.
Sudrėkinkite vatos gabalėlį šiuo tepalu ir įdėkite jį į ausį. Taip pat šį tepalą galite užtepti ir už ausies.
Ūminis (pūlingas) tonzilitas, gerklės abscesas, tonzilito uždegimas.
Patepkite kremą gerklės srityje ir apriškite kaklą šiltu šaliku (apšildykite). Tai geriausia atlikti naktį, pakartokite 2-3 kartus.
Bronchitas, skausmas skrandyje ir žarnyne.
Vartokite pusę arbatinio šaukštelio šio tepalo, 1-2 kartus per dieną prieš valgį.
Moterų ligos, fibroma, kiaušidžių cista, uždegimas, mastitas.
Sudrėkinkite tamponą šiuo tepalu ir patalpinkite jį į makštį ryte ir vakare. Po dešimt dienų, vienintelis dalykas ką prisiminsite, kad sirgote cista. Sergant fibromą, procedūra užtrunka ilgiau. Mastito gydymui, uždėkite popierinę servetėlę mirkyta tirpale, uždenkite maistui naudojama plėvele ir uždėkite ant krūtinės. Pageidautina kompresą keisti kas 2 valandas.
Nudegimai, opos, žaizdos, patinimai, dantų skausmas, sąnarių skausmas.
Dėkite ant paveiktos vietos ir apriškite tvarstį, palikite per naktį. Dėl dantų, tepalas tepamas švariu pirštu ant skaudamo danties ar dantenos – skausmas dingsta greitai.
Trofinės opos, gangrena.
Uždėkite popierinė servetėlę mirkyta šiuo tepalu ant reikiamos vietos, pakeisdami ją kas 2 valandas. Iš žaizdos ims intensyviai eiti pūliai.
Hemorojaus gydymas.
Pasidarykite tamponą iš marlės ir patalpinkite ją į išangę nakčiai, 8-10 dienoms arba kol nepagerės.
Sąnariai.
Tepkite šiuo tepalu sąnarius ir apšildykite, palikite per naktį. Naudokite tol, kol neišnyks skausmas.
Nagai.
Jūs galite net sustiprinti nagus šiuo tepalu – tiesiog užtepkite šio tepalo ant nagų ir palikite per naktį.
Pastaba: bičių vaškas turi būti natūralus. Dėl išorinio naudojimo, jūs augalinį aliejų galite naudoti, bet kokį. Vidaus vartojimui, geriausias variantas yra alyvuogių aliejus.

Psichotroninio montažo sistemos

Psichotroninio montažo sistemos

2011-08-27

1. Nauja teisė

Valstybės organizacija psichotroninę techniką naudoja įvariems tikslams. Vienas tokių tikslų yra bylų fabrikavimas, kai tik vaizduoja, kad kažką aiškinasi, o ištikro taiko psichotroninį montažą. Šitaip, ką nors pakišę, gali gauti „rezultatą” arba susidoroti su nepageidaujamais žmonėmis vien tam, kad parodytų savo valdžią. Tai ir yra viena iš naujausių priemonių valstybės organizacijos arsenale, apie kurią retkarčiais nesukonkretindami užsimena žurnalistai, tarnaujantys valstybės organizacijai. Galima net teigti, kad yra iškerojusi ištisa sistema, tačiau dauguma žmonių apie ją nieko nežino. Ir nemoka apsiginti. O propaganda tokius persekiojamus žmones pateikia kaip nusikaltėlius.

Su tokiom priemonėm valdžia išplečia savo galią, įsivaizduoja, kad jai atsiveria neribotos galimybės, kurioms pasipriešinti negali joks laisvajai žmonijai priklausantis žmogus. Tačiau taip neturėtų atrodyti. Laisvoji žmonija turėtų dėti visas pastangas, kad sugebėti bent įrodyti, kad valdžia naudoja ne tikrovę, bet montažą, ir viskas, kas viešinama apie šitaip užgrobtą žmogų yra šlykštus melas ir šmeižtas.

Ši permaina baigia sunaikinti teisę visame pasaulyje ir numanau, kad neužilgo ji gali būti pašalinta galutinai, bent tokiu pavidalu, koks yra šiuo metu. Tai nereiškia, kad nebus jokios teisės, bet veikiausiai teisė bus priderinta prie psichotroninės technikos naudojimo, kad ji nebūtų nelegali ir jos nereikėtų pridenginėti valstybine paslaptimi.

Kitas variantas tas, kad ši technika bus dar ilgai slepiama ir valdžia vaidins seno modelio teisinius spektaklius. Tačiau žinant kokie globaliniai geopolitiniai procesai vyksta planetoje, kad vyksta vadinamasis „šliaužiantis perversmas” organizuojamas pirmiausiai vakarų ekonominio-politinio-karinio elito, tai kad suduotų galutinį smūgį laisvajai žmonijai, įvedus naują tvarką, nauja valdžia gali laikyti paruošus siurprizą, su kuriuo bus panaikinta seno tipo teisė, bus įteisinta psichotroninė technika ir žmogus bus paverstas tik sistemą aptarnaujančiu vergu, su kuriuo valdžia galės daryti ką nori. Nebus jokių teisių, bus galima užgrobti sąmonę, tyčiotis iš žmogaus, naudoti psichotroninį montažą, kankinti ir t.t. Tam, kad valdžia parodytų savo galią, ar pasiektų norimą rezultatą.

Ir tai ne šiaip spėlionės. Tai vyskta jau dabar ir ši technika išbandoma su žmonėmis, o gal net jau naudojama. Tačiau ji vis dar yra slapta, vis dar vaidinamas spektaklis, o žmonės, kurie patiria tokį smegenų highjack‘inimą apšaukiami paranojikais ar kitokiais psichiniais liginiais. Tačiau tai vyksta, ir kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau įrodymų. Bet manau, kad ši technika nebus ištraukta į dienos šviesą tol, kol nebus užgrobta visa laisvoji žmonija. Tada globalinei valdžiai šią paslaptį slėpti nebus jokios prasmės, nes vis tiek žmogus neturės kam pasiskųsti, nes visi svertai bus vienose rankose. Susidoroti su bet kuo nebus jokių problemų, apšaukti nusikaltėliu ar ligoniu ir eliminuoti iš vergų visuomenės.

Todėl būtina neleisti, kad tai nutiktų.

2. Psichotroninio montažo principai

Norint suvokti psichotroninio montažo principus, reikia bent apibendrintai žinoti, kokia yra žmogaus sandara. Psichotroninėje technikoje naudojama kažkas panašaus į kognityvinę fiziką, kai fizikiniu poveikiu veikiamos pažintinės funkcijos. Tai, ką pabandysiu pateikti toliau, yra bandymas paaiškinti psichotroninės technikos daromą montažą kognityvinės psichologijos rėmuose, labai nedaug užgriebiant fizikos klausimą. Bet bus naudojami tik fizikinių dydžių žodiniai terminai, nerodant jokių fundamentalios tikrovės parametrų proporcijų ir jomis išreiškiamų mechanizmų.

a) Supratimo galimybių ribos

Paprastu protu ir mąstymu suprasti, kaip vyksta psichotroninis montažas - nėra lengva, nes suvokimui atsiveria labai ribota tikrovė, kurios neužtenka žmogaus paaiškinimui. Bet daug ką vis tiek galima įsivaizduoti, nors tik tų galimybių ribose, kurias nustato sąmonė. Pagrindinė problema ta, kad žmogus yra tik išorinis stebėtojas, atskirtas nuo tikrovės esmės suvokimo. Jam duotos tik dvi tikrovės aprėptys, vadinamos ekstensyvumu ir trukme. Žmogaus sąmonė gyvena šiose aprėptyse, kurias papildo proto galimybės, leidžiančios suvokti skirtumą ir išskirti objektą, ir nustatyti santykį, tai yra išskirtus objektus sujungti. Ši sistema yra aukščiausias taškas, kurio viduje yra žmogus, kuris pasaulį mato tik iš tokios perspektyvos. Kad paaiškintum sąmonę, tokio išorinio ekstensyvumo ir trukmės suvokti neužtenka.

Šios dvi aprėptys leidžia suvokti tikrovę tik kaip padalintą į daleles arba kaip ištisinę terpę, nes ekstensyvioji aprėptis gali būti arba padalinta į sudedamąsias dalis arba būti ištisinis laukas. Fizika gali judėti tik šiuose rėmuose, kitokių realybių sąmonė suvokti negali. Tai reikštų, kad žiūrint iš šios vidinės perspektyvos, visa tikrovė matoma per dvi aprėptis, kurios yra tarsi žodynas iš vieno žodžio, su kuriuo reikia aprašyti visą tikrovės įvairovę. Kad ir kur mestum žvilgsnį - visur vienas ir tas pats žodis, vienas suvokimas, tas pats ribotas aprėpčių rinkinys. Akivaizdu, kad vieno žodžio nepakanka. Reikia kurti naujus žodžius (nors tai neįmanoma), arba skaidyti tą vieną žodį ir bandyti pagal jį tikrovėje įžvelgti kažkokią sandarą.

Padarius prielaidą, kad žmogus yra tam tikra tikrovėje atsiradusi struktūra ar mechanizmas, galima ją bandyti paaiškinti naudojantis ekstensyviąja aprėptimi. Manau, kad į kvantus padalinta aprėptis paaiškinimui nelabai tinka, ir kad artimesnė vidiniam suvokimui yra „lauko” sąvoka. Sandarai išskirti reikia skirtingų laukų ir tų laukų sąveikos, suvokiant, kad toks paaiškinimas remiasi išorine perspektyva ir nuo vidinio pačios transcendentinės tikrovės viso principo, kurio suvokti sąmonėje neįmanoma, atskirta.

b) Žmogaus sandara

Pačiame žmogaus centre - viskas sujungta. Bet viskas negli būti pagrįsta vienu principu, nes yra skirtingos savybės ir skirtingos funkcijos. Šios dalys atsiranda vienose smegenyse, kurios viską susieja, bet jos kyla iš skritingų mechanizmų ir turi kitokią paskirtį.

Smegenys turi tokias pagrindines funkcijas: sensorinę, kognityvinę ir motorinę. Sensorinėje dalyje yra visi su išoriniu pasauliu susiejantys jutimai. Kognityvinė dalis turi pažinimo paskirtį ir atitinkamai skyla į tokias smulkesnes dalis: protas (mąstymas), vaizduotė, ir atmintis. Motorinė dalis valdo kūno judesius, leidžia vykdyti išoriniame pasaulyje numatytas ir suplanuotas veiklas. Visas šias dalis susieja sąmonė ir jas atitinkmai koordinuoja. Psichotroniniam montažui aktualiausia yra kognityvinė dalis, ypač mąstymas ir vaizduotė, per kuriuos galima fabrikuoti atmintį, įrašant į ją su montažu suformuotas falsifikacijas. Pabandysiu parodyti, kaip su psichotroniniu highjack‘inimu užgrobiama vaizduotė ir į sąmonę įrašinėjami kriminalinei bylai sufabrikuoti reikalingi vaizdiniai.

Lengviausia tai padaryti per sensorinės žievės kuriamo pasaulio modelio veikimo principą. Vidinės aprėptys leidžiančios suformuoti vidinį, sensorinį pasaulio modelį skyla į tokius komponentus: šablonas, kokybė ir suvokimas. Šablonas yra tam tikras vidinis smegenų laukas, kuriame galima formuoti įvairius pavidalus ir jų dalims suteikti skirtingas savybes. Šis šablono laukas turi turėti kažkokią fizikinę prigimtį, ir galima manyti, kad jeigu sukurta psichotroninė technika, tai žinoma šio lauko prigimtis, ir yra kažkokia slapta fizika, apie kurią visuomenė nežino. Šis principas turėtų veikti taip: receptoriai sužadinami greitai besikeičiančių išorinių dirgiklių, perduoda signalų serijas į smegenis, kur šie signalai analizuojami, ir analizės duomenų pagrindu kuriamas laukas. Jis turėtų būti bejuslis, skaidrus ir permatomas, bet su užkoduota informacija.

Bet ant šio šablono turi būti uždėtos ir tam tikros kokybės, vadinamos jusliniu lauku. Aš manau, kad kiekvienam sensoriniam modalumui (pojūčiui) yra vienas laukas, kuris jungiasi su šablonu, ir pagal reikšmes, kurios jame užkoduotos, įgauna skirtingas kokybes. Pavyzdžiui, tokios gali būti spalvinės regimojo pasaulio kokybės. Kadangi yra labai daug įvairių atspalvių, tai didesnė tikimybė, kad yra vienas spalvinis laukas, kurio kokybė ir atspalvis priklauso ne nuo paties juslinio lauko savybių, bet nuo susijungimo su šablonu, kuriame yra atspalviui suformuoti reikalinga informacija, šablono lauko reikšmės, kurios gali kisti kažkokios skalės ribose.

Paskutinis komponentas yra suvokimas, kurį aš savo modelyje atskiriu nuo introjekcijos, ir laikau savarankišku lauku, kuris uždedamas ant su kokybių lauku sujungto šablono. Kodėl reikia atskirti šiuos komponentus, vietoj to, kad jie būtu laikomi vieninga mase, kurią su visais komponentais vienoje vietoje formuoja kažkoks išorinis mechanizmas.

Sensorinis šablonas turi būti labai greitai besikeičiantis laukas, nes į receptorius paduodama vis nauja informacija, ir šablono laukas pagal šią informaciją turi būti milžinišku greičiu perdaromas, gal milijoną kartų per sekundę greičiu. Šis perdarytas šablonas tokiu pačiu greičiu turi būti sujungiamas su juslinių kokybių lauku ir perdaryti objektų, modelių savybes. Tai turėtų vykti kaip kažkas panašaus į dideliu greičiu vykstantį įrašymą ir trynimą. Tačiau suvokime viso to nėra. Jeigu šablonas būtų sąmonė, tai įvykiai jame keistųsi tokiu greičiu, kaip nuolat perkuriamas laukas. Jeigu sąmonė būtų juslinis laukas, tai būtų suvokiamas dideliu greičiu vykstantis įrašymas ir trynimas. Bet viso to nėra. Sąmonė pakankamai lėta, jos tempas toks, kokio reikia išorinio pasaulio reprezentacijos imitavimui. Todėl ji turi būti kažkas kita, atskiras suvokimo laukas, sujungiantis visas šablone ir jusliniame lauke užkoduotas aprėptis į vieną visumą, kuri sąmonėje teka „natūraliu” greičiu.

c) Pasąmonė, sąmonė

Iš šio aprašymo matosi, kad svarbiausia yra šablonas. Ką smegenys šablono lauke užkoduoja, tą sąmonė ir suvokia. Kiekvienas iš savo patirties žinome, kad visų modalumų šablonai yra tik galutinis rezultatas, neparodantis, kaip tas rezultatas buvo pasiektas. Didžioji dalis procesų vyksta už sąmonės ribų. Kiekviena sistema turi tokią pasąmonės sistemą, kurioje yra viskas, o šablono matrica tėra ledkalnio viršūnė, parodanti tik nedidelę dalį to, kas vyksta smegenyse. Ši pasąmonė įdomi motorinėje sistemoje, nes kūno judesiai projektuojami beveik nedalyvaujant sąmonei. Ši gauna tik ribotas motorines vizualizacijas. Bet svarbiausia yra kognityvinė pasąmonė, ypač protas ir atmintis, kurių visa apimtis sąmonėje nedalyvauja ir į ją įvedama tik riboto išrinkimo principu.

Tarkime, kad aprašyta sistema yra teisinga. Ji rodo, kad viską padaro pačios smegenys, o sąmonė tėra epifenomenas, tik atvaizduojantis veidrodis, neturintis jokio atgalinio ryšio. Bet jeigu sąmonė smegenims būtų „nereikalinga”, kam ją gamta iš viso būtų sukūrusi? Valdytų tik pasąmonė, ir tokio valdymo užtektų. Tačiau sąmonė yra, ir galbūt ne vien todėl, kad ji įrašyta į tikrovės prigimtį, į jos galimybių sąrašą. Galima sakyti, kad sąmonė yra todėl, kad tokia yra visos tikrovės prigimtis, kurios vidinis principas yra sąmonės substancija. Bet sąmonė, kaip suvokimas atlieka ir svarbų vaidmenį introjekcijoje. Šis vaidmuo yra dėmesys, išrinkimas ir skirtingų sistemų koordinavimas.

Visos sistemos turi savo dėmesio mechanizmą. T.y., yra sensorinis dėmesys, kuris išrenka juslinį objektą. Yra kognityvinis dėmesys, kuris protui ir atminčiai išrenka temą, koordinuojant su sensoriniu dėmesiu. Ir galų gale motorinis dėmesys, kuris koordinuotai su sensoriniu ir kognityviniu dėmesiu išrenka kūno judesius. Paprasčiausias yra sensorinis dėmesys, nes visa pasaulio aprėptis yra suvokimo ribose, ir išrinkimo spindulys juda tik šiuose rėmuose. Tuo tarpu kognityvinis ir motorinis dėmesys yra kitokie, nes didelė proto, atminties ir judėjimo programavimo dalis yra už suvokimo ribų. Tad šis laukas, kuris kuria šablono matricoje suvokimo jausmą, turi turėti galimybę veikti ir už suvokimo ribų, ir turi kažką panašaus į dėmesio mechanizmą veikiantį už sąmonės.

Tad sąmonės vienas iš vaidmenų turėtų būti išrinkimas ir koordinavimas.

d) Vaizduotės montažas

Iš aprašytos žmogaus sandaros aišku, ką reikia valdyti, norint kontroliuoti žmogaus suvokimą. Svarbiausias yra šablono laukas. Vaizduotė labai glaudžiai susijusi su sensorine smegenų dalimi, tik į vaizduotės zoną informacija paimama ne iš išorinio stimuliavimo, bet iš vidinių smegenų resursų. Vaizduotė išsiskaido į tokius pačius komponentus, kaip buvo aprašyta aukščiau: šablonas, kokybė ir suvokimas. Valdant šablono lauką, į sąmonę galima įrašyti bet kokius vaizdinius, ir jeigu sąmonė tuo pačiu metu skenuojama, tuos vaizdinius įrašyti kaip operacijoje „surinktus duomenis”. Arba su psichotroniniu montažu sufabrikuoti vaizdiniai gali būti įrašomi į atmintį, vieta užfiksuojama ir stimuliuojant nuolat iškeliama į sąmonę kaip tiriamo žmogaus „atmintis”.

Svarbiausias yra šablono lauko klausimas, kurio prigimtį galima aiškinti įvairiai, ieškant analogijų su žinomais laukais, pvz. su elektriniu lauku, arba kitais viešumoje nežinomais laukais, kurie mokslininkų buvo atrasti, bet slepiami nuo visuomenės. Paprasčiausias paaiškinimas būtų, jeigu elektrinio lauko viduje būtų tokių kokybių ir suvokimo kodavimo savybių, bet manau, kad labiau tikėtina, jog tai yra naujo tipo laukas, specialiai pritaikytas psichikos kodavimui. Labai tikėtina, kad smegenų medžiagos viduje yra tokia psichoenergetinė nuo struktūros atsipalaidavusi sistema, turinti išvardintas savybes, kurią kažkada vadinau „transneuroniniu lauku”, nors šis terminas gali būti ne visiškai tikslus.

3. Pabaigai

Ši sistema nėra tik mano spėlionės, nes su tokia technika montažas buvo daromas mano sąmonėje ir aš rašau iš tikro savo patyrimo. Tai reiškia, kad psichotroninė fizika seniai sukurta ir yra naudojama susidorojimui su visuomene. Kol kas tokia technika yra slapta. Tačiau kai „šliaužiantis perversmas” planetoje valdžios bus baigtas, ši technika taps vieša ir „teisėta”. O žmogus neturės galimybių priešintis, kol nesuvoks, kas vyksta.

2018 m. rugsėjo 17 d., pirmadienis

Sasyskomis ir bulvytėmis free tėvelių šeriami vaikučiai, mokyklose ir darželiuose atsisako sveiko maisto

NAUJIENOSSVEIKATATEISĖ

Sasyskomis ir bulvytėmis free tėvelių šeriami vaikučiai, mokyklose ir darželiuose atsisako sveiko maisto

Analinių reikalų specialistai ir Rusija gąsdinimu praktikuojantys naujienų portalai praneša, kad darželinukų tėvai pyksta dėl to, kad jų vaikai nevalgo darželiuose sveiko maisto, už kurį jie dar ir moka.
Ir vėl eilinį kartą bandoma suduoti smūgį “valstiečiams“ ir pasišaipyti iš priimto įstatymo, kad darželiuose ir mokyklose vaikai būtų maitinami kuo sveikiau.
Visais atvejais bandoma pašiepti Sveikatos ministrą Eurelijų Verygą, kuris rūpinasi Lietuvos vaikais, o būtent Lietuvos ateitimi, nes sveika mityba yra labai svarbus pagrindas augančiai Lietuvos ateičiai.
Jeigu mūsų vaikai valgys sveikesnį maistą, jų imuninė sistema bus atsparesnė paleidžiamiems virusams, ko pasekoje nereiks vaiką šerti antibiotikais, vaiko vystymosi stadijoje tai yra labai svarbus momentas.
Sveikai maitinamas vaikas yra daug kartų atsparesnis ligoms, jo smegenų veikla veikia sparčiau, jo aktyvumas ir fizinė būklė yra žymiai geresnė nei tų kurie valgo šlamštmaistį.
Sveikame kūne sveika siela
Vaiką maitinant sveikai jame formuojasi sveiko žmogaus siela ir pasaulėžiūra. Sveikai maitintas ir auklėtas vaikas vargu ar kada nors pataps alkoholiku ar narkomanu.
Priešai
Didžiausi šios naujovės priešai yra patys tėvai kurie dažnai yra savęs ir savo vaikų nuodytojai. Prie viso šito prisijungia melą bei propagandą ir tuštybes skleidžiančios naujienų ir ištvirkimų agentūros.
Reikia stengtis ir kovoti šioje vietoje su tais, kurie patys nuodijasi ir tai bando pateisinti. Tai dažniausiai būna alkoholį vartojantys tėveliai ir savo vaikučiams rodantys idiotišką pavyzdį. Dabartiniai tėveliai yra labai demokratiški ir vaikams leidžia valgyti tai ką jie nori, o jie dažniausiai jie nori- bulvyčių free ar dar kitokio nuodo kurį tėveliai be jokio sąžinės graužaties jiems perka. Darželiuose ir mokyklose įvesta nauja tvarka “tėveliams kvaileliams“ yra lengvas šokas, nes jų pačių sugadinti vaikai sveikesnio maisto nevalgo.
Taigi, ši situacija gali pasikeisti, tik tuo atveju, jei pradės keistis patys “tėveliai kvaileliai“, nes joks Veryga jų protingesniais nepadarys. Draudimai yra geras dalykas, nes apie juos visi kalba, jeigu kalba, vadinasi apie tai galvoja…
Linas Naujelis

2018 m. rugsėjo 16 d., sekmadienis

Kokia tolesnė gėda po prokurorų neveikimo laukia LT • 2018 09 16

Vladas Vyžinis. Noriu kitokios Lietuvos

Arvydui Juozaičiui ir veidaknygės draugams skiriama..


Noriu kitokios Lietuvos. Niekur nebevažiuojančios. Grįžtančios. Žaliuojančios šimtametėmis giriomis. Noriu laimingų žmonių veidų, pamiršusių išgyvenimo nemigas. Noriu jausti lietuvybę kituose. Ne parodas.

Noriu matyti žmones besirūpinančius savo artimųjų sveikatomis, mokslais, aptariančių būsimas nuotakas ar žentus. Ir , kad tai būtų tik toks išgyvenimo rūpestis. Vienintelis.

Noriu nueiti į Vyšniauskų vaistinę, nešinas Girdenio keptomis bandelėmis.  Nes jo kepiniai skanūs, o ir iš pačio, raudonai įkaitusio, rankų. Virgis Šliotkė savo knygyne patars atviruką mamai .. Noriu aludėje išsikalbėti su pačiu šeimininku, gal rasiu Butkų pilstant. Aptartume visokiomis plytomis ir plytelėmis prekiaujančio Repečkos žmonos meilužį, anądien mačiau sustojusį parduotuvėlėje sūrio. Ach .. kokie tie iš pieno plaukusios Antaninos sūriai. Jų važiuoja iš kito miesto galo.
Noriu pojūčio, kad valdžia nebijo žmonių, žmonės nebijo jos .. noriu nebebijančios Lietuvos. Savos. Tos kurios neturime. Tos, kurią privalome dar sukurti.

Nes Lietuva gyva tik mintyse ir darbuose. Ne vėliavose ar šalikėlliuose. Ji negali būti sustingusi laike. Muziejuose. Tai Lietuva kuri buvo. Ir ne ta, kuri dabar. Pavargusių žmonių, valdoma didelių pinigų valstybė.
Ne MŪSŲ. JŲ.

Ir atsiimti bus velniškai sunku. Nes kiek  kartų bandėme. Mokytojų, žemdirbių  streikais, referendumais dėl žemės pardavimo, Klonio sukilimais.. nepavyko. Pinigų ir politikos elitas - JIE ir toliau sprendžia už mus, mielai spręs ateityje. Jei MES nieko nedarysime.

Todėl sakau..
Esu Arvydo Juozaičio rėmėjas. Pradedu veikti ir veiksiu be jokio atlygio, be asmeninės naudos siekiamybės. Man prezidento rinkimai prasideda dabar. Neturiu ko laukti ar tikėtis. Manau, daugelis skaitančių mato viską tomis akimis, kaip aš. Privalėsime susisiekti.

Savo artimiesiems pažadu, po rinkimų likti savimi. Mėgstančiu savo nedidelį darbą, bendrauti, mylinčiu žmones, darančiu alų Valdu.
Taip. Esu pralaimėjęs savo mūšius dėl žmonių profsąjungose, Klonyje.. bet tikrai ne karą.

Gitano Nausėdos parašymas veidaknygėje gruodžio 31 d. – „Su Naujaisiais 2018-aisiais, mieli facebookiečiai! Pavarysim šaunaus Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejaus metais? :) :) :) Pavarysim!"

Pavarysim ,Gitanai, ..gali neabejoti. Pirmas tau pavarysiu aš ..veidaknygėje .. ir netrukus..

.. prabudau 5 ryte. Triukšmavo pelės. Kylanti saulė daržinę suvarstė ylomis..

Pinigų paslaptys: Septyni imperijos etapai (video LT)

EKONOMIKAISTORIJANAUJIENOSREKOMENDUOJAMI FILMAI

Pinigų paslaptys: Septyni imperijos etapai (video LT)

Šiandien dienai pats geriausias filmas paaiškinantis krizes, jų organizatorius, pinigus, jų reikšmes, vertes ir visą kitą kas susiję su pinigais.